Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg

Skriv ut sidan

/multisite/n-lex-migration/file/logoluxembourgfrjpg_ltlogo_luxembourg_fr.jpg

Logo of the website of the Official Gazette of Luxembourg

Beskrivning

Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, Luxemburgs officiella webbplats för rättsinformation, hittar du den luxemburgska lagstiftning som offentliggjorts i de tre samlingarna av Luxemburgs officiella tidning Mémorial.

Webbplatsens tre avdelningar motsvarar Mémorials tre samlingar.

 • Lagstiftning (samling A)
  Lagar och förordningar från 1839 och framåt.
  Publikationer under rubriken ”textes coordonnés” (konsoliderad lagstiftning i kodifierad form eller sammanställd efter områden).
 • Administration (samling B)
  Administrativa publikationer, cirkulär, yttranden och sammanställningar från och med 1996.
 • Företag och föreningar (samling C)
  Publikationer som rör företag, föreningar och ideella stiftelser från och med 1996.
  Hänvisningar till alla obligatoriska publikationer från och med 1962 från företag och föreningar som är verksamma i Luxemburg sedan 1962.

Rättsakter

Mémorial , samling A

Lagar och förordningar (lagar, ministerförordningar och andra förordningar, osv.)

Textes coordonnés (samlade texter)

Konsoliderad lagstiftning, i kodifierad form eller sammanställd efter områden, utdrag från Mémorial samling A, författningssamlingar och andra publikationer.

Codes-lois (kodifierade lagsamlingar)

 • Civilrätt
 • Straffprocesslag
 • Handelsrätt
 • Trafikregler
 • Socialförsäkringsrätt
 • Civilprocesslag
 • Arbetsrätt
 • Straffrätt

Codes-compilations (lagsamlingar efter område)

 • Förvaltningsrätt
 • Miljölagstiftning
 • Utbildningslagar
 • Folkhälsolagstiftning
 • Speciallagar

Samlingarna konsoliderar samtliga lagar och författningar inom ett visst område men är inte rättsligt bindande. De saknar bevisvärde i domstol.

Recueils de législation (författningssamlingar)

Broschyrer med konsoliderade lagar och andra författningar och specifik rättspraxis.

Autres publications (andra publikationer)

Publikationer som ingående beskriver lagstiftningsförfarandena, alternativa tvistlösningsförfaranden och tjänsteföreskrifter. Här finns också en engelsk översättning av lagstiftning som rör affärsdrivande företag (law concerning commercial companies).

EU-länder

N-Lex är en portal för nationella rättsdatabaser i de olika EU-länderna.

Välj ett land och sök efter rättsakter eller läs mer om landets rättssystem.
Länder utanför EU

Gå till vår sida med länkar till andra länders webbplatser.