Irski registar zakonodavstva

Irski registar zakonodavstva

Ispišite ovu stranicu

/multisite/n-lex-migration/file/logoirishstatutebookenjpg-0_eslogo_irish_statute_book_en.jpg

Logo of the Irish Statute Book website
 

Opis

Irsko zakonodavstvo dostupno je na web-mjestu irskog registra zakonodavstva „Irish Statute Book” (eISB), koje izrađuje i ažurira Ured državnog odvjetnika.

Korisnici mogu pregledavati i pretraživati zakonodavne akte iz baze podataka eISB-a, koja sadržava:

  • zakone irskog parlamenta „Oireachtasa” (primarno zakonodavstvo) od 1922. do danas
  • podzakonske akte (sekundarno zakonodavstvo) od 1922. do danas
  • popis zakonodavnih akata (bivše kronološke tablice zakona).

Zakonodavni akti objavljuju se u trenutku njihova stupanja na snagu. Za određena pravna područja povremeno se izrađuju pravno obvezujući pročišćeni tekstovi, primjerice Pročišćeni akt o porezu na dodanu vrijednost iz 2010. (31/2010).

Službenim izdanjem zakona Oireachtasa i podzakonskih akata i dalje se smatra tiskano izdanje Službenog izdavačkog ureda („Stationery Office”).

Pravni akti

Irski je sustav parlamentarna demokracija. Nacionalni parlament („Oireachtas”) sastoji se od predsjednika i dvaju domova: Dáil Éireann (Zastupnički dom) i Seanad Éireann (Senat), čije su djelovanje i ovlasti uređeni Irskim ustavom, koji su građani izglasali 1. srpnja 1937.

Zakonodavstvo

Irsko zakonodavstvo obuhvaća primarno zakonodavstvo, koje donose Dáil i Seanad, a potpisuje predsjednik, i sekundarno zakonodavstvo (uredbe, smjernice, odluke itd.) koje se donosi na temelju zakonâ.

Primarno zakonodavstvo – zakoni Oireachtasa

Irskim ustavom utvrđeno je da jedinstveno i isključivo pravo donošenja zakona ima Oireachtas u skladu s obvezama preuzetima članstvom u Europskoj uniji.

Prijedlozi zakona

Prije donošenja zakona najprije ih moraju predložiti Dáil ili Seanad u obliku prijedloga zakona („Bills”). Prijedlozi zakona koji se primjenjuju na opću javnost nazivaju se „Public Bills”, a oni koji se donose za potrebe lokalnih nadležnih tijela i privatnih subjekata „Private Bills”. Takvi su prijedlozi zakona vrlo rijetki i na njih se primjenjuju posebni postupci.

Sekundarno zakonodavstvo – podzakonski akti

Sekundarno zakonodavstvo, u obliku podzakonskih akata („Statutory Instruments”), uređeno je Zakonom o podzakonskim aktima iz 1947. Postoji pet glavnih vrsta podzakonskih akata: odluke, uredbe, smjernice, pravilnici i programi.

Namjena podzakonskih akata može biti vrlo različita. Njih ne donosi Oireachtas, već osobe i tijela na koje su propisno prenesene zakonodavne ovlasti u pogledu svakodnevnih pojedinosti koje proizlaze iz povezanog primarnog zakonodavstva.

Podzakonski akti služe, primjerice, za provedbu Direktiva EU-a, utvrđivanje datuma zasjedanja okružnih sudova te delegiranje nadležnosti ministara. Određena Vladina ministarstva te druge agencije i tijela konkretnim su zakonima ovlašteni za donošenje podzakonskih akata, a godišnje ih se donosi nekoliko stotina.

Popis zakonodavnih akata (bivše kronološke tablice)

Namjena Popisa zakonodavnih akata („Legislation Directory”) omogućiti je korisnicima da saznaju je li određeni irski zakon bio izmijenjen nakon njegova stupanja na snagu te postoje li kakve druge bitne informacije o njemu. Popis zakonodavnih akata izrađuje Komisija za reformu zakona („Law Reform Commission”, www.lawreform.ie/as-gaeilge.48.html ), a objavljuje se na web-mjestu eISB-a.

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.