Reachtaíocht

Reachtaíocht

Priontáil an leathanach seo

 Netherlands Logo

Cur síos  

Wet-en Regelgeving (Reachtaíocht), sin an foshuíomh dlí do thairseach  Rialtas na hÍsiltíre ar an Idirlíon, Overheid.nl.

An chuideachta phríobháideach SDU Uitgevers a bhainistíonn é agus tá sé faoi fhreagracht na Roinne Airgeadais. 

Tugann an suíomh Wet-en Regelgeving rochtain ar théacsanna comhdhlúite reachtaíocht na hÍsiltíre atá i bhfeidhm nó a aisghaireadh ón 1 Bealtaine 2002.

Ceithre chatagóir atá ann: Dlíthe (Wetten); Bearta um bainistiú ginearálta (AMvB) agus foraitheanta ríoga (Koninklijke besluiten); Rialacháin inmheánacha (Reglement van orde); Rialacháin ó Airí (Ministeriële regeling).

Na téacsanna comhdhlúite atá inrochtana ó Wet-en Regelgeving, níl siad oifigiúil. Níl oifigiúil ach na téacsanna a d'fhoilsigh an Stát sna hirisí oifigiúla (Staatsblad maidir le dlíthe, Staatscourant maidir le rialacháin). 

Gníomhartha dlí

Dlíthe (Wetten): Norm dlíthiúil a ghlactar de réir nós imeachta Bhunreacht na hÍsiltíre (1815). Vótálann an pharlaimint air agus ansin formheasann an rialtas é. 

Bearta um bainistiú ginearálta (Algemene maatregel van Bestuur, AMvB): Foraitheanta curtha chun feidhme ar cuid de dhlí iad. An rí nó an rialtas a fhoraithníonn iad d'éis tuairim fhabhrach a fháil ó Chomhairle an Stáit (Raad van State). Bíonn  feidhm ghinearálta leo is bíonn siad i bhfeidhm ó am a bhfoilsithe san iris oifigiúil. 

Foraitheanta ríoga (Koninklijk Besluit): Go hoifigiúil is cinntí a ghlacann an rí iad, ach go praiticiúil is iad na hairí a ghlacann iad, ós orthu atá an fhreagracht pholaitiúil.   Gnéithe na foraithne ar leith a bhíonn acu, le feidhm ar leith. Tharlódh go mbainfidís le méara a ainmniú nó le gradam ríoga a bhronnadh.   Ní bhíonn gá acu le formheas na Comhairle Stáit, ná le formheas Chomhairle na nAirí, i bhformhór na gcásanna. 

Rialacháin inmheánacha (Reglement van orde): Socraíonn siad rialacha feidhmiúchán na gcomhairlí áitiúla, na gcomhairlí riaracháin agus na gcuideachtaí srl. 

Rialacháin ó Airí (Ministeriële regeling): Rialacháin um chur chun feidhme a ghlacann na hairí, nó a ghlactar faoi fhreagracht na n-airí, sna réimsí ina mbíonn inniúlacht acu.  Faoi réir an dlí a chuirtear chun feidhme iad. 

Ballstáit an Aontais

Trí N-Lex, is féidir leat teacht ar bhunachair shonraí náisiúnta dlí na mBallstát.

Roghnaigh ceann de na tíortha thíos chun a cuid achtanna dlí a chuardach nó chun tuilleadh eolais a fháil faoina córas dlí.
Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.