Teisinė informacija

Spausdinti šį puslapį

Šios svetainės informacijai taikomos atsakomybės ribojimo, autorių teisių apsaugos nuostatos, asmens duomenų apsaugos taisyklės ir slapukų nuostatos.

Atsakomybės ribojimo pareiškimas

Leidinių biuras tvarko šią interneto svetainę, kad visuomenei būtų lengviau susipažinti su oficialiomis ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazėmis. Portale „N-Lex“ piliečiai gali susipažinti su ES šalių nacionalinių teisės aktų duomenų bazėmis ir atlikti jose paiešką savo gimtąja kalba. Stengiamės pateikti naujausią ir tikslią informaciją apie kiekvienos šalies duomenų bazes, taip pat apie jų nacionalinių teisinių sistemų struktūrą ir turinį. Jei mums pranešama apie klaidas, stengiamės jas ištaisyti. Vis dėlto Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų, susijusių su šioje svetainėje pateikiama informacija.

Portale „N-Lex“ pateikiama informacija:

 • yra tik bendro pobūdžio ir pateikiama neatsižvelgiant į konkrečias aplinkybes;

 • nebūtinai yra išsami, baigtinė, tiksli ar naujausia;

 • susieta su išorės svetainėmis, kurių Leidinių biuras nekontroliuoja ir už jas neprisiima jokios atsakomybės;

 • nėra profesionalūs ar teisiniai patarimai (jeigu jums reikia konkrečių patarimų, turėtumėte kreiptis į atitinkamos kvalifikacijos specialistą).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad negarantuojame, jog internete pateiktas dokumentas tiksliai atitinka oficialiai priimtą teksto redakciją.

Siekiame, kad kuo mažiau nepatogumų kiltų dėl techninių problemų. Tačiau kai kurie duomenys ir informacija mūsų svetainėje gaunami iš išorės šaltinių ir gali būti sukurti ar susisteminti rinkmenomis ar formatais, kuriuose gali būti klaidų. Negarantuojame, kad dėl tokių problemų nebus trikdomos ar kitaip paveiktos mūsų teikiamos paslaugos. Leidinių biuras neprisiima jokios atsakomybės dėl problemų, kilusių pasinaudojus svetainėje „N-Lex“ ar kitoje susijusioje išorės svetainėje pateikta informacija.

Leidinių biuras neatsako už informaciją, nuomones ir dokumentus, pateiktus su svetaine „N-Lex“ susietose oficialiosiose nacionalinių teisės aktų duomenų bazėse. Jis taip pat neatsako už nuorodų į šias svetaines aktualumą ar kitas problemas, galinčias kilti naudojantis šiomis duomenų bazėmis. Siūlome atidžiai perskaityti su atitinkama duomenų baze susijusį pareiškimą dėl teisinės atsakomybės ribojimo ir naudojimo sąlygų.

Šis atsakomybės ribojimas neskirtas nei apriboti Leidinių biuro atsakomybės dėl kokių nors galiojančioje nacionalinėje teisėje nustatytų reikalavimų pažeidimo, nei atleisti jo nuo atsakomybės už tai, už ką pagal tą teisę nuo tokios atsakomybės atleisti negalima.

Informacija apie autorių teises

© Europos Sąjunga, 2006–2021 m.

Jeigu nenurodyta kitaip, pagrindinę bendro pobūdžio informaciją apie ES šalių duomenų bazių turinį, prieinamą per „N-Lex“ interneto svetainę, galima parsisiųsti ir atgaminti asmeniniam naudojimui arba tolesniam nekomerciniam ar komerciniam platinimui, nurodžius šį šaltinį:

© Europos Sąjunga, n-lex.europa.eu

Nurodytas leidimas netaikomas nacionalinėse duomenų bazėse esantiems teisiniams tekstams arba dokumentams. Naudotojai turi susipažinti su atitinkamos duomenų bazės autorių teisių nuostatomis dėl tekstų ar teisinių dokumentų parsisiuntimo, dauginimo ar vertimo sąlygų.

Jei kiltų abejonių dėl svetainės „N-Lex“ tekstų naudojimo, klausimus raštu galima siųsti šiuo adresu:

Publications Office of the European Union
Resources and Logistics Directorate
Calls for Tender, Contracts and Copyright Unit
Copyright and Legal Issues Section
2, rue Mercier
2985 Luxembourg
Luxembourg
Faksas: +352 2929-42672
E. paštas: op-copyright@publications.europa.eu

Privatumo politika dėl asmens duomenų apsaugos

Jūsų duomenų tvarkymas

Europos Sąjunga yra įsipareigojusi saugoti naudotojų privatumą.

