Úradný vestník Lotyšskej republiky

Úradný vestník Lotyšskej republiky

Vytlačiť túto stránku

/multisite/n-lex-migration/file/logovestnesislvjpg_itlogo_vestnesis_lv.jpg

Logo of the Latvian Official Gazette

Opis

Elektronická verzia úradného vestníka Lotyšskej republiky, Latvijas vēstnesis, sa publikuje na portáli www.vestnesis.lv, ktorý je k dispozícii od roku 1995. Právne záväzná je však iba tlačená verzia Úradného vestníka.

Internetový portál www.vestnesis.lv spravuje tá istá verejná spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá uverejňuje tlačenú verziu úradného vestníka „Latvijas vēstnesis“. Vlastníkom spoločnosti je Ministerstvo spravodlivosti Lotyšskej republiky. Informácie zverejnené na internete sú rovnaké ako informácie uverejnené v tlačenej verzii úradného vestníka.

Informácie na portáli www.vestnesis.lv sú rozdelené do štyroch kategórií:

  • dokumenty – právne akty (zákony, nariadenia vlády, záväzné nariadenia miestnych samospráv, nálezy Ústavného súdu, informačné služby ministerstiev a iných verejných orgánov atď.) vydané verejnými orgánmi Lotyšskej republiky (parlament, vláda, predseda vlády, ministerstvá, orgány štátnej správy, ústavný súd, mestské samosprávne orgány celonárodného významu atď.)
  • v Parlamente – informácie týkajúce sa lotyšského parlamentu (Saeima), vyhlásenia, programy, zápisnice zo zasadnutí atď.
  • informácie – informácie uverejnené v úradnom vestníku o najnovšom vývoji v krajine a tlačové správy štátnych orgánov.
  • oznámenia – informácie uverejnené v úradnom vestníku týkajúce sa registra spoločností, ako aj iné právne oznámenia (napr. oznámenia o začatí dedičského konania, predvolania na súd, notifikácie veriteľom atď.).

Portál www.vestnesis.lv má rozsiahle možnosti vyhľadávania – informácie je možné vyhľadávať podľa dňa uverejnenia (pomocou kalendára) alebo prostredníctvom rozšíreného vyhľadávania, ktoré umožňuje vyhľadávanie podľa rôznych kritérií a kombinácií (podľa slov v texte alebo názve dokumentov, podľa vydávajúceho orgánu, typu a čísla dokumentu, dátumu uverejnenia, dátumu nadobudnutia platnosti, statusu atď.).

Vydavateľ úradného vestníka „Latvijas vēstnesis“ spravuje aj legislatívny portál www.likumi.lv. Do tejto databázy sa systematicky vkladajú právne akty, ktoré bolo uverejnené v Úradnom vestníku. Na internetovom portáli sú právne akty k dispozícii bezplatne (základné akty a konsolidované verzie) – v súčasnosti platné znenie, predchádzajúce (historické) znenia a znenia so zmenami, ktoré ešte nenadobudli účinnosť. Databáza slúži ako zdroj právnych predpisov Lotyšskej republiky v rámci portálu N-Lex.

Právne nástroje

Latvijas Republikas Satversme – ústava Lotyšskej republiky

Likums (zákony) – všeobecne záväzný normatívny akt prijatý lotyšským parlamentom (Saeima)

Ministru kabineta noteikumi (nariadenia vlády) – všeobecne záväzný normatívny akt prijatý vládou na základe ustanovení zákona

Ministru kabineta rīkojums (vyhláška vlády) – právny nástroj prijatý v príslušnej oblasti

Krajiny EÚ

N-Lex poskytuje jednotný prístup do databáz vnútroštátnych právnych predpisov jednotlivých členských štátov EÚ.

Vyberte krajinu, o ktorej právne predpisy alebo právny systém máte záujem.
Krajiny mimo EÚ

N-Lex obsahuje odkazy na webové stránky krajín mimo EÚ a ich opis.