Ungarsk lovginingsdatabase

Ungarsk lovginingsdatabase

Print siden

Søgefunktionen på websitet for databasen over national lovgivning (http://njt.hu) er gratis for at øge adgangen til Ungarns lovgivning.

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. står for den nationale lovdatabases indhold og tjenester. (Offentliggør Ungarns statstidende).

Databasen over national lovgivning indeholder også engelske oversættelser af love fastsat af den minister, der er ansvarlig for justitsområdet.

De vigtigste termer, der bruges i Ungarns lovgivning, findes på ungarsk og engelsk i det ungarske justitsministeriums terminologidatabase.

De vigtigste love og retsinstrumenter

Alaptörvény (grundlov): den højeste lovgivning, som styrer Ungarns retssystem, og som dermed definerer borgernes grundlæggende pligter og rettigheder og fastlægger de grundlæggende regler for statens struktur. Ingen foranstaltninger eller andre regler må stride mod grundloven.

Törvény (lov): den næsthøjeste lovgivning. Grundloven fastlægger, hvilke pligter og rettigheder, der skal styres af lovene. Love kan kun vedtages, ændres eller ophæves af Ungarns parlament.

Rendelet (forordning): en lov, der er baseret på, eller som udfører bestemmelserne i højere lovgivning. Forordninger har retsvirkning, da de vedtages ifølge den myndighed, der er givet i den højere lovgivning.

Határozat (normativ afgørelse): er et retsinstrument, der vedtages af f.eks. parlamentet, regeringen eller et andet kollegialt organ i centraladministrationen samt af lokale myndigheder til regulering af deres organisation, drift, aktiviteter og handlingsplaner.

Utasítás (normativ instruks): er et retsinstrument, der udstedes af lederne af de administrative organisationer i f.eks. parlamentet, ministerierne, uafhængige reguleringsorganer, og som er bindende for personalet i de pågældende organer.

EU-lande

N-Lex er et fælles kontaktpunkt til nationale lovgivningsdatabaser i de enkelte EU-lande.

Vælg et af landene herunder, og søg efter retsakter eller find ud af mere om landets retssystem.
Ikke-EU-lande

N-Lex har links til og beskrivelser af websites for ikke-EU-lande.