Córas Dlí na Polainne

Córas Dlí na Polainne

Priontáil an leathanach seo
Internetowy System Aktóv Prawnych

Cur síos

Is féidir teacht ar an mBunachar sonraí dlí ar líne (Córas Idirlín na nAchtanna Dlí – ISAP) ar leathanach gréasáin an Sejm (seomra íochtarach Pharlaimint na Polainne). Tugann sé rochtain ar théacsanna d'achtanna dlí (a uasdátaítear go rialta) atá foilsithe in Iris Oifigiúil Dhlíthe Phoblacht na Polainne (Dziennik Ustaw) nó in Monitor Polski, maille lena bhfógraí bibleagrafacha. Ní thugann ISAP rochtain, áfach, ar dhlí an rialtais áitúil ná ar dhlí inmheánach. Ón 1 Eanáir 2012, tá fáil ar an Iris Ofigiúil agus ar Monitor Polski i leagan leictreonach.

Foilsítear na hachtanna dlí – na téacsanna fógartha agus na téacsanna comhdhlúite – mar chomhaid PDF i mbunachar sonraí ISAP. Is iad na hachtanna dlí a fhoilsítear san Iris Oifigiúil agus in Monitor Polski amháin atá ina bhfoinse dhlisteanach dlí sa Pholainn. Is chun críocha faisnéise amháin, dá bhrí sin, na leaganacha leictreonacha de na hachtanna dlí a fhaightear sa bhunachar. Níl na foilseacháin sin ina bhfoinse dhlisteanach dlí sa Pholainn.

Ionstraimí dlí

Tá foinsí dlí na Polainne roinnte in dhá chatagóir, i.e. dlí atá ceangailteach go huilíoch agus dlí inmheánach.

 • Ar an dlí atá ceangailteach go huilíoch tá:
  • Bunreacht an 2 Aibreán 1997 – ard-dlí na Polainne (is féidir an leagan Béarla a aimsiú ar leathanach gréasáin an Sejm)
  • comhaontuithe idirnáisiúnta daingnithe
  • reachtanna (ustawa) – foinse bhunúsach de dhlí na Polainne a ritheadh sa Sejm
  • rialacháin (rozporządzenie) – achtanna feidhmiúcháin arna rith ag comhlachtaí údaraithe na reachtanna (m.sh. an tUachtarán, an Príomh-Aire, Comhairle na nAirí, airí agus an Chomhairle Náisiúnta Craoltóireachta)
  • dlí an rialtais áitiúil – dlí arna rith sa rialtas áitiúil faoi chumhacht na bhforálacha agus faoi chuimsiú na dteorainneacha atá forordaithe sna reachtanna; ní bheidh faoi chuimsiú a mbrí ceangailteach ach an chríoch atá faoi dhlínse an rialtais áitiúil
 • An dlí inmheánach, m.sh. rialacháin ó Chomhairle na nAirí (uchwała Rady Ministrów), orduithe ón Uachtarán (rozporządzenie Prezydenta), orduithe ón bPríomh-Aire (zarządzenie Prezesa Rady Ministrów) – achtanna de chineál inmheánach; níltear de cheangal ach ar na haonaid eagrúcháin atá faoi réir an údaráis eisiúna.
Ballstáit an Aontais

Trí N-Lex, is féidir leat teacht ar bhunachair shonraí náisiúnta dlí na mBallstát.

Roghnaigh ceann de na tíortha thíos chun a cuid achtanna dlí a chuardach nó chun tuilleadh eolais a fháil faoina córas dlí.
Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.