Felelősségi nyilatkozat

Oldal nyomtatása

Az ezen a webhelyen közzétett információk a felelősségkizáró nyilatkozat, a szerzői jogi nyilatkozat, valamint a személyes adatok védelmével és a cookie-k használatával kapcsolatos szabályok hatálya alá tartoznak.

Felelősségi nyilatkozat

A Kiadóhivatal azért tartja fenn ezt a honlapot, hogy javítsa a nyilvános hozzáférést az uniós országok nemzeti jogszabályainak hivatalos adatbázisaihoz. Az N-Lex portálon az érdeklődők hozzáférhetnek az uniós országok nemzeti jogszabályait tartalmazó adatbázisokhoz, és saját nyelvükön végezhetnek ott keresést. Arra törekszünk, hogy naprakész és pontos információkat nyújtsunk az egyes országok adatbázisairól, valamint a tagállami jogrendszerek szerkezetéről és tartalmáról. Amennyiben arról értesülünk, hogy a webhelyen hibás információk szerepelnek, azokat igyekszünk kijavítani. Mindazonáltal a Kiadóhivatal semmiféle felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal a webhelyen közzétett információk tekintetében.

Az N-Lex portálon található információk:

 • kizárólag általános jellegűek, és nem hivatottak tájékoztatással szolgálni konkrét jogi helyzetekről;

 • nem feltétlenül átfogóak, teljesek, pontosak, illetve naprakészek;

 • külső webhelyekre hivatkoznak, amelyekre a Kiadóhivatal szolgálatainak nincs befolyása, és amelyek tartalmáért a Kiadóhivatal nem vállal felelősséget;

 • nem minősülnek jogi vagy szaktanácsnak (ha Önnek konkrét kérdésben tanácsra van szüksége, feltétlenül célszerű szakemberhez fordulnia).

Felhívjuk a felhasználók figyelmét arra, hogy az interneten elérhető dokumentumok szövege nem szükségszerűen adja vissza pontosan a hivatalosan elfogadott változatot.

Arra törekszünk, hogy az esetleges technikai hibák a lehető legkisebb mértékben okozzanak fennakadásokat a portál működésében. Ennek ellenére előfordulhat, hogy a webhelyen feltüntetett, külső forrásból származó adatok és információk egy része olyan fájlban vagy formátumban áll rendelkezésre, amely nem mentes hibáktól. Ilyen esetekben nem tudjuk garantálni, hogy a kérdéses problémák nem fognak fennakadásokat okozni az általunk nyújtott szolgáltatásban, illetve nem fogják egyéb módon befolyásolni annak működését. A Kiadóhivatal nem vállal felelősséget az N-Lex portál, illetve a hivatkozott külső webhelyek használata során felmerülő problémákért.

A Kiadóhivatal semmilyen felelősséget nem vállal az N-Lex portálon keresztül elérhető hivatalos nemzeti jogi adatbázisokban található információkért és dokumentumokért, illetve az ezekben tükröződő nézetekért. A Kiadóhivatal sem a hivatkozott oldalak tárgyszerűségéért, sem az adatbázisok használata során esetlegesen felmerülő egyéb problémákért nem felelős. A nemzeti adatbázisok használata előtt tanácsos alaposan elolvasni az adott adatbázisra vonatkozó felelősségi nyilatkozatot és az adatbázis használati feltételeit.

A jelen felelősségi nyilatkozatnak nem célja, hogy az alkalmazandó tagállami jogszabályokban meghatározott követelmények megsértésével a Kiadóhivatal felelősségét korlátozza, illetve hogy kizárja a Kiadóhivatal felelősségét olyan ügyekben, melyek esetében ez az említett jogszabályok értelmében nem lehetséges.

