Elektroničko izdanje službenog lista Estonije „Riigi Teataja” (eRT)

Elektroničko izdanje službenog lista Estonije „Riigi Teataja” (eRT)

Ispišite ovu stranicu

Estonia Logo

Opis

Riigi Teataja službeni je list Republike Estonije, čije je prvo izdanje objavljeno 27. studenoga 1918. Službeni list „Riigi Teataja” objavljuje Ministarstvo pravosuđa Republike Estonije.

Od 1996. zakoni koji se objavljuju u službenom listu „Riigi Teataja” dostupni su u elektroničkom formatu na internetu. Od 1. lipnja 2002. službeni list „Riigi Teataja” objavljivan je istodobno u tradicionalnom tiskanom formatu i u elektroničkom formatu na internetu.

Nakon uspostavljanja eRT-a broj pretplata na njegovo tiskano izdanje neprestano se smanjivao za otprilike 20 % godišnje dok se broj posjeta eRT-a u međuvremenu povećao za 2 do 3 puta. Posljednje tiskano izdanje službenog lista „Riigi Teataja” objavljeno je 31. svibnja 2010.

Dana 1. lipnja 2010., kada je stupio na snagu novi zakon o službenom listu „Riigi Teataja”, eRT je postao jedino službeno izdanje službenog lista „Riigi Teataja”.

U eRT-u se od 2013. objavljuju i pravilnici koje donose lokalne uprave.  Dakle država pruža lokalnim upravama uslugu objavljivanja zakonodavstva.

Dostupnost zakonodavstva jedan je od preduvjeta za njegovo razumijevanje, te je stoga korištenje bazom podataka eRT-a besplatno. Svi građani imaju zakonsko pravo koristiti se eRT-om besplatno u gotovo 600 javnih knjižnica i gotovo 240 ureda lokalne uprave. Zaposlenici u knjižnicama i službenici u uredima lokalne uprave prošli su tečaj korištenja eRT-om i imaju zakonsku obvezu građanima pružati upute i pomoć za pronalaženje zakona.
 

Novi softver za eRT izradila je skupina AS Webmedia u 2010. Modul je baze podataka Solr, a web-aplikacija temelji se na programu Java. Tekstovi se u eRT-ju pohranjuju u formatu XML te objavljuju u formatu HTML, a određeni dodaci u formatu PDF.
 

Odjeljak Pretraživanje eletroničkog izdanja službenog lista „Riigi Teataja” sastoji se od četiri dijela:

 • Pretraživanje pročišćenih tekstova (zakoni i pravilnici koje donosi Vlada Republike Estonije dostupni su od 1990., a od 1. lipnja 2002. dostupni su i svi ostali službeni i zakonski obvezujući pročišćeni tekstovi zakona i pravilnika koje donose ministri)
 • Pretraživanje izvornih tekstova (svi izvorni tekstovi i izvorni/pročišćeni tekstovi objavljeni u službenom listu „Riigi Teataja”)
 • Pretraživanje izvornih tekstova lokalnih uprava
 • Pretraživanje drugih web-mjesta poput EUR-Lexa ili europskog portala e-pravosuđa.

Pravni instrumenti

Najvažnija razlika i prednost eRT-a u usporedbi s tiskanim izdanjem službenog lista „Riigi Teataja” jest objava pročišćenih tekstova zakonodavnih akata. Pročišćeni tekst zakonodavni je akt u koji su uključene sve izmjene koje su donesene u vezi s izvornim zakonodavnim aktom. Pročišćeni tekstovi izrađuju se na temelju izvornih tekstova objavljenih u službenom listu „Riigi Teataja”. Prvi izvorni tekst uvijek se smatra i prvim pročišćenim tekstom (izvorni/pročišćeni tekst).

U eRT-u se objavljuju izvorni tekstovi sljedećih vrsta zakonodavnih akata:

