Bunachar sonraí dlí na hIodáile

Bunachar sonraí dlí na hIodáile

Priontáil an leathanach seo

Seoladh an tionscadal Normattiva i Márta 2010 chun ríomhairiú agus aicmiú ar fhorálacha réigiúnacha agus de chuid an Stáit atá i bhfeidhm ag córais riaracháin phoiblí a chur chun cinn, chun cuardaigh saor in aisce agus rochtain ar na forálacha sin a éascú do shaoránaigh agus chun ionstraimí maidir le hathbhreithniú reachtach a sholáthar, cúram atá faoi Oifig an Phríomh-Aire, Seanad na Poblachta agus Teach na dTeachtaí.

Is féidir na cáipéisí i mbunachar sonraí “Normattiva” a léamh i dtrí fhoirm:

  • an bunleagan a foilsíodh in Iris Oifigiúil na hIodáile;
  • an leagan atá i bhfeidhm agus is infheidhme ar an lá ar ar baineadh úsáid as an mbunachar agus
  • an leagan a bhí i bhfeidhm ar an dáta roimhe sin atá sonraithe ag an úsáideoir.

Nuair a bheidh an bunachar sonraí curtha i gcrích go hiomlán, beidh corpas iomlán de dhlí an Stáit ar fáil ann i bhfoirm gníomhartha uimhrithe (dlíthe, dlíthe foraitheanta, foraitheanta reachtacha agus gníomhartha uimhrithe eile).
Tá thart ar 75 000 gníomh sa mbunachar faoi láthair, a glacadh sa bhliain 1946 nó ina dhiaidh sin.
Níl foraitheanta aireachta sa bhunachar.

Tá an tionscadal fós ag an gcéim forbartha. Amach anseo:

  • beifear in ann an bunachar sonraí iomlán a nascleanúint trí naisc ghníomhacha ón bhforáil leasaithe go dtí an tAirteagal ábhartha sa chéad ghníomh leasaitheach eile;
  • déanfar an fheidhm chuardaigh a uasghrádú chun cuardaigh de réir "coincheapa" chomh maith le de réir catagóir séimeantach a chur san áireamh;
  • gheofar ar ais na gníomartha reachtacha go léir a foilsíodh sa ré ina mbíodh an Iodáil ina Ríocht(1861-1946) agus cuirfear ar fáil iad;
  • beidh naisc chuig na bunachair shonraí reachtacha phoiblí eile go léir, ag tosú leis na cinn a bhfuil dlíthe réigiúnacha agus reachtaíocht Chomhphobail ar fáil iontu.
Ballstáit an Aontais

Trí N-Lex, is féidir leat teacht ar bhunachair shonraí náisiúnta dlí na mBallstát.

Roghnaigh ceann de na tíortha thíos chun a cuid achtanna dlí a chuardach nó chun tuilleadh eolais a fháil faoina córas dlí.
Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.