Lovgivning

Lovgivning

Print siden

 Netherlands Logo 

Beskrivelse  

Wet-en Regelgeving (lovgivning) er den juridiske hjemmeside på den nederlandske regerings portal, Overheid.nl.

Den forvaltes af den private virksomhed SDU Uitgevers og hører under finansministeriets ansvarsområde.

Webstedet Wet-en Regelgeving giver adgang til konsoliderede udgaver af gældende og ophævet nederlandsk lovgivning fra og med 1. maj 2002.

Det består af fire dele: love (wetten), generelle bekendtgørelser (AMvB) og kongelige anordninger (koninklijke besluiten),  forretningsordener (reglementen van orde) og ministerielle bekendtgørelser (ministeriële regelingen).

De konsoliderede tekster på Wet-en Regelgeving er uofficielle. Kun tekster, der er offentliggjort af statslige organer i de officielle tidender (Staatsblad for loves vedkommende, Staatscourant for bekendtgørelser og anordninger), har officiel karakter.  

Retsakter

Love (wetten): Retsakt vedtaget efter den procedure, der er fastlagt i den nederlandske grundlov (1815). De vedtages af parlamentet og godkendes derefter af regeringen.

Generelle bekendtgørelser (algemene maatregelen van bestuur, AMvB): Anvendelsesbestemmelser til en lov. De bekendtgøres af regenten eller regeringen efter høring og positiv udtalelse fra statsrådet (Raad van State). De gælder generelt og træder i kraft ved offentliggørelsen i de officielle tidender.

Kongelige anordninger (koninklijke besluiten): Officielt er der tale om anordninger truffet af regenten, men i praksis er det ministrene, der vedtager anordningerne, fordi de har det politiske ansvar. De har nærmest karakter af et særligt dekret rettet til en enkelt person. Det kan f.eks. være udnævnelse af en borgmester eller tildeling af en kongelig orden. De kræver i de fleste tilfælde ikke godkendelse i statsrådet eller ministerrådet.

Forretningsordener (reglementen van orde): Fastsætter, hvordan kommunalbestyrelser, administrative råd og foreninger m.m. fungerer.

Ministerielle bekendtgørelser (ministeriële regelingen): Bekendtgørelser fra ministre eller under deres ansvar inden for deres forskellige kompetenceområder om anvendelse af love. De er underlagt lovene og omhandler deres anvendelse.

EU-lande

N-Lex er et fælles kontaktpunkt til nationale lovgivningsdatabaser i de enkelte EU-lande.

Vælg et af landene herunder, og søg efter retsakter eller find ud af mere om landets retssystem.
Ikke-EU-lande

N-Lex har links til og beskrivelser af websites for ikke-EU-lande.