Zbirka pravnih propisa Republike Hrvatske

Zbirka pravnih propisa Republike Hrvatske

Ispišite ovu stranicu

 

/multisite/n-lex-migration/file/sduzrdd-logojpg-2_slsduzrdd-logo.jpg

Logo of the Croatian national database digured.hr

Opis

Zbirka pravnih propisa Republike Hrvatske sadržava pravne propise objavljene u službenom glasilu Republike Hrvatske Narodnim novinama, kao i pravne propise donesene prije osamostaljenja Republike Hrvatske koji su objavljeni u službenim glasilima država prednica i bili su na snazi 2007., kada se pristupilo njihovoj digitalizaciji. Zbirka sadržava i druge pravne ili političke akte, primjerice rezolucije i deklaracije Hrvatskog sabora, nacionalne strategije, godišnje državne proračune, izvješća iz djelokruga tijela javne vlasti, kao i njihove statute ako su objavljeni u Narodnim novinama.

Zbirku održava Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva u okviru Središnjega kataloga službenih dokumenata Republike Hrvatske http://www.digured.hr/.

Propisi dostupni s pomoću mrežnog servisa imaju samo informativno značenje, dok pravnu valjanost imaju samo propisi tiskani u papirnatoj inačici Narodnih novina.

Izvori prava u Republici Hrvatskoj

  • Ustav je pravni akt s najvišom pravnom snagom.
  • Međunarodni ugovori – u skladu s Ustavom, zakonom i pravilima međunarodnog prava, sklapanje međunarodnih ugovora u nadležnosti je, ovisno o naravi i sadržaju međunarodnog ugovora, Predsjednika Republike i Vlade Republike Hrvatske. Međunarodni ugovori koji su sklopljeni u skladu s Ustavom, potvrđeni u Hrvatskom saboru i objavljeni, čine dio unutarnjeg pravnog poretka Republike, a po pravnoj su snazi iznad zakona.
  • Zakoni su opći pravni akti koje donosi Hrvatski sabor prema postupku propisanom Ustavom. Prije stupanja na snagu moraju biti objavljeni u Narodnim novinama te u pravilu stupaju na snagu najranije u roku od 8 dana od dana objave.
  • Podzakonski akti pravni su propisi koje donose tijela javne vlasti, a po svojoj pravnoj snazi slijede iza Ustava i zakona. Donose se prema posebnom ovlaštenju sadržanom u višoj pravnoj normi, odnosno u svrhu provedbe načela utvrđenih višom normom. Podzakonski akti obuhvaćaju uredbe, pravilnike, odluke i naputke.
  • Odluke Ustavnog suda kojima se odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom te o suglasnosti drugih propisa s Ustavom i zakonom.
Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.