Asmenų apsaugos Europos Sąjungos institucijoms tvarkant asmens duomenis, politika grindžiama 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Kaip tvarkome jūsų atsiųstus e. laiškus?

Kai pagalbos tarnybai siunčiate e. laišką arba užklausą, jūsų asmens duomenys tvarkomi tik tiek, kiek to reikia atsakymui pateikti. Jeigu e. pašto dėžutės tvarkytojų grupė į klausimą atsakyti negalės, jūsų e. laiškas bus persiųstas kitai tarnybai, o jums apie tai bus pranešta e. paštu.

Jeigu turite klausimų dėl e. laiškų ir susijusių asmens duomenų tvarkymo, nedvejodami juos užduokite savo laiške.

Mūsų pagalbos tarnybos vykdomam asmens duomenų tvarkymui taikomas pareiškimas dėl privatumo, o apie šią konkrečią duomenų tvarkymo operaciją Europos Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas informuotas pranešimu Nr. DPR-EC-00493, ir ji paskelbta visų asmens duomenų tvarkymo operacijų registre. Su šiuo registru galima susipažinti adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Išsamų pareiškimą apie privatumo apsaugą galite rasti čia: https://op.europa.eu/en/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Kontaktinė informacija

Jei turite pastabų, klausimų, rūpimų dalykų ar nusiskundimų, rašykite mums adresu
E. paštas: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Slapukų politika

Kad Leidinių biuro interneto svetainės tinkamai veiktų, kartais į jūsų įrenginį įrašomos mažos duomenų rinkmenos – vadinamieji slapukai.

Kas yra slapukai?

Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė išsaugo jūsų kompiuteryje arba mobiliajame įrenginyje, kai joje apsilankote. Dėl jo interneto svetainė gali tam tikrą laiką „atsiminti“ jūsų veiksmus ir parinktis (pvz., registracijos vardą, kalbą, šrifto dydį ir kitas rodymo parinktis), kad jums nereikėtų jų iš naujo įvedinėti kaskart lankantis svetainėje ar naršant įvairiuose jos puslapiuose.

 • Pirmosios šalies slapukai – tai jūsų lankomos svetainės sukuriami slapukai. Juose išsaugotą informaciją gali perskaityti tik ta interneto svetainė. Interneto svetainėje taip pat gali būti naudojamasi išorės paslaugomis, kurios taip pat sukuria savo slapukus – tai yra trečiosios šalies slapukai.
 • Ilgalaikiai slapukai – tai slapukai, kurie išsaugomi naudotojo kompiuteryje ir automatiškai nepašalinami uždarius naršyklę, kitaip negu seanso slapukai, kurie pašalinami, kai tik naršyklė uždaroma.

Kaskart jums apsilankius Leidinių biuro interneto svetainėse, bus prašoma priimti arba atmesti slapukus.

Slapukai taip pat gali būti naudojami anoniminei naršymo mūsų svetainėse statistikai rinkti.

Kaip naudojame slapukus?

Leidinių biuro interneto svetainėse daugiausia naudojami pirmosios šalies slapukai. Šiuos slapukus nustato ir kontroliuoja Leidinių biuras, o ne išorės organizacija.

Vis dėlto kai kuriuose mūsų puslapiuose reikės priimti išorės organizacijų slapukų.

Galite ištrinti arba blokuoti slapukus, bet tokiu atveju kai kurios šios svetainės funkcijos gali neveikti taip, kaip numatyta. Šie slapukai naudojami siekiant įsiminti:

 • jūsų rodymo parinktis, pavyzdžiui, naršymo kalbą, spalvų kontrastingumą, šrifto dydį, naudojamą įrenginį, paieškos rezultatų ir pranešimų parinktis;
 • paskutinį jūsų apsilankymą svetainėje (statistikos tikslais) ir tris neseniai aplankytus puslapius (siekiant padėti mūsų pagalbos tarnybai, jei siųstumėte užklausą);
 • ar sutikote, kad naudotume slapukus šioje svetainėje.
 • Lankytojų parinktys

Šios rūšies slapukus nustatome mes ir tik mes galime perskaityti jų informaciją. Jie įsimena, ar sutikote, ar nesutikote su svetainės slapukų politika.

Pavadinimas Paslauga Tikslas Slapuko rūšis ir naudojimo trukmė
eu_cookie_consent Sutikimo priimti slapukus rinkinys Išsaugo jūsų slapukų parinktis (kad nebereikėtų vėl jūsų klausti) Pirmosios šalies seanso slapukas, pašalinamas uždarius naršyklę
has_js Turinio tvarkymo sistema (angl. CMS) Patikrina, ar klientas yra įsijungęs JS Pirmosios šalies seanso slapukas. Pašalinta naudotojui uždarius naršyklę.
 • Veiklos slapukai

Yra keletas slapukų, kuriuos turime įtraukti, kad galėtų veikti tam tikri mūsų puslapiai. Dėl šios priežasties jūsų sutikimo juos naudoti nereikia. Visų pirma tai techniniai slapukai, kurių reikia tam tikroms IT sistemoms.

