Sbírka chorvatských právních předpisů

Sbírka chorvatských právních předpisů

Vytisknout tuto stránku

 

/multisite/n-lex-migration/file/sduzrdd-logojpg-2_ensduzrdd-logo.jpg

Logo of the Croatian national database digured.hr

Popis:

Sbírku chorvatských právních předpisů tvoří právní akty zveřejněné v Úředním věstníku Chorvatské republiky Narodne novine a právní akty přijaté před vyhlášením nezávislosti zveřejněné ve věstnících států, jichž bylo dnešní Chorvatsko součástí, platné v roce 2007, kdy začaly být převáděny do elektronické podoby. Sbírka obsahuje též další právní a politické akty, například usnesení a prohlášení chorvatského parlamentu, národní strategie, roční státní rozpočty, zprávy veřejných orgánů a jejich stanovy, pokud byly zveřejněny ve věstníku Narodne novine.

Sbírku spravuje Úřad chorvatské vlády pro rozvoj digitální společnosti jako součást centrálního katalogu úřední dokumentace Chorvatské republiky  http://www.digured.hr/.

Znění právních předpisů zpřístupňovaná online mají pouze informativní charakter a platná jsou pouze znění v tištěném věstníku Narodne novine.

Prameny práva Chorvatské republiky

  • Největší právní sílu má chorvatská Ústava (Ustav).
  • Mezinárodní dohody – v souladu s ústavou, zákony a obecnými pravidly mezinárodního práva odpovídají za přistupování k mezinárodním dohodám prezident Chorvatské republiky a předseda vlády Chorvatské republiky, v závislosti na povaze a obsahu dohod. Mezinárodní dohody uzavřené v souladu s ústavou, stvrzené chorvatským Parlament a následně zveřejněné jsou nedílnou součástí chorvatského právního řádu a mají větší právní sílu než právní předpisy.
  • Zákony (zakoni) jsou akty, které přijímá chorvatský Parlament postupem stanoveným v ústavě. Musejí být zveřejněny ve věstníku Narodne novine a v platnost vstupují osmým dnem po zveřejnění.
  • Podzákonné právní předpisy (podzakonski akti) jsou právní akty přijaté orgány veřejné správy. Pokud jde o právní status, je jim nadřazena ústava a zákony. Jsou přijímány na základě zvláštního zplnomocnění zahrnutého ve vyšší právní normě nebo pro účely provádění ustanovení vyšších norem. Patří mezi ně vládní a ministerské vyhlášky, rozhodnutí a nařízení.
  • Rozhodnutí Ústavního soudu ohledně souladu zákonů s Ústavou a souladu ostatních právních aktů s ústavou a zákony.
Státy EU

Portál N-Lex představuje hlavní kontaktní místo pro ty, kteří hledají vnitrostátní právní předpisy členských zemí EU.

Níže zvolte zemi, jejíž zákony či právní systém vás zajímají.