Službeni list (BOE)

Službeni list (BOE)

Ispišite ovu stranicu

BOE logo

Opis

Ured koji izdaje službeni list Boletín Oficial del Estado (BOE) javno je tijelo povezano s ministarstvom nadležnim za upravljanje općom javnom upravom Španjolske „Ministerio de la Presidencia”. Taj je ured nadležan za tiskanje, širenje i prodaju službenog lista u okviru svojih ovlasti za tiskanje i širenje zakonodavnih i javnih akata.

Osim toga održava bazu podataka Iberlex, koja sadržava španjolsko nacionalno zakonodavstvo; zakone koje donose španjolske autonomne zajednice, a koji se objavljuju u službenom listu BOE (od 1960. nadalje); europsko zakonodavstvo koje se objavljuje u Službenom listu Europske unije (od 1952. nadalje), a odnosi se na Španjolsku.

Ta je baza podataka izvor španjolskog zakonodavstva u N-Lexu.

Pravni akti

Ustav iz 1978. – zakon najveće razine u španjolskom pravnom sustavu.

Zakoni

U španjolskom pravnom sustavu postoje tri vrste zakona:

 • Zakoni koje donosi Španjolski parlament:

  provedbeni zakoni (Leyes organicas) – zakoni kojima se utvrđuju temeljna prava i slobode građana, odobravaju statuti autonomnih zajednica te provodi opći izborni sustav

  zakoni (Leyes) – donosi ih Parlament običnom većinom na plenarnim sjednicama, a ne odnose se na pitanja koja su uređena provedbenim zakonima

 • Akti koje donosi Španjolska vlada:

  kraljevski dekreti (Reales decretos-leyes) – akti koje donosi Vlada u izvanrednim situacijama i hitnim slučajevima; njihovo područje primjene je ograničeno; ne mogu se odnositi na rad ključnih državnih ustanova, na prava, obveze i slobode građana, na sustav autonomnih zajednica niti na opći izborni sustav

  kraljevske uredbe (Reales decretos-legislativos) – Španjolski parlament može ovlastiti Vladu da donese zakonodavne akte o određenim vrlo složenim tehničkim pitanjima izvan isključive nadležnosti provedbenog prava

 • Zakoni koje donose parlamenti autonomnih zajednica

  Ti zakoni imaju istu pravnu snagu kao i zakoni koje donosi Španjolski parlament, ali se primjenjuju samo u relevantnoj regiji. Ne postoji razlika u pravnoj snazi, već samo u području primjene. Svaka autonomna zajednica ima različite zakonodavne ovlasti, koje su utvrđene zakonom o autonomnosti.

Propisi (El reglamento)

Propise donose Španjolska vlada, vlade autonomnih zajednica i uredi državne uprave. Oni su namijenjeni provedbi, razvoju i dopuni zakona. Najvažniji propisi španjolskog pravnog sustava jesu kraljevski dekreti, pravilnici ministara (órdenes ministeriales), odluke, naputci i okružnice.

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.