Dlí na Sualainne ar an Idirlíon

Dlí na Sualainne ar an Idirlíon

Priontáil an leathanach seo

lagrummet.se

Cur síos

Is é lagrummet.se an tseirbhís phoiblí trína gcuirtear dlí na Sualainne ar fáil ar an Idirlíon. Tá sí faoi bhainistiú Riarachán Chúirteanna Náisiúnta na Sualainne (Domstolsverket). Foilsítear sraitheanna éagsúla ar an suíomh, ina gcuimsítear faisnéis reachtach ón rialtas, ón bparlaimint, ó na hardchúirteanna agus ó údaráis phoiblí.

Ar lagrummet.se faightear rochtain orthu seo a leanas:

  • reachtaíocht: ionstraimí reachtacha agus rialaitheacha a fhoilsítear i gCód Reachtanna na Sualainne, agus ionstraimí ó údaráis phoiblí
  • obair ullmhúcháin: tograí agus cumarsáidí ón rialtas, tograí ó chomhaltaí na Parlaiminte agus tuairimí ó choimisiúin pharlaiminteacha
  • cásdlí: faisnéis maidir le rialuithe éagsúla ardchúirte agus cinntí údarás poiblí
  • dlí idirnáisiúnta: comhaontuithe idirnáisiúnta.

Tá na téacsanna reachtacha uile a foilsíodh i gCód Reachtanna na Sualainne ó 1736 i leith ar fáil don phobal. Is féidir cuardach a dhéanamh sna bunachair shonraí reachtacha le maisc chuardaigh atá in oiriúint do na cineálacha éagsúla uirlisí agus do do shainriachtanais féin (saorthéacs agus sainchuardaigh).

Ionstraimí dlí

Clár oifigiúil ionstraimí reachtacha: tugtar faisnéis (m.sh. an t-údarás freagrach, dáta teacht i bhfeidhm, réamhobair agus leasuithe) maidir le hionstraimí reachtacha agus rialaitheacha i gCód Reachtanna na Sualainne. Cuimsíonn an clár sin na hionstraimí uile a foilsíodh ó bhliain airgeadais 1985/86.

Reachtaíocht (téacsanna iomlána): cuimsítear leaganacha comhdhlúite na n-ionstraimí reachtacha agus rialaitheacha uile a foilsíodh i gCód Reachtanna na Sualainne ó 1736 i leith.

Cód Reachtanna na Sualainne: cuimsítear na hionstraimí reachtacha agus rialaitheacha (ó 1998) atá i gCód Reachtanna na Sualainne. Cuirtear na hionstraimí ar fáil mar a foilsíodh iad ar leagan páipéir (m.sh. i bhformáid PDF). Is féidir ionstraimí aisghairthe a aimsiú freisin.

Ballstáit an Aontais

Trí N-Lex, is féidir leat teacht ar bhunachair shonraí náisiúnta dlí na mBallstát.

Roghnaigh ceann de na tíortha thíos chun a cuid achtanna dlí a chuardach nó chun tuilleadh eolais a fháil faoina córas dlí.
Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.