Slov-Lex – Zakonodavni i informativni portal Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike

Slov-Lex – Zakonodavni i informativni portal Ministarstva pravosuđa Slovačke Republike

Ispišite ovu stranicu

/multisite/n-lex-migration/file/logoslov-lexskjpg_svlogo_slov-lex_sk.jpg

Slovak website Logo

Opis

Na ovom je portalu stručnjacima i široj javnosti dostupan elektronički pristup mjerodavnom pravu i svim relevantnim pravnim informacijama. Zakonodavcima su na raspolaganju i učinkoviti zakonodavni alati.

Portal omogućuje javnosti i da se upozna s prijedlozima zakona te aktivno sudjeluje u zakonodavnom procesu s pomoću alata za komentiranje. No, među najvećim je prednostima sustava objava raznih verzija pravnih akata. Korisnici se tako mogu lako upoznati s brojnim izmjenama i dopunama. Osim toga, sustav omogućuje prikaz, ispis ili druge oblike obrade sadržaja pravnog akta i njegovih naknadnih izmjena.

Pravni instrumenti

Portal uključuje sljedeće module:

  • e-Zbirka – elektronička verzija Zbirke zakona Slovačke Republike s elektronički potpisanim verzijama pravnih akata s pravno obvezujućim sadržajem u formatu PDF; ona sadržava i arhivu s komprimiranom datotekom Zbirke zakona Slovačke Republike od 1918.
  • e-Zakonodavstvo – korisnicima prvenstveno omogućuje pristup svim fazama zakonodavnog postupka, od pripreme do objave u Zbirci zakona Slovačke Republike
  • Slovački pravni pojmovnik – rječnik pravnih pojmova koji se upotrebljavaju u slovačkom pravnom sustavu
  • Pravo EU-a – korisnicima omogućuje pretraživanje ili pregledavanje zakonodavstva EU-a
  • Provedbeni propisi – mjere koje donose ministarstva i druge središnje javne uprave
  • Zbirke ministarstava – zbirke koje izdaju pojedina ministarstva
  • Sudska praksa Ustavnog suda Slovačke Republike i Vrhovnog suda Slovačke Republike
  • Presude i odluke Europskog suda za ljudska prava
  • Odluke Suda Europske unije
  • Odluke općih sudova Slovačke
Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.