Szerzői jogi nyilatkozat

© Európai Unió, 2006-2021

Eltérő rendelkezés hiányában az N-Lex honlapon hozzáférhető bevezető információk magáncélból, illetve kereskedelmi vagy nem kereskedelmi jellegű terjesztés céljából az alábbi szerzői jogi megjegyzés, illetve forrásmegjelölés feltüntetésével letölthetők és sokszorosíthatók:

„© Európai Unió, n-lex.europa.eu”.

A fenti engedély nem terjed ki a nemzeti adatbázisokban található jogi szövegekre vagy dokumentumokra. A felhasználóknak a szövegek vagy jogi dokumentumok letöltésére, sokszorosítására vagy fordítására vonatkozó feltételekről az érintett adatbázis szerzői jogi nyilatkozatában kell tájékozódniuk.

Kérjük, hogy az N-Lex honlapon közzétett szövegek és dokumentumok újrafelhasználásának szerzői jogi vonatkozásaival kapcsolatos kérdéseit az Európai Unió Kiadóhivatalához intézze. A hivatal elérhetőségei:

Publications Office of the European Union
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
Luxemburg
Fax: +352 2929-42672
E-mail: op-copyright@publications.europa.eu

A személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok

Az Ön adatainak kezelése

Az Európai Unió elkötelezetten védelmezi a felhasználók személyes adatait.

Az egyéneket a személyes adataiknak az uniós intézmények általi kezelése tekintetében megillető védelem a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2018. október 23-i (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapul.

Hogyan kezeljük az Ön által küldött e-mail-üzeneteket?

Amikor Ön e-mailben üzenetet vagy kérést küld az ügyfélszolgálatunknak, személyes adatait csak a válaszadáshoz szükséges mértékben dolgozzuk fel. Ha a postafiók kezeléséért felelős munkatársaink nem tudnak válaszolni az Ön kérdésére, az üzenetet egy másik szervezeti egységhez továbbítják. Ilyenkor Ön e-mailben tájékoztatást fog kapni arról, hogy kérdését melyik szervezeti egységhez továbbítottuk.

Kérjük, e-mail-üzenetének és személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos esetleges kérdéseit foglalja bele a nekünk küldendő e-mailbe.

Az ügyfélszolgálatunk által végzett személyesadat-kezelésről az adatvédelmi nyilatkozatból tájékozódhat. Az ügyfélszolgálat által végzett, és az Európai Bizottság adatvédelmi tisztviselőjének DPR-EC-00493 hivatkozási számon bejelentett személyesadat-kezelési művelet szerepel az adatvédelmi tisztségviselő által a Bizottságnál végzett összes személyesadat-kezelési műveletről vezetett nyilvántartásban. A nyilvántartás itt érhető el: http://ec.europa.eu/dpo-register.

A teljes adatvédelmi nyilatkozat itt található: https://op.europa.eu/en/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Elérhetőségi adatok

Esetleges észrevételeivel, kérdéseivel vagy aggályaival kapcsolatban kérjük, a következő elérhetőségen forduljon hozzánk:
E-mail-cím: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu

Cookie-k használata

A Kiadóhivatal weboldalainak megfelelő működése érdekében időnként ún. cookie-kat (kisméretű szöveges adatfájlokat) helyezünk el az Ön számítógépén.

Mik azok a cookie-k?

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket egy webhely (honlap) a látogatók számítógépén, illetve mobilkészülékén helyez el. A cookie-k segítségével a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön műveleteit és személyes beállításait (pl. a felhasználónevet, a nyelvet, a betűméretet és a honlap megjelenítésével kapcsolatos többi egyedi beállítást), így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor webhelyünkre ellátogat, vagy az egyik lapról átlép egy másikra.

 • A belső cookie-k azok, melyeket az Ön által felkeresett honlap használ. A belső cookie-k által gyűjtött információkat csak az adott honlap tudja feldolgozni és hasznosítani. Egy honlap külső szolgáltatásokat is igénybe vehet, amelyek saját cookie-kat használnak. Ezeket hívjuk harmadik féltől származó cookie-knak.
 • Tartós cookie-k azok, melyek – a munkameneti cookie-kkal ellentétben – tartósan el vannak mentve az Ön számítógépén, tehát nem törlődnek automatikusan, amikor Ön bezárja a böngészőprogramot.

