Reachtanna ar an idirlín

Reachtanna ar an idirlín

Priontáil an leathanach seo

An Ghearmáin - Lógó Gesetze im Internet

Cur síos

 

Déanann an Aireacht Chónaidhme Dlí agus Cirt agus Cosanta Tomhaltóirí (Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz) formhór mór na ndlíthe cónaidhmeacha de chuid na Gearmáine atá i bhfeidhm a chur ar fáil ar líne, saor in aisce. Bíonn na leaganacha is déanaí de dhlíthe agus de rialacháin ar fáil, óir bíonn oifig na doiciméadachta in Oifig Dlí agus Cirt na Cónaidhme á dtabhairt chun dáta ar bhonn leanúnach. Ní leaganacha oifigiúla de na dlíthe iad na téacsanna atá le fáil ar líne. Is sa leagan clóite d'Iris Oifigiúil Dlí na Cónaidhme (Bundesgesetzblatt), agus inti sin amháin, atá teacht ar na leaganacha oifigiúla.

Is féidir téarmaí a chuardach i dteidil na ndlíthe agus sna téacsanna iomlána araon. Is féidir forléargas a fháil ar na dlíthe agus ar na rialacháin in ord aibítre freisin

Tá fáil ar aistriúchán Béarla de go leor dlíthe tábhachtacha.

Lena chois sin, tá seirbhís feasacháin ar fáil a thaispeánann naisc chuig na forálacha nua uile a feidhmíodh le déanaí i gCuid I d'Iris Oifigiúil Dlí na Cónaidhme, ar feadh suas le sé mhí tar éis dháta a dteacht i bhfeidhm. Mar chuid den tseirbhís sin freisin, cuirtear ar fáil téacsanna na leasuithe a bhfuil na leaganacha comhdhlúite de dhlíthe agus de rialacháin bunaithe orthu. Thairis sin, is féidir liostáil don tseirbhís feasacháin chun í a fháil i bhfoirm fotha RSS.

Ar deireadh, tá naisc ann chuig bunachair sonraí eile ina bhfuil dlíthe na Länder, rialacháin riaracháin de chuid na n-údarás cónaidhmeach is airde sa Ghearmáin chomh maith le cinntí a rinne Cúirt Bhunreachtúil na Cónaidhme, Cúirteanna Uachtaracha na Cónaidhme agus Cúirt Phaitinní na Cónaidhme.

Ballstáit an Aontais

Trí N-Lex, is féidir leat teacht ar bhunachair shonraí náisiúnta dlí na mBallstát.

Roghnaigh ceann de na tíortha thíos chun a cuid achtanna dlí a chuardach nó chun tuilleadh eolais a fháil faoina córas dlí.
Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.