Légifrance

Légifrance

Ispišite ovu stranicu

Legifrance Logo

Prikaz

Légifrance je javna služba za objavljivanje francuskog zakonodavstva na internetu. U nadležnosti je glavnog tajnika vlade i njome upravlja direkcija za pravne i upravne informacije.

Légifrance omogućava pristup:

  • francuskom nacionalnom zakonodavstvu (ustav, zakonici, zakoni i propisi objavljeni u Službenom listu Republike Francuske, kolektivni ugovori i službene obavijesti ministara);
  • ustavnoj, upravnoj i ostaloj sudskoj praksi;
  • europskom pravu (ugovori Europske unije, sekundarno zakonodavstvo objavljeno u Službenom listu Europske unije, prijenos direktiva EU-a i sudska praksa);
  • međunarodnom pravu (ugovori i sudska praksa).

Tekstovi objavljeni u Službenom listu Republike Francuske nakon 1990. mogu se pretraživati u cijelosti. Za akte objavljene između 1947. i 1989. dostupna su samo upućivanja i faksimili.

Okvir za pretraživanje omogućava pretraživanje različitih pravnih baza podataka s obzirom na različite vrste akata i potrebe korisnika (jednostavno, napredno ili tematsko pretraživanje).

Dostupni pravni akti

Zakon

Zakon je pravni akt općeg područja primjene koji je primjenjiv na sve. Donosi ga parlament (Nacionalna skupština i Senat), proglašava predsjednik Republike, a objavljuje se u Službenom listu.

Nalozi

Nalog je regulatorni akt kojim vlada može poduzimati mjere u području zakona u svrhu provedbe svojeg programa na određeno vrijeme.

Nalozi se moraju odobriti na temelju ovlašćujućeg zakona koji izglasa Parlament. Po prirodi su iznimni, donosi ih Vijeće ministara, a potpisuje predsjednik Republike. Nakon ratifikacije Parlamenta postaju dio zakona.

Dekreti

Dekreti su akti općeg ili pojedinačnog područja primjene (ako se odnosi samo na jednu osobu – primjerice u slučaju njezina imenovanja) koje donosi izvršna vlast (predsjednik Republike i premijer).

Samostalne dekrete izdaje premijer u okviru nadležnosti utvrđene ustavom za područja koja nisu u nadležnosti predsjednika Republike. Provedbenim dekretima, koje također izdaje premijer, utvrđuju se uvjeti provedbe zakona.

Naredbe 

Uz ovlaštenje premijera ministri, prefekti i gradonačelnici mogu donositi regulatorne akte kojima se utvrđuju uvjeti provedbe zakona u područjima primjene koja su u njihovoj nadležnosti. Ovisno o slučaju, naredbe mogu biti ministarske, međuministarske, prefektoralne i općinske.  

Odluke 

Odluke su regulatorni akti koje donose neovisna upravna tijela kao što su npr. državno povjerenstvo za informatiku i slobode ili regulatorno tijelo za poštu i elektroničke komunikacije.

Zaključci

Taj izraz označava preispitivanje i raspravu kolektivnog tijela o određenom pitanju kao i zaključak te rasprave. Légifrance omogućava pristup zaključcima neovisnih upravnih tijela.

Okružnice i upute

Ti akti nemaju regulatorni značaj, nego služe isključivo kao upute upravnim službama, osobito u okviru ministarstava, o provedbi zakona i dekreta ili kao objašnjenja načina primjene određenih odredaba. U Službenom listu objavljuju se samo najvažnije okružnice i upute.

Studije o utjecaju i izvješća 

Riječ je o pripremnim dokumentima koje izrađuju ministarstva za premijera ili predsjednika Republike.

Studije o utjecaju moraju biti priložene nacrtima zakona (u skladu s člankom 39. Ustava i temeljnog zakona od 15. travnja 2009.) i istodobno se objavljuju.

Izvješća se prilažu nalozima i dekretima koje trebaju odobriti premijer i predsjednik Republike.

Mišljenja

Mišljenja se izrađuju nakon savjetovanja s određenom osobom ili tijelom. Web-mjesto Légifrance omogućava pristup mišljenjima različitih ministara (npr. mišljenja koja se odnose na produženje kolektivnog ugovora) ili neovisnih upravnih tijela.

Uredbe sa zakonskom snagom

Uredbe sa zakonskom snagom bile su u uporabi između 1924. i 1958. To su bili regulatorni akti koje je uz ovlaštenje Parlamenta, koji ih je u načelu i ratificirao, donosila vlada u cilju izmjene ili stavljanja izvan snage zakonodavnih odredaba. Od 1958. zamijenili su ih nalozi.

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.