Zakonodavstvo Češke Republike

Zakonodavstvo Češke Republike

Ispišite ovu stranicu

/multisite/n-lex-migration/file/logoczech-republiccsjpg_nllogo_czech-republic_cs.jpg

Logo Czech Republic legislative website

Zakonodavstvo Češke Republike sastoji se od ustavnog prava, zakona, odluka Ustavnog suda, skupina zakonodavnih akata EU-a, ratificiranih međunarodnih sporazuma i provedbenog zakonodavstva, uključujući rješenja Vlade, obavijesti ministarstava i obavijesti drugih ureda središnje državne vlasti i općenito sve pravno obvezujuće zakone i propise.

Osnovne vrste zakonodavstva

Ustavno pravo

Riječ je o aktima najviše pravne snage, kojima se uređuju najvažnija državna pitanja i pitanja ljudskih i civilnih prava. Ti akti uključuju Ustav Češke Republike i Povelju o temeljnim pravima i slobodama Češke Republike.

Zakoni

Zakonima se uređuju prava i obveze fizičkih i pravnih osoba te nadležnosti i područje djelovanja javnih tijela. U pravnoj su hijerarhiji zakoni iznad provedbenih akata, no ispod Ustava, ustavnog prava i međunarodnih ugovora.

Rješenja Vlade

Riječ je o provedbenim aktima zakona. Za provedbu određenog zakona Vlada može izdati rješenje unutar područja primjene tog zakona, a da pritom sam zakonski akt ne sadržava izričito odobrenje.

Obavijesti ministarstava i obavijesti drugih ureda središnje državne vlasti

Riječ je o provedbenim aktima određenih zakona koje donose nadležna tijela središnje državne vlasti (npr. ministarstva), koja su za to izričito ovlaštena tim zakonima.

Odluke Ustavnog suda

Odlukama Ustavnog suda stavlja se izvan snage određeni zakonodavni akt ili njegov dio.

Međunarodni ugovori

Međunarodni ugovori dio su regulatornog postupka ako su ispunjeni sljedeći uvjeti: 1. ratificirao ih je Parlament, 2. na snazi su, 3. Češka Republika se na njih obvezala, i 4. propisno su objavljeni u zbirci međunarodnih ugovora.

Zakonodavstvo Češke Republike i međunarodni ugovori objavljuju se u sljedećim službenim listovima:

  • Sbírka zákonů (Zbirka zakonodavstva)
  • Sbírka mezinárodních smluv (Zbirka međunarodnih ugovora)
  • Věstníky právních předpisů krajů (Službeni list zakonskih propisa regija) and Věstník právních předpisů hlavního města Prahy (Službeni list zakonskih propisa grada Praga)
  • Úřední desky obecních úřadů (Bilten gradskih vlasti).

Izvori informacija na internetu o zakonodavstvu Češke Republike

Nadležna tijela Češke Republike objavljuju informacije o pravno obvezujućem zakonodavstvu u okviru sljedećih informacijskih sustava:

  • aplikacija „Sbírka zákonů

– omogućuje pristup zbirci zakona i zbirci međunarodnih ugovora s pomoću sljedeće poveznice http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ (samo na češkom, dio sadržaja web-mjesta na engleskom)

  • Portál veřejné správy” (Portal nacionalne javne uprave)odjeljak „Vyhledávání v zákonech” (Odjeljak za pretraživanje): http://portal.gov.cz/portal/obcan/ (samo na češkom)

– omogućuje pristup posljednjim verzijama svih zakona na snazi objavljenih u Zbirci. Zakone je moguće pretraživati po nazivu, broju, broju izdanja Zbirke i pretraživanjem potpunog teksta (ključne riječi potrebno je unijeti s češkim dijakritičkim znakovima). Tekstovi su dostupni samo na češkom.

Tekstovi dostupni putem spomenutih izvora na internetu nisu pravno obvezujući. Pravno su obvezujuća isključivo tiskana izdanja u Zbirci zakona i Zbirci međunarodnih ugovora. Međutim, u 2014. tiskana izdanja obiju zbirki zamijenit će se elektroničkim sustavom („e-Sbírka”).

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.