 • zakoni i upućivanja na odluke Predsjednika Republike o objavi zakona
 • odluke na temelju referenduma
 • ukazi Predsjednika Republike
 • nacrti zakona ili nacrti odluka o kojima se odlučuje referendumom
 • pravilnici Vlade Republike ili Državne izborne komisije i odluke Guvernera Estonske narodne banke (Eesti Pank)
 • ugovori na temelju javnog prava koje sklapaju ministarstva, Ured Predsjednika Vlade ili druga državna tijela radi uređivanja neograničenog broja slučajeva
 • odluke Ustavnog vijeća Vrhovnog suda ili Vrhovnog suda en banc , koje sadržavaju odluku o ustavnosti opće primjenjivog zakonodavstva objavljenog u službenome listu „Riigi Teataja”
 • zakoni o stupanju u međunarodne sporazume ili raskidanju sporazuma i upućivanje na odluku Predsjednika Republike o objavi zakona
 • međunarodni sporazumi na estonskom ili njihovi prijevodi na estonski ako je tekst međunarodnog sporazuma dostupan samo na stranim jezicima i barem na jednom stranom jeziku služi kao osnova za pravno tumačenje. Međunarodni sporazumi objavljuju se zajedno sa zakonom o stupanju u međunarodni sporazum ili, ako su objavljeni u Službenom listu Europske unije, zajedno s upućivanjem ili poveznicom na međunarodni sporazum ili na odluku Vlade Republike Estonije o stupanju u međunarodni sporazum.
 • obavijesti Ministarstva vanjskih poslova o stupanju na snagu i isteku međunarodnog sporazuma, po potrebi uključujući druge informacije o međunarodnom sporazumu
 • rješenja Vlade Republike o vanjskim poslovima
 • odluke Predsjednika Republike o imenovanju ili razrješenju diplomatskog predstavnika
 • odluke, izjave, deklaracije i obraćanja Estonskog parlamenta (Riigikogu)
 • odluke i smjernice Predsjednika Republike, osim odluka o objavi zakona i o razmatranju zahtjeva za pomilovanje osuđenika
 • rješenja Vlade Republike
 • odluke Predsjednika Vlade čija je objava u službenom listu „Riigi Teataja” utvrđena Zakonom o Vladi Republike
 • smjernice ministara čija je objava u službenom listu „Riigi Teataja” utvrđena zakonom
 • odluke i izvješća Vijeća guvernera Estonske narodne banke (Eesti Pank) o aktivnostima Narodne banke
 • odluke Parlamentarnog odbora (Riigikogu) o preuzimanju dužnosti zastupnika u Estonskom parlamentu (Riigikogu) od strane zamjenskog člana i prekid njegove nadležnosti, o odobrenju članstva u stalnom odboru Estonskog parlamenta (Riigikogu) te o registraciji i odobrenju članstva u parlamentarnim skupinama (Riigikogu)
 • odluke Državne izborne komisije
 • obavijesti Državne izborne komisije o odgodi ili otkazivanju referenduma
 • obavijesti o početku mandata Vlade Republike ili ministara
 • izvješća Predsjednika Vrhovnog suda, Glavnog revizora i Državnog odvjetnika o Parlamentu (Riigikogu )
 • proračun, izvješća o upravljanju i revidirana godišnja izvješća Estonskog fonda za zdravstveno osiguranje
 • smjernice Estonskog odbora za računovodstvene standarde
 • obavijesti Sigurnosnog odbora policije objavljene u službenom listu „Riigi Teataja” na temelju Zakona o postupku za registraciju i otkrivanje osoba koje su radile za ili surađivale s obavještajnim ili protuobavještajnim službama sigurnosnih ili vojnih organizacija zemalja koje su okupirale Estoniju
 • izjave o ekonomskim interesima službenika i ostale službene obavijesti uz uvjet da je njihova objava u službenom listu „Riigi Teataja” utvrđena zakonom o suzbijanju korupcije. 

Ostale informacije koje se objavljuju u službenom listu „Riigi Teataja”

 • Uz zakonodavstvo objavljeno u službenom listu „Riigi Teataja” ponekad su dodane i poveznice na druga zakonodavstva i baze podataka s pravnim sadržajima, a mogu biti dostupna i obrazloženja i druge postupovne informacije u vezi s opće primjenjivim zakonodavstvom koje izdaje država te podaci povezani sa zakonodavstvom.

U eRT-u se objavljuju pročišćeni tekstovi sljedećih vrsta zakonodavnih akata:

 • zakoni (seadused) koje izrađuje Ministarstvo pravosuđa
 • ukazi Predsjednika Republike (Vabariigi Presidendi seadlused) koje izrađuje Ministarstvo pravosuđa
 • rješenja Vlade Republike (Vabariigi Valitsuse määrused ja korraldused) koja izrađuje Ministarstvo pravosuđa
 • pravilnici ministara (ministrite määrused) koje izrađuju nadležna ministarstva
 • pravilnici Guvernera Estonske narodne banke (Eesti Panga presidendi määrused) koje izrađuje Estonska narodna banka
 • pravilnici Državne izborne komisije (Vabariigi Valimiskomisjoni määrused) koje izrađuje Ured Estonskog parlamenta (Riigikogu)
 • odluke Estonskog parlamenta (Riigikogu otsused) koje izrađuje Ministarstvo pravosuđa.

Pri svakoj izmjeni zakonodavnog akta izrađuje se nacrt novog pročišćenog teksta, koji se objavljuje zajedno s informacijama o roku valjanosti nacrta. Pročišćeni tekst objavljuje se u elektroničkom formatu u trenutku objave izmjene zakonodavnog akta u tiskanom obliku ili njezina stupanja na snagu.

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.