Reachtaíocht Phoblacht na Seice

Reachtaíocht Phoblacht na Seice

Priontáil an leathanach seo

/multisite/n-lex-migration/file/logoczech-republiccsjpg_nllogo_czech-republic_cs.jpg

Logo Czech Republic legislative website

Is éard atá i reachtaíocht Phoblacht na Seice dlíthe bunreachtúla, reachtanna, cinntí na Cúirte Bunreachtúla, eilimintí den dlí Eorpach, comhaontuithe idirnáisiúnta atá daingnithe agus reachtaíocht cur chun feidhme, lena n-áirítear orduithe rialtais, fógraí aireachta agus fógraí ó oifigí riaracháin láir eile agus foraitheanta agus reachtanna údarás réigiúnach atá ceangailteach i gcoitinne.

Na príomhchineálacha reachtaíochta

Dlíthe bunreachtúla

reachtaíocht a bhfuil an fheidhm dhlíthiúil is mó aici agus a dhéileálann leis na hábhair is mó tábhacht sa stát agus le cearta daonna agus sibhialta. Áirítear orthu sin Bunreacht Phoblacht na Seice agus an Chairt um Chearta agus Saoirsí Bunúsacha Phoblacht na Seice.

Reachtanna

forálacha dlíthiúla a rialaíonn cearta agus oibleagáidí daoine nádúrtha agus dlítheanacha agus inniúlacht agus raon feidhme údarás poiblí. Bíonn tosaíocht ag na reachtanna ar na forálacha cur chun feidhme ach tá tosaíocht ag an mBunreacht, dlíthe bunreachtúla agus conarthaí idirnáisiúnta ar reachtanna.

Orduithe rialtais

forálacha achtanna a chur chun feidhme. Le hacht a chur chun feidhme, féadfaidh an rialtas ordú a thabhairt atá faoi raon feidhme an achta, gan aon údarú sainráite a bheith tugtha san acht féin.

Fógraí aireachta agus fógraí ó oifigí riaracháin láir eile

forálacha cur chun feidhme achtanna, a d'eisigh údaráis rialtais láir (m.sh. aireacht) agus atá údaraithe go sainráite ag an acht chun na críche sin.

Cinntí na Cúirte Bunreachtúla

lena n-aisghairtear reachtaíocht nó codanna di.

Conarthaí idirnáisiúnta

cuid den nós imeachta rialúcháin más rud é go bhfuil siad: (1) daingnithe ag an bParlaimint (2) bailí (3) ina gceangal ar Phoblacht na Seice agus (4) foilsithe go cuí sa bhailiúchán de chonarthaí idirnáisiúnta.

Foilsítear reachtaíocht Phoblacht na Seice agus comhaontuithe idirnáisiúnta sna hIrisí Oifigiúla seo a leanas:

  • Sbírka zákonů (Bailiúchán Dlíthe)
  • Sbírka mezinárodních smluv (Bailiúcháin de Chonarthaí Idirnáisiúnta)
  • Věstníky právních předpisů krajů (Irisí Dúiche Reachtanna) agus Věstník právních předpisů hlavního města Prahy (Iris Reachtanna Chathair Phrág)
  • Úřední desky obecních úřadů (Cláir Fógraí Bardasachta)

Foinsí faisnéise ar líne faoi reachtaíocht Phoblacht na Seice

Foilsíonn údaráis na Seice faisnéis faoin reachtaíocht cheangailteach sna córais faisnéise seo a leanas:

  • Sbírka zákonů“ tugann

rochtain ar an mBailiúchán Dlíthe agus ar an mBailiúchán de Chonarthaí Idirnáisiúntahttp://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ (I Seicis amháin, roinnt faisnéise gréasáin i mBéarla).

  • Portál veřejné správy" (Tairseach an Riaracháin Phoiblí Náisiúnta)roinn „Vyhledávání v zákonech“ (Cuardaigh roinn) http://portal.gov.cz/portal/obcan/ (ar fáil i Seicis amháin)

tugtar rochtain ar leaganacha críochnaitheacha na n-achtanna uile atá i bhfeidhm agus atá foilsithe sa Bhailiúchán. Is féidir achtanna a chuardach faoina n-ainm, uimhir, uimhir eisiúna an Bhailiúcháin, agus trí chuardach téacs iomláin (ní mór eochairfhocail a chur isteach ag úsáid diacriticí na Seicise). Is i Seicis amháin atá na téacsanna ar fáil.

Ní téacsanna ceangailteacha na téacsanna a chuirtear ar fáil ar na hacmhainní ar líne thuas. Is iad na leaganacha páipéir sa Bhailiúchán Achtanna agus sa Bhailiúchán de Chomhaontuithe Idirnáisiúnta, agus iadsan amháin, atá ceangailteach ó thaobh dlí. Cuirfear córas leictreonach, áfach, in ionad na leaganacha páipéir den dá bhailiúchán („e-Sbírka“) ón mbliain 2014 ar aghaidh.

Ballstáit an Aontais

Trí N-Lex, is féidir leat teacht ar bhunachair shonraí náisiúnta dlí na mBallstát.

Roghnaigh ceann de na tíortha thíos chun a cuid achtanna dlí a chuardach nó chun tuilleadh eolais a fháil faoina córas dlí.
Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.