Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (Prawo i Sprawiedliwość, PiS)

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenije (Prawo i Sprawiedliwość, PiS)

Tipăreşte pagina

Descriere

Pravno-informacijski sistem Republike Slovenij (PIS) este o bază de date care conține informații despre legislația națională și europeană. Gestionată de Biroul pentru legislație din cadrul Guvernului Sloveniei, aceasta este accesibilă gratuit publicului larg.

Baza de date poate fi utilizată, de asemenea, pentru a monitoriza procesul legislativ din Slovenia și pentru a consulta jurisprudența instanțelor slovene.

Ea integrează peste 15 baze de date publice naționale și le permite utilizatorilor să caute informații juridice relevante într-un mod mai eficient.

Acte juridice

Constituția - Ustava

Constituția actuală a fost adoptată în 1991 și include:

 • un preambul
 • dispoziții generale și dispoziții cu privire la:
  • drepturile omului și libertățile fundamentale
  • relațiile economice și sociale
  • organizarea statului
  • autonomia locală
  • finanțele publice
  • constituționalitate și legalitate
  • Curtea Constituțională
  • procedura de modificare a Constituției
 • dispoziții tranzitorii și finale.

Legislația adoptată de Adunarea Națională - Zakon

Actele juridice din această categorie au caracter general și reglementează drepturile și obligațiile persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute de Constituție, fiind:

 • subordonate Constituției, dar având prioritate în fața celorlalte acte juridice slovene
 • adoptate de Adunarea Națională
 • publicate în Monitorul Oficial al Sloveniei și urmând să intre în vigoare la 15 zile după publicare.

Printre actele de punere în aplicare se numără decretele, normele, ordinele și instrucțiunile.

Textele oficiale consolidate - Uradno prečiščeno besedilo

Acestea sunt versiunile oficiale consolidate ale legilor de bază și de modificare adoptate de către Adunarea Națională. Ele sunt publicate în Monitorul Oficial al Sloveniei și pe site-ul Adunării Naționale.

Textele consolidate sunt acte juridice care produc efecte juridice depline, dar legile inițiale supuse consolidării rămân, în continuare, în vigoare și produc, de asemenea, efecte juridice.

Decretele guvernamentale/ Normele ministeriale - Uredba / Pravilnik

Acestea sunt cele mai obișnuite acte de punere în aplicare a legislației sau a regulamentelor europene. Ele reglementează în detaliu anumite domenii.

Deciziile/ hotărârile Curții Constituționale - Sklep / Odločba

Curtea Constituțională își exercită prerogativele prevăzute în Constituție și emite hotărâri prin care stabilește dacă:

 • legile respectă prevederile Constituției
 • legile și alte reglementări sunt conforme cu tratatele ratificate și cu principiile generale de drept internațional
 • reglementările sunt conforme cu Constituția și cu legislația în vigoare
 • reglementările comunităților locale sunt conforme cu Constituția și cu legislația în vigoare
 • actele generale emise în scopul exercitării autorității publice sunt conforme cu Constituția, legislația și reglementările.

De asemenea, se pronunță cu privire la încălcarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale de către un anumit act juridic, în urma analizei plângerilor constituționale etc.

Actele de ratificare a tratatelor internaționale - Zakon o ratifikaciji / Uredba o ratifikaciji

Adunarea Națională, Consiliul Național, guvernul și miniștrii, președintele, Curtea Constituțională etc. dispun de competența de a adopta și alte acte și instrumente. Baza de date mai conține:

 • acte adoptate de Consiliul Național
 • acte adoptate de președinte
 • acte generale, emise în scopul exercitării autorității publice
 • reglementări și alte acte adoptate de comunitățile locale, prevăzute în statutul acestora.

În cazul în care un act juridic național este asociat unui act juridic european, în dreptul său este prevăzut un link către actul european corespunzător.

Toate documentele accesibile prin intermediul PIS sunt în limba slovenă, cu excepția titlurilor care sunt, în general, traduse în limba engleză. Toate reglementările și actele juridice naționale sunt publicate, de asemenea, în Monitorul Oficial al Sloveniei.

 

Țări din UE

N-Lex oferă un punct unic de acces la bazele de date legislative naționale ale țărilor din UE.

Alegeți o țară pentru a căuta acte juridice sau pentru a afla mai multe despre sistemul său juridic.
Țări din afara UE

N-Lex oferă linkuri către site-urile țărilor din afara UE.