Minden alkalommal, amikor Ön a Kiadóhivatal valamelyik webhelyére látogat, felkérést fog kapni arra, hogy fogadja el vagy utasítsa el a cookie-kat.

A cookie-k anonimizált statisztikai adatok gyűjtésére is szolgálnak, melyek segítségével képet tudunk kapni arról, hogy felhasználóink milyen információkat, illetve szolgáltatásokat kerestek oldalainkon, és hogy mennyire könnyen találtak rá azokra.

Hogyan használjuk a cookie-kat?

A Kiadóhivatal honlapjai többnyire belső cookie-kat használnak. Ezeket a cookie-kat a Kiadóhivatal helyezte el a honlapon és tartja karban, nem külső szervezetek.

Egyes oldalaink azonban harmadik féltől származó cookie-kat is használnak. Ezeket a felhasználóknak el kell fogadniuk ahhoz, hogy az oldalakat meg tudják tekinteni.

Ön törölheti vagy letilthatja ezeket a cookie-kat, de ebben az esetben előfordulhat, hogy a webhely bizonyos funkciói nem működnek rendeltetésszerűen. A cookie-k segítségével a webhely megjegyzi:

 • az Ön megjelenítési beállításait, például a böngészés nyelvét, a kontrasztbeállításokat, a betűméretet, az operációs rendszer típusát, a keresési eredményekkel és az értesítésekkel kapcsolatos beállításokat;
 • azt, hogy Ön mikor látogatott utoljára a webhelyre (ez az információ statisztikai célt szolgál), és melyik három oldalt tekintette meg legutóbb (ez az információ az ügyfélszolgálatunk számára hasznos, amennyiben Ön valamilyen kéréssel fordul hozzánk);
 • azt, hogy Ön beleegyezett-e (vagy sem) abba, hogy a webhelyünk cookie-kat használjon.
 • Látogatói preferenciák

Ezeket a cookie-kat a Kiadóhivatal működteti, és csak a Kiadóhivatal tudja felhasználni őket. Azt jegyzi meg, hogy Ön elfogadta vagy elutasította-e a cookie-k használatára vonatkozó nyilatkozatot a webhelyen.

Név Szolgáltatás Cél Cookie típusa és használatának időtartama
eu_cookie_consent A cookie-k jóváhagyása Tárolja a cookie-kkal kapcsolatos beállításokat (így Önnek nem kell újra megadnia azokat). Belső munkameneti cookie, mely a böngészőprogram bezárásakor törlődik
has_js Tartalomkezelő rendszer Ellenőrzi, hogy az ügyfélnél engedélyezve van-e a JavaScript. Belső munkameneti cookie, mely a böngészőprogram bezárásakor törlődik
 • Műveleti cookie-k

Vannak olyan cookie-k, amelyek nélkülözhetetlenek bizonyos weboldalak működtetéséhez. Ezért ezek használatához nincs szükség a felhasználók beleegyezésére. Ilyenek különösen a technikai cookie-k, melyekre bizonyos informatikai rendszerek működtetéséhez van szükség.

Technikai cookie-k

Név Szolgáltatás Cél Cookie típusa és használatának időtartama
JSESSIONID Java alkalmazáskiszolgáló A servlet-tároló generálja, és a munkamenet kezelésére szolgál. Belső munkameneti cookie, mely a böngészőprogram bezárásakor törlődik
 • Elemzési célú cookie-k

Ezek a cookie-k csakis belső használatra szolgálnak. Segítenek nekünk feltárni, hogyan tudjuk javítani a szolgáltatásainkat.

Látogatóink oldalhasználati szokásainak elemzését szolgálják anonim módon (tehát a gyűjtött adatok nem teszik lehetővé az Ön beazonosítását).

