Belgijsko zakonodavstvo

Belgijsko zakonodavstvo

Ispišite ovu stranicu

/multisite/n-lex-migration/file/logobelgiumjpg-0_ptlogo_belgium.jpg

Logo of Belgium website

Opis

Moniteur belge javni je portal za belgijsko zakonodavstvo. Njime se omogućuje izravan pristup Službenom listu Belgije, Moniteur belge, te zbirci pročišćenih zakonodavnih tekstova i popisu zakonodavstva. Na tom portalu dostupni su savezno zakonodavstvo te zakonodavstvo zajednica (flamanske, valonske i njemačke zajednice) i regija (Valonije, Flandrije i glavnoga grada Bruxellesa) koje čine federaciju. Web-mjestom upravlja Savezno ministarstvo pravosuđa [Service Public Fédéral de la Justice – SPF Justice].

Belgijsko zakonodavstvo može se pregledavati u verziji koja je prvotno objavljena u listu Moniteur belge ili pročišćenoj verziji za koju je odgovoran Justel, služba za pravne informacije u okviru lista Moniteur belge. Od 2003. Moniteur belge svakodnevno objavljuje zakonodavstvo samo u elektroničkom obliku, a objavljeni tekstovi u PDF formatu smatraju se jedinom službenom verzijom.

  • Moniteur belge

Na stranicama lista Moniteur belgea omogućen je pristup njegovoj elektroničkoj verziji za predmetni dan (sažeci i cjeloviti tekstovi) te prethodnim izdanjima koja sežu do lipnja 1997. List Moniteur objavljuje se na tri službena jezika Belgije: francuskom i nizozemskom (u cijelosti) te na njemačkom (djelomično).

Moniteur belge je dnevna elektronička publikacija koja se sastoji od glavnog dijela s naznakom godine i priloga u kojima se objavljuju akti u vezi s pravnim osobama (poduzeća i udruženja), koji se objavljuju svakodnevno, te godišnji financijski izvještaji (objavljuju se ponedjeljkom).

 

  • Zbirka pročišćenih zakonodavnih tekstova

Ova baza podataka sadrži najnovije pročišćene verzije svih zakonodavnih akata objavljenih u listu Moniteur belge. Međutim, određeni tekstovi koji su objavljeni prije 1995. i još su na snazi nisu uvijek dostupni u cijelosti.

Zbirka se sastoji od dvije baze podataka (popis zakonodavstva i baza podataka s cjelovitim tekstovima) koje se pretražuje s pomoću jedinstvenog sučelja koje omogućuje integrirani prikaz informacija iz obiju baza podataka. Stoga se izmjene u obliku upućivanja u bazi podataka s popisom zakonodavstva mogu pretraživati u punoj verziji teksta u tablici koja se ažurira svaki dan (D+1). Korisnici mogu klikom na poveznice na list Moniteur belge doznati najnovije izmjene koje su prethodnog dana objavljene u Službenom listu.

Zakonodavstvo

Ustav je krovni referentni akt za nacionalno belgijsko zakonodavstvo. Njime su uređeni dioba vlasti i način izvršavanja ovlasti. U njemu su ujedno utvrđene temeljne vrijednosti društva i temeljna prava građana.

U svojoj presudi od 27. svibnja 1971. Kasacijski je sud presudio da međunarodni i nadnacionalni instrumenti imaju prednost pred nacionalnim instrumentima, uključujući Ustav. Ako je uredba EU-a u suprotnosti s Ustavom, prednost ima uredba.

Ustavu su silaznim redoslijedom podređeni:

  • posebni zakoni (lois spéciales) – zakoni doneseni posebnom većinom kojima se uređuju podjela vlasti i ključna pravila djelovanja javnih ustanova;
  • zakoni (lois), ukazi (décrets) i pravilnici (ordonnances);
  • kraljevski nalozi (arrêtés royaux) i vladini nalozi (arrêtés de gouvernement) kojima se izvršavaju zakoni ili ukazi te
  • ministarski nalozi (arrêtés ministériels).
Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.