Database Hongaarse wetgeving

Database Hongaarse wetgeving

Deze pagina afdrukken

De zoekfunctie op de website van de Hongaarse nationale wetgevingsdatabase (http://njt.hu) is gratis toegankelijk.

Inhoud en diensten van de database worden geleverd door Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (de uitgever van het Hongaars staatsblad).

Door de minister van Justitie gevraagde Engelse vertalingen van wetten zijn ook beschikbaar in de nationale wetgevingsdatabase.

Belangrijke begrippen uit de Hongaarse wetgeving in het Hongaars en het Engels vindt u op de terminologiedatabase van het ministerie van Justitie van Hongarije.

Belangrijkste soorten wetgeving en publiekrechtelijke regelgevende instrumenten

Alaptörvény (Grondwet): rechtsnorm van het hoogste niveau in het Hongaarse rechtsstelsel, bepaalt de fundamentele rechten en plichten van de burger en legt de belangrijkste regels voor de staatsstructuur vast. Geen enkele maatregel of andere norm kan in strijd zijn met de grondwet.

Törvény (Wet): de op een na hoogste rechtsnorm. Welke rechten en plichten door wetten worden geregeld, is vastgesteld in de grondwet. Wetten kunnen alleen door het nationaal parlement worden aangenomen, gewijzigd of ingetrokken.

Rendelet (Decreet): een wet gebaseerd op of uitvoerende bepalingen van hogere rechtsnormen. Decreten hebben kracht van wet omdat zij worden vastgesteld op basis van wetgeving van een hoger niveau.

Határozat (Normatief besluit): is een publiekrechtelijk regelgevend instrument, aangenomen door het nationaal parlement, de regering of een ander collegiaal orgaan van de centrale overheid of van een lokale overheid om hun organisatie, werking, activiteiten en actieplannen te regelen.

Utasítás (Normatieve instructie): is een publiekrechtelijk regelgevend instrument uitgevaardigd door de hoofden van de administratieve organisaties van het parlement, ministeries, onafhankelijke regelgevende organen enz. Het is bindend voor het personeel van de betrokken diensten.

EU-landen

N-Lex biedt toegang tot de databanken van de nationale wetgeving van alle EU-landen.

Kies een van de landen hieronder om wet- en regelgeving te zoeken of om meer te weten te komen over het rechtsstelsel.
Landen buiten de EU

Op N-Lex vindt u links naar en beschrijvingen van websites van landen buiten de EU.