Malteško zakonodavstvo

Malteško zakonodavstvo

Ispišite ovu stranicu

Laws of Malta

Opis

Web-mjesto „Malteško zakonodavstvo” jedna je od usluga koje pruža Ministarstvo pravosuđa. Usluga obuhvaća zbirku čitavog malteškog zakonodavstva, uključujući Ustav, Zakon o reviziji zakonskih akata iz 1980. i sekundarno zakonodavstvo.

Ti su akti dostupni klikom na sljedeću poveznicu.

Pravni instrumenti

Na web-mjestu „Malteško zakonodavstvo” uglavnom su dostupne sljedeće usluge u formatu PDF:

  • sva poglavlja malteškog zakonodavstva, uključujući Ustav Malte i Zakon o reviziji zakonskih akata iz 1980.
  • sekundarno zakonodavstvo doneseno na temelju poglavlja malteškog zakonodavstva, uključujući sekundarno zakonodavstvo doneseno na temelju Ustava Malte i
  • kronološki i analitički indeksi svih tekstova zakonodavnih akata.

Usluga obuhvaća sve važeće primarne i sekundarne zakonodavne akte i redovito se ažurira izmjenama važećih akata i novim aktima koje donosi Zastupnički dom. Za potrebe malteškog prava izdanje na web-mjestu „Malteško zakonodavstvo” smatra se službenom verzijom malteških zakonodavnih akata, podložno odredbama članka 11.A stavka 4. Zakona o reviziji zakonskih akata iz 1980.

Izmjene postojećih zakonodavnih akata koje donosi Zastupnički dom postaju dio izvornog teksta NAKON NJIHOVA STUPANJA NA SNAGU, što znači da se na web-mjestu uvijek prikazuje verzija zakonodavnih akata koja je trenutačno na snazi.

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.