Madžarska zakonodajna zbirka

Madžarska zakonodajna zbirka

Natisni stran

Da bi olajšali dostop do madžarske zakonodaje, spletišče nacionalne zbirke predpisov (http://njt.hu) omogoča brezplačno iskanje zakonodajnih predpisov.

Za vsebino in storitve v nacionalni zbirki predpisov skrbi madžarski izdajatelj uradnega lista (Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft).

V zbirki so na voljo tudi angleški prevodi zakonov, ki jih določi minister, pristojen za pravosodje.

Ključni izrazi, uporabljeni v madžarski zakonodaji, so v madžarščini in angleščini na voljo v terminološki zbirki madžarskega ministrstva za pravosodje.

Glavne vrste zakonov in regulativnih instrumentov javnega prava

Alaptörvény (temeljni zakon): najvišji pravni akt, ki ureja madžarski pravni red, temeljne pravice in obveznosti državljanov ter določa glavna pravila državnega sistema. Ukrepi drugih pravnih aktov ne smejo biti v nasprotju s temeljnim zakonom.

Törvény (zakon): drugi najvišji pravni akt. Pravice in obveznosti, ki jih urejajo zakoni, so opredeljene s temeljnim zakonom. Zakone lahko sprejema, spreminja ali razveljavi samo madžarska narodna skupščina.

Rendelet (odredba): predpis, ki je namenjen izvrševanju posameznih določb pravnih aktov na višji ravni. Odredba ima zakonsko moč, ker je sprejeta v skladu z višjim pravnim aktom.

Határozat (normativni sklep): regulativni instrument javnega prava, ki ga sprejmejo narodna skupščina, vlada ali drug regulativni organ centralne državne uprave in lokalnih uprav za urejanje organizacije in delovanja ter pripravo dejavnosti in akcijskih načrtov.

Utasítás (normativno navodilo): regulativni instrument javnega prava, ki ga izda vodja upravne organizacije (npr. narodne skupščine, ministrstva, neodvisnega regulativnega organa) in je zavezujoč za osebje zadevnega organa.

Države EU

Portal N-Lex omogoča enoten dostop do podatkovnih zbirk nacionalnih zakonodaj po državah EU.

Izberite ustrezno državo spodaj , če želite poiskati določen pravni akt ali izvedeti več o njenem pravnem sistemu.
Države nečlanice EU

Portal N-Lex zagotavlja povezave in opise spletišč držav, ki niso članice EU.