Vengrijos teisės aktų duomenų bazė

Vengrijos teisės aktų duomenų bazė

Spausdinti šį puslapį

Paieškos funkcija Nacionalinės teisės aktų duomenų bazės interneto svetainėje (http://njt.hu) visuomenė gali naudotis nemokamai. Tokia galimybė suteikta siekiant didinti Vengrijos teisės aktų prieinamumą.

Nacionalinės teisės aktų duomenų bazės turinį ir paslaugas teikia Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (Vengrijos oficialiojo leidinio leidėjas).

Nacionalinėje teisės aktų duomenų bazėje taip pat skelbiami teisės aktų, kuriuos nurodė teisingumo ministras, vertimai į anglų kalbą.

Pagrindiniai Vengrijos teisės aktuose vartojami terminai vengrų ir anglų kalbomis pateikiami Vengrijos teisingumo ministerijos terminų duomenų bazėje.

Pagrindinės teisės aktų ir viešosios teisės reguliavimo priemonių rūšys

Alaptörvény (Pagrindinis įstatymas) – tai Vengrijos teisės sistemos aukščiausio lygmens teisės norma. Jame apibrėžiamos pagrindinės piliečių teisės ir pareigos ir nustatomi pamatiniai valstybės struktūros principai. Pagrindiniam įstatymui negali prieštarauti jokia priemonė arba jokia kita norma.

Törvény (įstatymas) – tai žemesnio lygmens teisės norma. Įstatymais reglamentuotinos teisės ir pareigos apibrėžiamos Pagrindiniu įstatymu. Įstatymus priimti, iš dalies keisti arba panaikinti gali tik Nacionalinė Asamblėja.

Rendelet (dekretas) – tai aukštesnio lygmens teisės normomis grindžiamas arba jų nuostatas įgyvendinantis teisės aktas. Dekretai turi įstatymo galią, nes yra priimami remiantis aukštesnio lygmens teisės aktais suteiktu leidimu.

Határozat (norminis sprendimas) – tai viešosios teisės reguliavimo priemonė, kurią priima, pvz., Nacionalinė Asamblėja, Vyriausybė arba kitas centrinės valdžios kolegialus organas bei vietos valdžios institucijos, reguliuodami savo organizacinę struktūrą, veikimo būdą, veiklą ir veiksmų planus.

Utasítás (norminis nurodymas) – tai viešosios teisės reguliavimo priemonė, kurią skelbia administracinių organizacijų, pvz., Nacionalinės Asamblėjos, ministerijų, nepriklausomų reguliavimo organų, vadovai ir kuri įpareigoja atitinkamos institucijos darbuotojus.

ES šalys

„N-Lex“ yra prieigos prie atskirų ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazių centras.

Toliau pasirinkite vieną iš šalių, kad galėtumėte atlikti jos teisės aktų paiešką arba daugiau sužinoti apie jos teisės sistemą.
ES nepriklausančios šalys

„N-Lex“ pateikiamos ES nepriklausančių šalių interneto svetainių nuorodos ir aprašai.