Jogszabályok

Jogszabályok

Oldal nyomtatása

 Netherlands Logo

Leírás

A Wet-en Regelgeving (Jogszabályok) a holland kormányzati internetes portál, az Overheid.nl jogi aloldala.

Az oldalt – amelynek fenntartása a pénzügyminisztérium feladatkörébe tartozik – az SDU Uitgevers nevű magánvállalkozás üzemelteti.

A Wet-en Regelgeving oldal hozzáférést biztosít a 2002. május 1-jét követően hatályba lépett, illetve hatályon kívül helyezett holland jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt szövegéhez.

Négy különböző rovata van: Törvények (Wetten); Általános közigazgatási előírások (AMvB) és királyi rendeletek (Koninklijke besluiten); Eljárási szabályzatok (Reglement van orde); Miniszteri rendeletek (Ministeriële regeling).

A Wet-en Regelgeving aloldalon elérhető egységes szerkezetű szövegek nem tekinthetők hivatalos változatnak. Hivatalos jogszabálynak csak a hivatalos lapokban (törvények esetében Staatsblad, rendeletek esetében Staatscourant) és az állami szervek által kihirdetett szövegek minősülnek.

Jogi aktusok

Törvények (Wetten): A holland alkotmányban (1815) meghatározott eljárás szerint elfogadott jogszabályok. A parlament általi megszavazásukat követően a kormány hagyja jóvá őket.

Az általános közigazgatási előírások (Algemene maatregel van Bestuur, AMvB): Valamely törvény részét képező végrehajtási rendeletek. A király vagy a kormány bocsátja ki őket az államtanáccsal (Raad van State) folytatott konzultációt, valamint annak kedvező véleményét követően. Általános hatályúak, és a hivatalos lapban való kihirdetésükkor lépnek hatályba.

A királyi rendeletek (Koninklijk Besluit): Hivatalosan a király, a gyakorlatban azonban a politikai felelősséget viselő miniszterek döntései. Jellegüket tekintve inkább speciálisak, és egyedi hatállyal bírnak. Szólhatnak polgármester kinevezéséről vagy királyi kitüntetés adományozásáról. Az esetek többségében sem az államtanács, sem a minisztertanács jóváhagyását nem igénylik.

Eljárási szabályzatok (Reglement van orde): Meghatározzák az önkormányzatok, a közigazgatási testületek, társaságok stb. működésének szabályait.

Miniszteri rendeletek (Ministeriële regeling): A törvények végrehajtási rendeletei, amelyeket a miniszterek hoznak, vagy amelyek a miniszterek hatáskörébe tartozó területeken születnek a miniszterek felelőssége mellett. Végrehajtásuk során a törvénynek vannak alárendelve.

Uniós országok

Az N-Lex segítségével egy helyen lehet hozzáférni az EU-országok nemzeti joganyagát tartalmazó adattárakhoz.

Ha Ön keresni szeretne valamelyik uniós tagország joganyagában, vagy tájékozódni szeretne annak jogrendszeréről, válassza ki a kérdéses országot az alábbi listáról.
Nem uniós országok

Az N-Lex linkekkel és ismertetőkkel szolgál a nem uniós országok webhelyeihez.