Pravna obavijest

Ispišite ovu stranicu

Informacije na ovim stranicama podliježu izjavi o odricanju od odgovornosti, obavijesti o autorskom pravu, pravilima o zaštiti osobnih podataka te izjavi o kolačićima.

Izjava o odricanju od odgovornosti

Ured za publikacije održava ove internetske stranice kako bi se olakšao javni pristup službenim bazama nacionalnih zakona u državama članicama EU-a. Portal N-Lex omogućuje građanima pristup bazama nacionalnih zakona u državama članicama EU-a i njihovo pretraživanje na njihovu jeziku. Nastojimo osigurati ažurirane i točne informacije o bazama svake zemlje te o strukturi i sadržaju nacionalnih pravnih sustava. Osim toga, nastojat ćemo ispraviti pogreške na koje nam se ukaže. Međutim, Ured za publikacije ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije na ovim stranicama.

Informacije dostupne na portalu N-Lex:

 • isključivo su opće prirode i ne odnose se na konkretne okolnosti

 • nisu nužno sveobuhvatne, potpune, točne ili ažurirane

 • povezane su s vanjskim stranicama nad kojima Ured za publikacije nema nikakvu kontrolu i za koje ne preuzima nikakvu odgovornost

 • nisu stručni ni pravni savjeti (za konkretne savjete uvijek se treba obratiti kvalificiranom stručnjaku).

Napominjemo da ne možemo jamčiti da je dokument dostupan na internetu u potpunosti istovjetan službeno donesenom tekstu.

Smetnje uzrokovane tehničkim pogreškama nastojimo svesti na minimum. Međutim, neki su podaci i informacije na našim stranicama iz vanjskih izvora i možda su izrađeni ili strukturirani u datotekama ili formatima koji nisu bez pogrešaka. Stoga ne možemo jamčiti da će se naše usluge odvijati bez prekida ili da takvi problemi neće ni na koji drugi način utjecati na njih. Ured za publikacije ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s problemima koji nastanu zbog uporabe stranica N-Lexa ili bilo kojih povezanih vanjskih stranica.

Ured za publikacije nije odgovoran za informacije, stajališta i dokumente sadržane u službenim bazama nacionalnih zakona čije se poveznice mogu pronaći na stranicama N-Lexa, za relevantnost tih poveznica niti za bilo koje probleme nastale uporabom tih baza. Pozorno pročitajte izjavu o odricanju od odgovornosti i uvjete uporabe predmetne baze podataka.

Ovom se Izjavom ne ograničava odgovornost Ureda za publikacije u slučaju nepoštovanja zahtjeva propisanih mjerodavnim nacionalnim pravom niti se isključuje njegova odgovornost u slučajevima u kojima se u skladu s nacionalnim pravom ne može isključiti.

Obavijest o autorskom pravu

© Europska unija, 2006. – 2021.

Ako nije drukčije navedeno, uvodne opće informacije o sadržaju baza podataka država članica EU-a dostupne na stranicama N-Lexa mogu se preuzimati i umnožavati za osobnu uporabu ili za daljnju nekomercijalnu ili komercijalnu distribuciju, pod uvjetom da je izvor naveden na sljedeći način:

„© Europska unija, n-lex.europa.eu”.

Prethodno navedeno odobrenje ne odnosi se na pravne tekstove ili dokumente dostupne u nacionalnim bazama podataka. Za uvjete preuzimanja, umnožavanja ili prevođenja tekstova ili pravnih dokumenata korisnici moraju pročitati obavijest o autorskom pravu predmetne baze podataka.

U slučaju dvojbe u vezi s ponovnom uporabom tekstualnog materijala N-Lexa obratite se pisanim putem na:

Publications Office of the European Union
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
Luxembourg
Faks: +352 2929-42672
E-pošta: op-copyright@publications.europa.eu

Politika zaštite osobnih podataka

Obrada vaših podataka

Europska unija obvezuje se štititi privatnost korisnika.

Politika zaštite pojedinaca pri obradi osobnih podataka u institucijama Unije temelji se na Uredbi (EU) 2018/1725 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2018. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka u institucijama, tijelima, uredima i agencijama Unije i o slobodnom kretanju takvih podataka.

Kako postupamo s vašim porukama e-pošte?

