Reachtaíocht na Ríochta Aontaithe

Reachtaíocht na Ríochta Aontaithe

Priontáil an leathanach seo

Lógó shuíomh gréasáin legislation.gov.uk

Bíonn reachtaíocht na Ríochta Aontaithe a fhoilsítear ar legislation.gov.uk á bainistiú ag Cartlann Náisiúnta na Ríochta thar ceann Rialtas na Banríona. Tá foilsiú reachtaíocht na Ríochta Aontaithe ar cheann de phríomhchúraimí Oifig Stáiseanóireachta na Banríona (HMSO), cuid den Chartlann Náisiúnta, agus Oifig Chlódóir na Banríona d'Albain.

Is faoi údarás Reachtaire HMSO (ina cháil mar Chlódóir na Banríona d'Achtanna na Parlaiminte agus mar Chlódóir Rialtais Thuaisceart Éireann) agus faoi údarás Chlódóir na Banríona d'Albain a fhoilsítear na leaganacha bunaidh (mar ar achtaíodh iad) agus na leaganacha leasaithe den reachtaíocht ar legislation.gov.uk.

Is í an fhoireann eagarthóireachta reachtaíochta sa Chartlann Náisiúnta agus foireann Oifig Foilseachán Reachtúil Thuaisceart Éireann – cuid d'Oifig na Comhairle Reachtaíochta i dTuaisceart Éireann atá faoi scáth Oifig an Chéad-Aire agus an LeasChéad-Aire – a choimeádann na leaganacha leasaithe den reachtaíocht ar an suíomh seo cothrom le dáta.

Cinntíonn Oifig Chlódóir na Banríona d'Albain (OQPS) go bhfuil teacht ar Achtanna Phàrlaimid na h-Alba, ionstraimí reachtúla na Parlaiminte sin agus réimse eile reachtaíochta a bhfuil baint aige le hAlbain. Cuireann an Oifig sin réimse leathan seirbhísí ar fáil freisin don phobal, d'earnáil na faisnéise agus don rialtas maidir le faisnéis a chruthaigh Rialtas na hAlban, rialtas déabhlóidithe na hAlban, a athúsáid. Tugann Clódóir na Banríona d'Albain, a cheaptar faoi alt 92 den Scotland Act 1998, tuairisc d'Airí na hAlban.

Ballstáit an Aontais

Trí N-Lex, is féidir leat teacht ar bhunachair shonraí náisiúnta dlí na mBallstát.

Roghnaigh ceann de na tíortha thíos chun a cuid achtanna dlí a chuardach nó chun tuilleadh eolais a fháil faoina córas dlí.
Tíortha nach bhfuil san Aontas

Ar N-Lex tá naisc agus tuairiscí ar shuíomhanna gréasáin de chuid tíortha nach bhfuil san Aontas.