Rumunjski zakonodavni internetski portal

Rumunjski zakonodavni internetski portal

Ispišite ovu stranicu

 

Opis

Zakonodavni internetski portal razvijen je kao dio projekta N-Lex, sufinanciranog u okviru operativnog programa Europskog socijalnog fonda za razvoj administrativnih kapaciteta.

Njegova je svrha:

 • unaprijediti usluge kojima se javnosti omogućuje pristup zakonodavstvu,
 • uskladiti nacionalne norme s normama EU-a. 

Sustavom upravlja Ministarstvo pravosuđa, a sam sustav nudi mogućnosti kao što su:

 • pristup preko 150 000 regulatornih akata (od 1989. do danas, uz relevantno zakonodavstvo doneseno prije 1989.)
 • napredne mogućnosti pretraživanja na temelju više kriterija: vrsta akta, broj, godina, datum izdavanja, datum objave, vrsta objave, autor
 • sužavanje rezultata pretraživanja na temelju kriterija kao što je određen izraz (ili svi određeni izrazi) u naslovu ili tekstu zakonodavnog dokumenta
 • prikazivanje rezultata pretraživanja i njihovo razvrstavanje po važnosti
 • pristup svim zakonodavnim promjenama
 • pregled izmjena regulatornih akata
 • pregled sadržaja regulatornih akata i utvrđivanje jesu li ti akti i dalje na snazi
 • pristup pročišćenim verzijama regulatornih akata od određenog datuma na zahtjev korisnika.

Baza podataka svakodnevno se ažurira u skladu sa zakonodavnim promjenama.

Pravni akti

Rumunjski pravni okvir sadržava sljedeće pravne instrumente:

 • Ustav je najviši rumunjski zakon. Njime je uređeno ustrojstvo Rumunjske kao nacionalne, jedinstvene i nedjeljive države i odnosi između izvršne, zakonodavne i sudske vlasti te između državnih tijela, građana i pravnih osoba;
 • ustavni zakoni proizlaze iz ustavotvorne vlasti - odnosno, donosi ih ustavotvorna skupština izabrana i sazvana u tu svrhu;
 • temeljnim zakonima uređuju se područja visoke važnosti za državu, kao što su državne granice, rumunjsko državljanstvo, državni grb i državni pečat, pravna rješenja za imovinu i nasljeđivanje, organizacija i održavanje referenduma, kaznena djela, kazne i pravila o odsluženju kazni, ustrojstvo i funkcioniranje Vrhovnog sudskog vijeća, sudova, državnog odvjetništva i Revizorskog suda, prava pojedinaca oštećenih od tijela javne vlasti, nacionalna obrana, ustrojstvo državnih tijela, političke stranke;
 • općim zakonima uređuju se sva druga područja koja nisu obuhvaćena temeljnim zakonima. Općim zakonom ne može se izmijeniti ili mijenjati viša norma, kao što je temeljni zakon ili Ustav;
 • u posebnim slučajevima (kada parlament ne zasijeda), određena područja koja odredi Parlament mogu se na osnovi prijenosa zakonodavne vlasti uređivati i nalozima Vlade. Takvi se nalozi donose na osnovi posebnog akta o ovlašćivanju, uz ograničenja i pod uvjetima utvrđenima tim aktom. U izvanrednim situacijama Vlada može, ako to smatra potrebnim, donijeti izvanredne naloge u bilo kojem području;
 • odlukama Vlade određuje se način učinkovite provedbe zakona te drugi razni organizacijski aspekti njihove provedbe;
 • zakonodavni akti koje donose središnja tijela državne uprave (nalozi i naputci) donose se samo na osnovi i s ciljem provedbe zakona, odluka Vlade i naloga Vlade;
 • akti autonomnih upravnih tijela;
 • zakonodavnim aktima, koje donose tijela lokalne uprave (županijska vijeća, lokalna vijeća, Glavno vijeće Bukurešta), uređuju se područja koja su u nadležnosti tijela lokalne uprave.
Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.