Ezeket az adatokat nem osztjuk meg harmadik féllel, és semmilyen más célra nem használjuk fel őket. Az anonimizált statisztikákat megoszthatjuk külső vállalkozókkal, akik a Kiadóhivatallal kötött szerződés alapján kommunikációs projekteken dolgoznak.

Ön azonban elutasíthatja ezeknek a cookie-knak a használatát – ehhez válassza ki a megfelelő opciót az első meglátogatott oldal tetején, a cookie-k használatára vonatkozó üzenetben.

Név Szolgáltatás Cél Cookie típusa és használatának időtartama
_pk_id# A Matomo nyílt forráskódú szoftveren alapuló szervezeti webanalitikai szolgáltatás Nyilvántartja a honlap látogatóit (kizárólag anonimizált adatokat gyűjt róluk). Belső állandó cookie, 13 hónap
_pk_ses# A Matomo nyílt forráskódú szoftveren alapuló szervezeti webanalitikai szolgáltatás Azonosítja az adott felhasználó által az adott látogatás során megtekintett oldalakat. Kizárólag anonimizált adatokat gyűjt a felhasználókról. Belső állandó cookie, 30 perc
_pk_ref# A Matomo nyílt forráskódú szoftveren alapuló szervezeti webanalitikai szolgáltatás A terjesztési információt, azaz a webhelyre történő látogatáskor eredetileg használt hivatkozót tárolja. Belső állandó cookie, 6 hónap
 • Harmadik féltől származó cookie-k

A legtöbb oldal a nemzeti honlapokról származó tartalmakat jeleníti meg.

Ahhoz, hogy meg tudja jeleníteni ezeket a harmadik fél által szolgáltatott tartalmakat, Önnek el kell fogadnia a harmadik fél szolgáltatásnyújtási feltételeit, köztük a cookie-k használatára vonatkozó feltételeket is. Ezekre a feltételekre a Bizottságnak semmilyen befolyása nincs.

Amennyiben Ön nem tekinti meg ezeket a tartalmakat, az Ön eszközén nem kerülnek elhelyezésre a harmadik féltől származó cookie-k.

Külső szolgáltatók a Kiadóhivatal weboldalain

A Kiadóhivatalnak semmiféle befolyása sincs ezekre a külső szolgáltatásokra. A szolgáltatók bármikor módosíthatják szolgáltatási feltételeiket, a cookie-k célját és használatát stb.

Személyes adatok

A cookie-k által tárolt információkat nem használjuk fel az Ön személyazonosságának megállapítására, és az adatok teljes mértékben az ellenőrzésünk alatt állnak. A cookie-k által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra.

A cookie-kkal kapcsolatos beállítások

Önnek lehetősége van arra, hogy kezelje és/vagy törölje a cookie-kat. Kérjük, hogy az ezzel kapcsolatos tudnivalókért látogasson el az aboutcookies.org honlapra.

Cookie-k eltávolítása

Ön a böngészési előzmények törlése lévén el tudja távolítani az összes cookie-t eszközéről. Ezzel minden felkeresett weboldalhoz tartozó cookie-t el tud távolítani.

Ne feledje azonban, hogy az előzmények törlésével elveszíthet bizonyos elmentett információkat is (pl. bejelentkezési adatok, keresési beállítások).

Webhelyspecifikus cookie-k kezelése

Ha részletesebben meg szeretné határozni a webhelyspecifikus cookie-k használatával kapcsolatos opciókat, ellenőrizze és módosítsa tetszés szerint az Ön által használt böngésző adatvédelmi és cookie-kra vonatkozó beállításait.

Cookie-k letiltása

A jelenleg használt böngészőprogramok többsége lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy minden cookie-t letiltsanak az eszközükről. Ebben az esetben azonban minden honlapon külön-külön kell a szükséges beállításokat elvégezni. Előfordulhat, hogy egyes szolgáltatások és funkciók egyáltalán nem működnek megfelelően (pl.: bejelentkezés felhasználói profillal).