Talijanska pravna baza podataka

Talijanska pravna baza podataka

Ispišite ovu stranicu

Projekt Normattiva pokrenut je u javnim upravama u ožujku 2010. radi promicanja digitalizacije i klasifikacije državnih i regionalnih propisa koji su na snazi, radi omogućivanja građanima da te propise besplatno pretražuju i pregledavaju te radi osiguravanja instrumenata za preispitivanje zakonodavstva, za što su nadležni Ured premijera Republike, Senat Republike i Zastupnički dom.

Dokumenti u bazi podataka „Normattiva” dostupni su u tri oblika:

  • izvornoj verziji objavljenoj u Službenom listu Italije;
  • verziji koja je bila na snazi i koja se primjenjivala na dan pristupa bazi podataka i
  • verziji koja je bila na snazi na bilo koji prethodni datum koji je odredio korisnik.

Dovršena baza podataka obuhvaćat će cijeli korpus državnog zakonodavstva u obliku akata označenih brojevima (zakone, uredbe sa zakonskom snagom, zakonodavne uredbe i druge akte označene brojevima).
Trenutačno sadržava oko 75 000 akata donesenih 1946. godine ili kasnije.
Baza podataka ne uključuje ministarske ukaze.

Projekt je još uvijek u fazi razvoja. Baza podataka u budućnosti će imati sljedeće značajke:

  • cijelom će se bazom podataka moći kretati s pomoću dinamičnih poveznica koje će voditi od izmijenjene odredbe na odgovarajući članak sljedećeg akta o izmjeni;
  • funkcija pretraživanja bit će ažurirana kako bi se omogućilo pretraživanje „po konceptu” i po semantičkim kategorijama;
  • bit će pronađeni i stavljeni na raspolaganje svi zakonodavni akti objavljeni za vrijeme Kraljevine Italije (1861. – 1946.);
  • baza podataka sadržavat će poveznice na sve druge javne zakonodavne baze podataka, počevši od onih s regionalnim zakonima i zakonodavstvom Zajednice.
Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.