Õiguslik ja reguleeriv raamistik

Õiguslik ja reguleeriv raamistik

Prindi see leht

 Netherlands Logo

Kirjeldus  

Wet-en Regelgeving (õiguslik ja reguleeriv raamistik) on Madalmaade valitsuse portaali Overheid.nl õigusalane all-lehkülg.

Seda haldab eraettevõte SDU Uitgevers ning see kuulub rahandusministeeriumi vastutusvaldkonda.

Veebisaidi Wet-en Regelgeving vahendusel on võimalik saada juurdepääs Madalmaade õigusaktide konsolideeritud versioonidele, mis kehtivad või mis on asendatatud alates1. maist 2002.

Sellel on neli erinevat jaotist: seadused (Wetten); üldised haldusmäärused (AMvB) ja kuninglikud dekreedid (Koninklijke besluiten);  töökorrad (Reglement van orde); ministrite määrused (Ministeriële regeling).

Veebisaidil Wet-en Regelgeving kättesaadavad konsolideeritud versioonid ei ole ametlikud tekstid. Ainult ametlikes teatajates avaldatud tekstid (Staatsblad seaduste, Staatscourant määruste puhul) ning riiklike asutuste avaldatud tekstid on ametlikud.

Õigusaktid

Seadused (Wetten): õigusnormid, mis on vastu võetud Madalmaade konstitutsiooniga ettenähtud menetluste kohaselt.  Nende üle hääletab parlament ning seejärel võtab need vastu valitsus.

Üldised haldusmäärused (Algemene maatregel van Bestuur, AMvB): rakendusdekreedid, mis on seaduse osaks. Need kuulutub välja kuningas või valitsus, olles konsulteerinud riiginõukoguga (Raad van State) ning saanud selle heakskiidu. Nende reguleerimisala on üldine ning need hakkavad kehtima pärast nende avaldamist ametlikus teatajas.

Kuninglikud dekreedid (Koninklijk Besluit): ametlikult on need kuninga poolt vastu võetud otsused, kuid tegelikkuses võtavad need vastu ministrid, kuna neil on asjaomane poliitiline vastutus. Dekreedid on tavaliselt konkreetsemat laadi ning võivad olla seotud konkreetsete isikutega. Need võivad käsitleda linnapea ametisse määramist või kuningliku autasu väljaandmist. Üldiselt ei ole dekreetide puhul vajalik riiginõukogu või ministrite nõukogu heakskiit.

Töökorrad (Reglement van orde): nendega kehtestatakse munitsipaal-, haldusnõukogude, ettevõtete tegevuseeskirjad.

Ministrite määrused (Ministeriële regeling): seaduste jõustamise eest vastutavate ministrite või asjaomaste valdkondade eest vastutavate ministrite korraldused. Nende kohaldamine toimub vastavalt seadustele.

ELi riigid

N-Lex on platvorm, mille vahendusel saate juurdepääsu ELi riikide õigusteabe andmebaasidele.

Valige allpool riik, et otsida selle õigusakte või saada teavet selle õigussüsteemi kohta.
ELi mittekuuluvad riigid

N-Lex sisaldab linke ja kirjeldusi ELi mittekuuluvate riikide veebisaitide kohta.