Baza de date a legislației maghiare

Baza de date a legislației maghiare

Tipăreşte pagina

Funcția de căutare disponibilă pe site-ul bazei de date a legislației naționale (http://njt.hu) este un serviciu gratuit care promovează accesul la legislația maghiară.

Conținutul și serviciile disponibile pentru baza de date a legislației naționale sunt furnizate de Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. (Jurnalul Oficial al Ungariei).

De asemenea, din baza de date a legislației naționale se pot accesa traducerile în limba engleză ale actelor juridice specificate de ministrul justiției.

Termenii-cheie utilizați în legislația maghiară sunt disponibili în limbile maghiară și engleză în baza de date terminologică a Ministerului Justiției din Ungaria.

Principalele tipuri de acte juridice și de instrumente normative de drept public

Alaptörvény (lege fundamentală): este norma juridică de cel mai înalt nivel care reglementează sistemul juridic maghiar, definește drepturile fundamentale și obligațiile cetățenilor și stabilește principalele dispoziții privind structura statului. Nicio altă normă nu poate să prevadă măsuri contrare legii fundamentale.

Törvény (lege): este o normă juridică de nivel secund. Drepturile și obligațiile care trebuie să fie reglementate prin lege sunt definite de legea fundamentală. Legile pot fi adoptate, modificate sau abrogate de Adunarea Națională.

Rendelet (decret): este un act juridic bazat pe norme juridice de nivel superior sau care le pune în aplicare. Decretele au forță de lege, deoarece sunt adoptate în baza unei autorizații acordate de acte juridice de nivel superior.

Határozat (decizie normativă): este un instrument normativ de drept public adoptat, de exemplu, de Adunarea Națională, de guvern sau de un alt organ colegial din cadrul administrației centrale de stat, precum și de administrațiile locale, pentru a reglementa organizarea, funcționarea, activitățile și planurile de acțiune ale acestora.

Utasítás (instrucțiune normativă): este un instrument normativ de drept public emis de șefii organizațiilor administrative, de exemplu, de cei ai Adunării Naționale, ai ministerelor, ai organelor independente de reglementare și este obligatoriu pentru personalul entităților respective.

Țări din UE

N-Lex oferă un punct unic de acces la bazele de date legislative naționale ale țărilor din UE.

Alegeți o țară pentru a căuta acte juridice sau pentru a afla mai multe despre sistemul său juridic.
Țări din afara UE

N-Lex oferă linkuri către site-urile țărilor din afara UE.