Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Oldal nyomtatása

Leírás

A Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) a szlovén és az európai uniós jogszabályok ingyenes és nyilvános adatbázisa, amelyet a szlovén Jogalkotási Kormányhivatal üzemeltet.

Az adatbázis segítségével nyomon követhető a szlovéniai jogalkotási folyamat, és a szlovén bíróságok határozatai is megtalálhatók benne.

A PIS több mint 15 nyilvános nemzeti adatbázist egyesít, így lehetővé teszi, hogy a felhasználók könnyebben hozzáférjenek a keresett jogi információkhoz.

Jogi aktusok

Alkotmány – Ustava

A jelenlegi (1991-ben elfogadott) Alkotmány részei:

 • preambulum;
 • általános, valamint az alábbi témákkal kapcsolatos rendelkezések:
  • emberi jogok és alapvető szabadságjogok;
  • gazdasági és társadalmi viszonyok;
  • államszervezet;
  • helyi önkormányzatok;
  • államháztartás;
  • alkotmányosság és törvényesség;
  • Alkotmánybíróság;
  • az alkotmány módosítására irányuló eljárás;
 • átmeneti és záró rendelkezések.

Nemzetgyűlési törvények – Zakon

Ezek az általános jogi aktusok szabályozzák a jogalanyoknak az Alkotmányban nem szabályozott jogait és kötelezettségeit. E törvények jellemzői, hogy:

 • az Alkotmány kivételével minden más szlovén jogi aktussal szemben elsőbbséget élveznek;
 • a Nemzetgyűlés fogadja el őket;
 • kihirdetésük a Szlovén Közlönyben történik (hatálybalépésükre pedig a közzétételt követő 15. napon kerül sor).

A törvények végrehajtó jogi aktusai a következők: rendeletek, határozatok, végzések és utasítások.

Egységes szerkezetbe foglalt hivatalos jogszabályokUradno prečiščeno besedilo

Ezek a jogszabályok az alapjogszabályok és a Nemzetgyűlés által elfogadott módosító jogszabályok egységes szerkezetbe foglalt hivatalos változatai, amelyek közzététele a Szlovén Közlönyben történik, és amelyek elektronikus változata a Nemzetgyűlés honlapján jelenik meg.

Noha e jogi aktusok teljes joghatással bírnak, az egységes szerkezetbe foglalt egyes jogszabályok is hatályban maradnak, és továbbra is teljes joghatással bírnak.

Kormányrendeletek/miniszteri rendeletek – Uredba/Pravilnik

A kormányrendeletek és miniszteri rendeletek a törvények és az európai uniós rendeletek végrehajtása céljából leggyakrabban alkalmazott jogi aktusok. Céljuk, hogy bizonyos területeket részletesebben szabályozzanak.

Alkotmánybírósági határozatok/végzések – Sklep/Odločba

Az Alkotmánybíróság (az Alkotmányban meghatározott hatáskörével élve) arról dönt, hogy összhangban állnak-e:

 • a törvények az Alkotmánnyal;
 • a törvények és egyéb rendeletek a megerősített szerződésekkel és a nemzetközi jog általános alapelveivel;
 • a rendeletek az Alkotmánnyal és a törvényekkel;
 • az önkormányzati rendeletek az Alkotmánnyal és a törvényekkel;
 • a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos általános jogi aktusok az Alkotmánnyal, a törvényekkel és a rendeletekkel.

Az Alkotmánybíróság bírálja el emellett az alkotmányos panaszokat is, amelyek szerint valamely jogi aktus sérti az emberi jogokat vagy az alapvető szabadságokat stb.

Nemzetközi szerződéseket megerősítő jogi aktusok – Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

A Nemzetgyűlés, a Nemzeti Tanács, az Alkotmánybíróság, a kormány, az elnök és a miniszterek stb. egyéb jogi aktusokat és okmányokat is elfogadhatnak. Az adatbázis ezeket is tartalmazza, így például:

 • a Nemzeti Tanács jogi aktusait;
 • az elnök jogi aktusait;
 • a közhatalom gyakorlásával kapcsolatos általános jogi aktusokat;
 • az önkormányzatok által alapszabályuk értelmében kibocsátható rendeleteket és egyéb jogszabályokat.

Az adatbázis valamennyi nemzeti jogszabálynál tartalmazza a kapcsolódó európai uniós jogszabályokhoz vezető linkeket is.

A PIS-en keresztül elérhető valamennyi dokumentum nyelve a szlovén, de a legtöbb dokumentum címe angolul is olvasható. Az összes tagállami rendelet és egyéb jogi aktus a Szlovén Közlönyben is megjelenik.

 

Uniós országok

Az N-Lex segítségével egy helyen lehet hozzáférni az EU-országok nemzeti joganyagát tartalmazó adattárakhoz.

Ha Ön keresni szeretne valamelyik uniós tagország joganyagában, vagy tájékozódni szeretne annak jogrendszeréről, válassza ki a kérdéses országot az alábbi listáról.
Nem uniós országok

Az N-Lex linkekkel és ismertetőkkel szolgál a nem uniós országok webhelyeihez.