Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Ispišite ovu stranicu

Opis

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije besplatna je javna baza podataka o slovenskom i europskom zakonodavstvu, kojom upravlja Služba slovenske vlade za zakonodavstvo.

Može se koristiti i za praćenje zakonodavnog postupka u Sloveniji te za pretraživanje sudske prakse slovenskog sudstva.

Obuhvaća više od 15 nacionalnih javnih baza podataka i korisnicima omogućuje učinkovitije pretraživanje relevantnih pravnih informacija.

Pravni akti

Ustav – Ustava

Sadašnji Ustav (donesen 1991.) uključuje:

 • preambulu
 • opće odredbe i odredbe o:
  • ljudskim pravima i temeljnim slobodama
  • gospodarskim i društvenim odnosima
  • državnom uređenju
  • lokalnoj samoupravi
  • javnim financijama
  • ustavnosti i zakonitosti
  • Ustavnom sudu
  • postupku izmjene Ustava
 • prijelazne i završne odredbe.

Zakoni koje donosi Nacionalna skupština – Zakon

Tim općim aktima uređuju se prava i obveze pravnih subjekata koji nisu regulirani Ustavom. Imaju sljedeće značajke:

 • podređeni su Ustavu, ali nadređeni svim drugim slovenskim pravnim aktima
 • donosi ih Nacionalna skupština
 • objavljuju se u Službenom listu Republike Slovenije (stupaju na snagu 15. dana nakon objave)

Podzakonski akti uključuju uredbe, odredbe, pravilnike i naputke.

Službeni pročišćeni tekst – Uradno prečiščeno besedilo

To su službene pročišćene verzije osnovnih zakona te zakoni o izmjenama i dopunama koje je donijela Nacionalna skupština. Objavljuju se u Službenom listu Republike Slovenije, a u elektroničkom obliku na web-mjestu Nacionalne skupštine.

Pravni su akt s pravnim učinkom, no pojedinačni pročišćeni zakoni ostaju na snazi te i dalje imaju pravni učinak.

Uredba vlade / Pravilnik ministarstva – Uredba / Pravilnik

To su najčešći akti kojima se provode slovenski zakoni ili uredbe EU-a te detaljnije uređuju određena područja.

Rješenja/odluke Ustavnog suda – Sklep/Odločba

Ustavni sud (u okviru Ustavom utvrđenih ovlasti) odlučuje o sukladnosti:

 • zakona s Ustavom
 • zakona i drugih propisa s ratificiranim ugovorima i općim načelima međunarodnog prava
 • propisa s Ustavom i zakonima
 • lokalnih propisa s Ustavom i zakonima
 • općih akata izdanih za izvršavanje javnih ovlasti s Ustavom, zakonima i propisima

Ustavni sud odlučuje i o ustavnim pritužbama na pojedinačne akte kojima se krše ljudska prava i temeljne slobode itd.

Akt o ratifikaciji međunarodnih ugovora – Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Nacionalna skupština, nacionalno vijeće, vlada i ministri, predsjednik, Ustavni sud itd. imaju ovlasti za donošenje drugih akata i instrumenata. Baza podataka stoga sadrži i:

 • akte Nacionalnog vijeća
 • akte predsjednika
 • opće akte izdane za tijela javne vlasti
 • propise i druge lokalne akte koji su utvrđeni u njihovim statutima.

Za sve povezane nacionalne pravne akte navedene su poveznice na pravne akte EU-a.

Svi dokumenti dostupni putem PIS-a na slovenskom su jeziku, osim njihovih naslova, koji su uglavnom prevedeni na engleski. Svi nacionalni propisi i drugi akti objavljuju se i u Službenom listu Republike Slovenije.

 

Države članice EU-a

N-Lex nudi jedinstvenu ulaznu točku za baze podataka nacionalnog prava u pojedinim državama članicama EU-a.

Odaberite jednu od zemalja u nastavku kako biste pretražili pravne akte ili saznali više o njezinom pravnom sustavu.
Države koje nisu članice EU-a

N-Lex sadržava poveznice i opise internetskih stranica država koje nisu članice EU-a.