Wet- en Regelgeving

Wet- en Regelgeving

Tulosta tämä sivu

 Netherlands Logo

Kuvaus

Wet- en Regelgeving on Alankomaiden viranomaisportaalin (Overheid.nl) alasivusto, joka sisältää Alankomaiden kansallisen lainsäädännön.

Sivustosta vastaa Alankomaiden valtiovarainministeriö, ja sitä ylläpitää yksityinen yritys nimeltä Sdu Uitgevers.

Sivustossa on nähtävissä Alankomaiden ajantasainen lainsäädäntö ja 1.5.2002 jälkeen kumotut säädökset.

Lainsäädäntö on jaettu neljään ryhmään: wetten (lait), AmvB’s en andere koninklijke besluiten (yleiset toimeenpanoasetukset ja muut monarkin vahvistamat päätökset), reglementen van orde (menettelysäännöt) ja ministeriële regelingen (ministeriöiden päätökset).

Wet- en Regelgeving ‑sivustossa olevat lakitekstit eivät ole oikeudellisesti todistusvoimaisia. Todistusvoimaisia ovat ainoastaan Alankomaiden virallisissa lehdissä (Staatsblad laeille ja Staatscourant alemmantasoisille säädöksille) julkaistut tai viranomaisten julkaisemat tekstit.  

Säädöstyypit

Wetten (lait) ovat säädöksiä, jotka on annettu Alankomaiden perustuslaissa (1815) säädetyn lainsäädäntömenettelyn mukaisesti. Lait säätää parlamentti ja hyväksyy hallitus.

Algemene maatregelen van bestuur (AMvB, yleiset toimeenpanoasetukset) ovat lakeja täydentäviä toimeenpanosäädöksiä. Ne hyväksyy joko monarkki tai hallitus saatuaan puoltavan lausunnon erityiseltä neuvoa-antavalta elimeltä (Raad van State). Toimeenpanoasetukset ovat yleisesti sovellettavia, ja ne tulevat voimaan, kun ne on julkaistu virallisessa lehdessä.

Koninklijke besluiten (monarkin vahvistamat päätökset) ovat teoriassa monarkin mutta käytännössä ministerin hyväksymiä päätöksiä, joista ministeri kantaa myös vastuun. Monarkin vahvistamia päätöksiä sovelletaan yksittäistapauksissa. Niissä voi olla kyse esimerkiksi kaupunginjohtajan nimittämisestä tai kuninkaallisen kunniamerkin myöntämisestä. Päätöksiä ei yleensä tarvitse hyväksyttää Raad van Statella eikä hallituksella.

Reglementen van orde (menettelysäännöt) sisältävät esimerkiksi kunnallisten ja muiden viranomaisten toimintasääntöjä.

Ministeriële regelingen (ministeriöiden päätökset) ovat toimeenpanosäädöksiä, jotka hyväksyy ministeri lakien toimeenpanon yhteydessä tai ministeriönsä toimivallan nojalla. Laki on etusijalla näihin alemmantasoisiin päätöksiin nähden.

EU-maat

N-Lex on portaali, jonka kautta pääsee EU-maiden kansallisiin säädöstietokantoihin.

Valitse seuraavasta haluamasi EU-maa ja hae sen kansallisia säädöksiä tai tietoa maan oikeusjärjestelmästä.
EU:n ulkopuoliset maat

N-Lex sisältää linkkejä EU:n ulkopuolisten maiden verkkosivustoille.