Il-Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Il-Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS)

Ipprintja din il-paġna

Deskrizzjoni

Il- Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (PIS) hija bażi tad-dejta pubblika bla ħlas b'informazzjoni dwar il-liġijiet nazzjonali u tal-UE, immaniġġjata mill-Uffiċċju tal-Gvern Sloven għal-Leġiżlazzjoni.

Tista’ tintuża wkoll biex tissorvelja l-proċess leġiżlattiv fis-Slovenja u biex tfittex il-ġurisprudenza tal-ġudikatura Slovena.

Din tintegra aktar minn 15-il bażi tad-dejta pubblika nazzjonali u tippermetti lill-utenti jfittxu l-informazzjoni legali rilevanti b’mod aktar effettiv.

Atti legali

Il-Kostituzzjoni - Ustava

Il-Kostituzzjoni kurrenti (adottata fl-1991) tinkludi:

 • preambolu
 • dispożizzjonijiet ġenerali u dispożizzjonijiet dwar:
  • id-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali
  • ir-relazzjonijiet ekonomiċi u soċjali
  • l-organizzazzjoni tal-istat
  • l-awtonomija lokali
  • il-finanzi pubbliċi
  • il-kostituzzjonalità u l-legalità
  • il-Qorti Kostituzzjonali
  • il-proċedura biex tiġi emendata l-Kostituzzjoni
 • dispożizzjonijiet tranżitorji u finali.

Il-Liġi tal-Assemblea Ġenerali - Zakon

Dawn l-atti ġenerali jirregolaw id-drittijiet u d-dmirijiet tal-entitajiet legali li mhumiex regolati bil-Kostituzzjoni. Dawn huma:

 • subordinati għall-Kostituzzjoni iżda superjuri għal kwalunkwe att legali Sloven ieħor
 • adottati mill-Assemblea Nazzjonali
 • ippubblikati fil-Gazzetta tal-Liġi Uffiċjali Slovena (li jidħlu fis-seħħ 15-il jum wara l-pubblikazzjoni)

L-atti eżekuttivi taħt il-liġijiet jinkludu digrieti, regoli, ordnijiet u struzzjonijiet.

Test konsolidat uffiċjali - Uradno prečiščeno besedilo

Il-verżjonijiet konsolidati uffiċjali tal-liġijiet bażiċi u l-liġijiet ta’ emenda adottati mill-Assemblea Nazzjonali huma ppubblikati fil-Gazzetta tal-Liġi Uffiċjali Slovena u f’format elettroniku fis-sit web tal-Assemblea Nazzjonali.

Dawn huma att legali b’effett legali sħiħ, iżda l-liġijiet individwali li jkunu qed jiġu konsolidati jibqgħu fis-seħħ u xorta jkollhom effett legali sħiħ.

Digriet tal-Gvern / Regoli Ministerjali - Uredba / Pravilnik

L-aktar atti komuni li jimplimentaw il-liġijiet jew ir-regolamenti tal-UE. Dawn jirregolaw ċerti oqsma f'aktar dettall.

Deċiżjonijiet / ordnijiet tal-qorti kostituzzjonali - Sklep / Odločba

Il-Qorti Kostituzzjonali (li teżerċita s-setgħat determinati mill-Kostituzzjoni) tiddeċiedi dwar il-konformità ta’:

 • il-liġijiet mal-Kostituzzjoni
 • il-liġijiet u regolamenti oħra ma’ trattati ratifikati u l-prinċipji ġenerali tal-liġi internazzjonali
 • ir-regolamenti mal-Kostituzzjoni u l-liġijiet
 • ir-regolamenti lokali tal-komunità mal-Kostituzzjoni u l-liġijiet
 • l-atti ġenerali maħruġa għall-eżerċizzju tal-awtorità pubblika mal-Kostituzzjoni, il-liġijiet, u r-regolamenti

Tiddeċiedi wkoll fuq l-ilmenti kostituzzjonali dwar il-ksur tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertajiet fundamentali b’atti individwali, eċċ.

Att li jirratifika t-trattati nazzjonali - Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

L-Assemblea Nazzjonali, il-Kunsill Nazzjonali, il-gvern u l-ministri, il-president, il-Qorti Kostituzzjonali, eċċ. għandhom is-setgħa li jadottaw atti u strumenti oħrajn, u l-bażi tad-dejta fiha wkoll:

 • l-atti tal-Kunsill Nazzjonali
 • l-atti mill-President
 • l-atti ġenerali maħruġa għall-awtoritajiet pubbliċi
 • regolamenti u atti lokali tal-komunità oħrajn stabbiliti fl-istatuti tagħhom.

Ġew miżjuda links għall-atti legali tal-UE mal-atti legali nazzjonali kollha assoċjati.

Id-dokumenti kollha aċċessibbli permezz tal-PIS huma bis-Sloven minbarra t-titoli tagħhom li prinċipalment huma tradotti bl-Ingliż. Ir-regolamenti nazzjonali kollha u l-atti l-oħrajn huma ppubblikati wkoll fil-Gazzetta tal-Liġi Uffiċjali Slovena.

 

Pajjiżi tal-UE

N-Lex joffri punt uniku ta’ aċċess għal bażijiet ta’ dejta tal-liġi nazzjonali fil-pajjiżi individwali tal-UE.

Agħżel wieħed mill-pajjiżi biex issib atti legali jew issir taf aktar dwar is-sistema legali tiegħu.
Pajjiżi MHUX tal-UE

N-Lex jipprovdi links u deskrizzjonijiet ta’ siti web ta’ pajjiżi mhux tal-UE.