Ako pošaljete poruku e-pošte ili zahtjev službi za pomoć korisnicima, vaši osobni podaci obrađuju se samo u mjeri u kojoj je to potrebno za odgovor. Ako tim koji odgovara na poruke upućene na adresu e-pošte nije u mogućnosti odgovoriti na vaše pitanje, poruku će proslijediti drugoj službi. Porukom e-pošte javit ćemo vam o kojoj je službi riječ.

Sva potencijalna pitanja o obradi vaše e-poruke i povezanih osobnih podataka možete postaviti u samoj poruci.

Obrada osobnih podataka u našoj službi za pomoć korisnicima obuhvaćena je izjavom o zaštiti osobnih podataka, a posebna obrada priopćena je službeniku Europske komisije za zaštitu podataka pod referentnim brojem DPR-EC-00493 i objavljena u registru svih postupaka obrade osobnih podataka. Tom registru možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Cjelovita izjava o zaštiti osobnih podataka dostupna je ovdje: https://op.europa.eu/hr/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Podaci za kontakt

Ako imate primjedbe, pitanja ili pritužbe, obratite nam se na sljedeću adresu e-pošte:
E-pošta: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Politika o kolačićima

Kako bi internetske stranice Ureda za publikacije ispravno funkcionirale, ponekad na vaš uređaj postavljamo male podatkovne datoteke pod nazivom kolačići.

Što su kolačići?

Kolačić je mala podatkovna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj kad posjetite neku internetsku stranicu. S pomoću kolačića internetska stranica pamti vaše radnje i željene postavke (poput korisničkog imena, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na naše stranice odnosno pri prelasku s jedne stranice na drugu.

 • Kolačići prve strane oni su koje postavljaju internetske stranice koje posjećujete. Samo ih te internetske stranice mogu pročitati. Usto, stranice se mogu koristiti i vanjskim uslugama, koje postavljaju svoje kolačiće, a oni se nazivaju kolačićima treće strane.
 • Trajni kolačići pohranjuju se na vaše računalo i ne brišu se automatski kad zatvorite preglednik, za razliku od sesijskih kolačića, koji se brišu kada zatvorite preglednik.

Kad god posjetite internetske stranice Ureda za publikacije, od vas će se tražiti da prihvatite ili odbijete kolačiće.

Kolačići se mogu koristiti i za izradu anonimiziranih statističkih podataka o pregledavanju naših stranica.

Kako se koristimo kolačićima?

Stranice Ureda za publikacije uglavnom se koriste „kolačićima prve strane”. To su kolačići koje postavlja i nadzire Ured za publikacije, a ne vanjska organizacija.

Međutim, za otvaranje nekih od naših stranica morat ćete prihvatiti kolačiće vanjskih organizacija.

Te kolačiće možete izbrisati ili blokirati, ali ako to učinite, neke funkcije te stranice možda neće raditi kako je predviđeno. S pomoću kolačića spremaju se sljedeći podaci:

 • vaše preferencije koje se odnose na prikaz, kao što su jezik pretraživanja, kontrast boja, veličina fonta, korišteni uređaj, te preferencije koje se odnose na prikaz rezultata pretraživanja i obavijesti
 • vaš zadnji posjet internetskim stranicama (u statističke svrhe) i zadnje tri posjećene stranice (kako bi bile dostupne našoj službi za pomoć korisnicima ako od vas zaprimi kakav upit)
 • jeste li pristali na uporabu kolačića na tim stranicama.
 • Osobne preferencije posjetitelja

Postavljamo ih mi i samo ih mi možemo čitati. Pamte jeste li prihvatili (ili odbili) pravila o postupanju s kolačićima naših internetskih stranica.

Ime Usluga Svrha Vrsta i trajanje kolačića
eu_cookie_consent Alat za davanje privole za kolačiće Pohranjuje vaše osobne preferencije za kolačiće (tako da vas ne pita ponovno o kolačićima) Sesijski kolačić prve strane, koji se briše nakon zatvaranja preglednika
has_js Sustav upravljanja sadržajem (CMS) Provjerava je li klijent omogućio JavaScript Sesijski kolačić prve strane. Briše se nakon što korisnik zatvori preglednik.
 • Operativni kolačići

Neke kolačiće moramo uključiti kako bi određene internetske stranice mogle funkcionirati. Stoga za njih nije potrebna vaša privola. Prvenstveno je riječ o tehničkim kolačićima koji su potrebni za određene informacijske sustave.

