Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Priontáil an leathanach seo

Cur síos

Is bunachar sonraí poiblí atá saor in aisce é Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS), ina gcuirtear eolas ar dhlíthe náisiúnta agus ar dhlíthe an Aontais Eorpaigh ar fáil. Is faoi chúram Oifig Reachtaíochta Rialtas na Slóivéine atá sé.

Is féidir é a úsáid freisin chun an próiseas reachtach sa tSlóivéin a leanúint agus chun cásdlí bhreithiúna na Slóivéine a chuardach.

Tá breis is 15 bhunachar náisiúnta poiblí tugtha le chéile ann agus cuireann sé ar chumas na n-úsáideoirí teacht ar an bhfaisnéis dhlíthiúil atá uathu ar bhealach níos éifeachtaí.

Achtanna dlí

Bunreacht - Ustava

Tá an méid a leanas sa Bhunreacht reatha (a glacadh in 1991):

 • brollach
 • forálacha ginearálta agus forálacha maidir le:
  • cearta an duine agus saoirsí bunúsacha
  • caidreamh eacnamaíoch agus sóisialta
  • eagrúchán an stáit
  • féinrialtas áitiúil
  • airgeadas poiblí
  • bunreachtúlacht agus dlíthiúlacht
  • an Chúirt Bhunreachtúil
  • an nós imeachta chun an Bunreacht a leasú
 • forálacha idirthréimhseacha agus críochnaitheacha

Dlíthe an Chomhthionóil Náisiúnta - Zakon

Achtanna ginearálta is ea iad lena rialáiltear cearta agus cúraimí na n-eintiteas dlíthiúil nach bhfuil rialáilte ag an mBunreacht. Maidir leis na dlíthe seo:

 • tá siad faoi réir an Bhunreachta ach níos údarásaí ná aon acht dlíthiúil eile de chuid na Slóivéine.
 • is é an Comhthionól Náisiúnta a ghlacann iad
 • is in Iris Oifigiúil na Slóivéine a fhoilsítear iad (agus tagann siad i bhfeidhm 15 lá tar éis a fhoilsithe)

Tá foraitheanta, rialacha, orduithe, treoracha agus nithe eile ina n-achtanna feidhmiúcháin faoi na dlíthe seo.

Téacs comhdhlúite oifigiúil - Uradno prečiščeno besedilo

Leaganacha comhdhlúite oifigiúla de dhlíthe bunúsacha agus de dhlíthe leasaitheacha arna nglacadh ag an gComhthionól Náisiúnta agus a fhoilsítear in Iris Oifigiúil na Slóivéine agus i bhfoirm leictreonach ar shuíomh gréasáin an Chomhthionóil Náisiúnta.

Is achtanna dlíthiúla iad a bhfuil lánéifeacht dhlíthiúil acu, ach fanann na dlíthe aonair atá á gcomhdhlúthú i bhfeidhm agus lánéifeacht dhlíthiúil acu fós.

Foraithne rialtais / Rialacha airí - Uredba / Pravilnik

Na hachtanna is coitianta chun dlíthe nó rialacháin den Aontas Eorpach a chur chun feidhme. Is le rialáil níos mine a dhéanamh ar réimsí beartais ar leith a úsáidtear iad.

Cinntí nó orduithe na Cúirte Bunreachtúla - Sklep / Odločba

Is í an Chúirt Bhunreachtúil (cúirt a fheidhmíonn cumhachtaí a thugtar di faoin mBunreacht) a chinneann:

 • an bhfuil dlíthe i gcomhréir leis an mBunreacht
 • an bhfuil dlíthe agus rialacháin eile i gcomhréir le conarthaí daingnithe agus prionsabail ghinearálta an dlí idirnáisiúnta
 • an bhfuil rialacháin i gcomhréir leis an mBunreacht agus dlíthe
 • an bhfuil rialacháin phobail áitiúil i gcomhréir leis an mBunreacht agus dlíthe.
 • an bhfuil achtanna ginearálta maidir le feidhmiú an údaráis phoiblí i gcomhréir leis an mBunreacht, dlíthe agus rialacháin.

Ina theannta sin, is í an Chúirt Bhunreachtúil a dhéanann cinntí faoi ghearáin go bhfuil cearta an duine nó saoirsí bunúsacha sáraithe ag achtanna aonair, srl.

Acht lena ndaingnítear conarthaí idirnáisiúnta - Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Tá sé de chumhacht ag an gComhthionól Náisiúnta, an Chomhairle Náisiúnta, an rialtas agus na hairí, an t-uachtarán, an Chúirt Bhunreachtúil, srl. achtanna agus ionstraimí eile a ghlacadh, agus dá réir sin tá an méid a leanas sa bhunachar sonraí freisin:

 • Achtanna na Comhairle Náisiúnta
 • Achtanna a ghlac an t-uachtarán
 • Achtanna ginearálta arna n-eisiúint d'udaráis phoiblí
 • Rialacháin agus achtanna eile an phobail áitiúil atá leagtha síos ina reachtanna.

Naisc chuig gníomhartha dlíthiúla den Aontas Eorpach a cuireadh leis na hachtanna dlíthiúla náisiúnta gaolmhara uile.

Is i Slóivéinis atá gach doiciméad a bhfuil rochtain air trí PIS, cé go n-aistrítear na teidil go Béarla den chuid is mó. Foilsítear na rialacháin náisiúnta uile agus achtanna eile in Iris Oifigiúil na Slóivéine freisin.

 

Ballstáit an Aontais

Trí N-Lex, is féidir leat teacht ar bhunachair shonraí náisiúnta dlí na mBallstát.

Roghnaigh ceann de na tíortha thíos chun a cuid achtanna dlí a chuardach nó chun tuilleadh eolais a fháil faoina córas dlí.
Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.