Baza podataka mađarskog zakonodavstva

Baza podataka mađarskog zakonodavstva

Ispišite ovu stranicu

Funkcija pretraživanja na internetskim stranicama baze podataka nacionalnog zakonodavstva (http://njt.hu) besplatna je radi boljeg pristupa javnosti mađarskom zakonodavstvu.

Sadržaj baze podataka nacionalnog zakonodavstva i s njom povezane usluge pruža Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (izdavač mađarskog službenog lista).

Prijevodi na engleski jezik zakona koje je odredio ministar pravosuđa također su dostupni u bazi podataka nacionalnog zakonodavstva.

Ključni izrazi koji se koriste u mađarskom zakonodavstvu dostupni su na mađarskom i engleskom jeziku u terminološkoj bazi podataka Ministarstva pravosuđa Mađarske.

Glavne vrste zakona i regulatornih instrumenata javnog prava

Alaptörvény (temeljni zakon): zakonodavni akt najviše razine kojim se uređuje pravni poredak Mađarske, utvrđuju temeljna prava i obveze građana te uvode osnovna pravila državnog sustava. Ni jedan drugi propis ne smije biti protivan temeljnom zakonu.

Törvény (zakoni): važni zakonodavni akti na sekundarnoj razini u hijerarhiji normi. Zakonima se uređuju prava i obveze utvrđeni temeljnim zakonom. Zakone može donositi, mijenjati i opozivati isključivo nacionalni parlament.

Rendelet (pravilnici): zakonodavni akti koji se temelje na zakonodavstvu više razine ili su namijenjeni provedbi tog zakonodavstva. Pravilnici imaju zakonsku snagu jer se donose na temelju zakonodavstva više razine.

Határozat (odluke): regulatorni instrumenti javnog prava koje donose npr. parlament, vlada, vladine komisije ili općine kako bi regulirali svoju organizaciju, način rada, mjere i akcijske planove.

Utasítás (rješenja): regulatorni instrumenti javnog prava koje izdaju čelnici upravnih organizacija parlamenta, ministarstava ili neovisnih regulatornih tijela i koji su obvezujući za osoblje tih tijela.

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.