Tehnički kolačići

Ime Usluga Svrha Vrsta i trajanje kolačića
JSESSIONID Poslužitelj aplikacije Java Generira ga spremnik servleta, a upotrebljava se za upravljanje sesijom Sesijski kolačić prve strane, koji se briše nakon zatvaranja preglednika
 • Analitički kolačići

Njima se koristimo samo za interno istraživanje o mogućim poboljšanjima usluge koju pružamo za sve korisnike.

Ti kolačići samo promatraju vašu interakciju, kao anonimnog korisnika (prikupljeni podaci ne identificiraju vas osobno), s našim internetskim stranicama.

Ti se podaci ne dijele s trećim stranama niti se upotrebljavaju u bilo kakvu drugu svrhu. Anonimizirani statistički podaci mogu se dijeliti s izvođačima koji rade na komunikacijskim projektima na temelju ugovornog sporazuma s Uredom za publikacije.

Međutim, vi možete odbiti tu vrstu kolačića – u obavijesti o kolačićima na prvoj stranici koju posjetite.

Ime Usluga Svrha Vrsta i trajanje kolačića
_pk_id# Usluga analize korporativnih internetskih stranica, na platformi Matomo, softveru otvorenog koda Prepoznaje posjetitelja internetskih stranica (anonimno – ne prikupljaju se osobni podaci korisnika) Trajni kolačić prve strane, 13 mjeseci
_pk_ses# Usluga analize korporativnih internetskih stranica, na platformi Matomo, softveru otvorenog koda Identificira sve stranice koje neki korisnik pogleda tijekom jednog posjeta (anonimno – ne prikupljaju se osobni podaci korisnika) Trajni kolačić prve strane, 30 minuta
_pk_ref# Usluga analize korporativnih internetskih stranica, na platformi Matomo, softveru otvorenog koda Služi za pohranjivanje informacija o atribuciji, stranici prvotno korištenoj za posjet internetskim stranicama Trajni kolačić prve strane, 6 mjeseci
 • Kolačići trećih strana

Većina stranica prikazuje sadržaj nacionalnih internetskih stranica.

Kako biste vidjeli te sadržaje trećih strana, prvo morate prihvatiti njihove posebne uvjete. To uključuje njihova pravila o postupanju s kolačićima, koja mi ne kontroliramo.

Međutim, ako ne pogledate taj sadržaj, kolačići trećih strana neće biti postavljeni na vaš uređaj.

Pružatelji usluga koji su treće strane na internetskim stranicama Ureda za publikacije

Te su usluge trećih strana izvan kontrole Ureda za publikacije. Pružatelji usluga mogu u bilo kojem trenutku promijeniti svoje uvjete pružanja usluge, svrhu i uporabu kolačića itd.

Osobni podaci

Informacije povezane s kolačićima ne upotrebljavaju se kako bi vas se identificiralo, a podaci o navikama pregledavanja pod našom su potpunom kontrolom. Kolačićima se ne koristimo ni u koje druge svrhe osim onih koje smo ovdje opisali.

Kako se upravlja kolačićima?

Kolačićima možete upravljati ili ih brisati, a ako želite znati više o tome, posjetite aboutcookies.org.

Uklanjanje kolačića iz uređaja

Ako izbrišete povijest pretraživanja iz svojeg preglednika, izbrisat ćete sve kolačiće na vašem uređaju. Tako ćete ukloniti sve kolačiće sa svih internetskih stranica koje ste ikada posjetili.

Međutim, imajte na umu da tako možete izgubiti i neke spremljene podatke (npr. spremljene podatke za prijavu, osobne preferencije na stranicama).

Upravljanje kolačićima pojedinačnih stranica

Za bolju kontrolu nad kolačićima pojedinačnih stranica provjerite postavke privatnosti i kolačića u vašem glavnom pregledniku.

Blokiranje kolačića

Većinu današnjih preglednika možete podesiti tako da blokiraju postavljanje kolačića na vaš uređaj, ali onda ćete možda morati ručno podešavati neke osobne preferencije svaki put kada posjetite neku stranicu. Također, neke usluge i funkcionalnosti možda neće dobro funkcionirati (npr. prijava s profilom).