Techniniai slapukai

Pavadinimas Paslauga Tikslas Slapuko rūšis ir naudojimo trukmė
JSESSIONID Java programos serveris Sukurta serverio programėlės talpykloje ir naudojama seansui valdyti Pirmosios šalies seanso slapukas pašalinamas jums uždarius naršyklę
 • Analitiniai slapukai

Šios rūšies slapukus naudojame tik vidaus analizės tikslais, kad galėtume tobulinti visiems naudotojams teikiamas paslaugas.

Šie slapukai tiesiog įvertina, kokius veiksmus naudotojas atlieka mūsų svetainėje, ir šis procesas yra anoniminis (renkant duomenis nenustatoma naudotojo asmens tapatybė).

Be to, šiais duomenimis nesidalijama su jokiomis trečiosiomis šalimis ir jie nenaudojami jokiu kitu tikslu. Anoniminiais statistiniais duomenimis gali būti dalijamasi su rangovais, vykdančiais komunikacijos projektus pagal sutartis su Leidinių biuru.

Tačiau naudotojai gali atmesti tokius slapukus - visų pirma pirmame aplankytame puslapyje pateikiamoje slapukų juostoje.

Pavadinimas Paslauga Tikslas Slapuko rūšis ir naudojimo trukmė
_pk_id# Interneto analitinė priemonė organizacijoms, grindžiama atvirąja programine įranga „Matomo“ Atpažįsta svetainės lankytojus (anonimiškai – nerenkami jokie naudotojų asmens duomenys) Pirmosios šalies ilgalaikis slapukas, saugomas 13 mėnesių
_pk_ses# Interneto analitinė priemonė organizacijoms, grindžiama atvirąja programine įranga „Matomo“ Nustatoma, kokius puslapius aplankė naudotojas per vieną apsilankymą. (anonimiškai – nerenkami jokie naudotojų asmens duomenys). Pirmosios šalies ilgalaikis slapukas, saugomas 30 minučių
_pk_ref# Interneto analitinė priemonė organizacijoms, grindžiama atvirąja programine įranga „Matomo“ Naudojama išsaugoti informacijai apie nurodomąjį adresą, kuriuo naudojantis patekta į svetainę Pirmosios šalies ilgalaikis slapukas, saugomas 6 mėnesių
 • Trečiųjų šalių slapukai

Daugumoje puslapių rodomas nacionalinių interneto svetainių turinys.

Kad naudotojai galėtų pamatyti tokį trečiųjų šalių turinį, pirmiausia jie turi sutikti su konkrečiomis jų sąlygomis. Į šias sąlygas patenka ir jų slapukų politika, kuriai mes neturime jokios įtakos.

Tačiau jeigu lankytojai šio turinio nežiūri, jų įrenginiuose neišsaugomi jokie trečiųjų šalių slapukai.

Trečiųjų šalių paslaugų teikėjai Leidinių biuro svetainėse

Šių trečiųjų šalių paslaugoms Leidinių biuras neturi įtakos. Paslaugų teikėjai gali bet kuriuo metu keisti savo paslaugų teikimo sąlygas, paskirtį, slapukų naudojimo sąlygas ir kt.

Asmens duomenys

Su slapukais susijusi informacija nenaudojama jūsų asmens tapatybei nustatyti, o surinktus duomenis apie naudojimąsi svetaine visiškai kontroliuojame. Šie slapukai nenaudojami jokiais kitais nei pirmiau aprašytieji tikslais.

Kaip galima tvarkyti slapukus?

Naudotojai gali tvarkyti / šalinti slapukus savo nuožiūra. Išsami informacija pateikiama adresu aboutcookies.org.

Slapukų šalinimas iš savo įrenginio

Visus slapukus iš naudotojo įrenginio galima pašalinti išvalant naršymo istoriją naršyklėje. Tokiu būdu bus pašalinti visi visų aplankytų svetainių slapukai.

Primename, kad taip galima prarasti ir tam tikrą išsaugotą informaciją (pvz., išsaugotus prisijungimo duomenis, svetainės parinktis).

Konkrečios svetainės slapukų tvarkymas

Norint išsamiau kontroliuoti konkrečios svetainės slapukus, reikėtų patikrinti savo pasirinktos naršyklės privatumo ir slapukų nustatymus.

Slapukų blokavimas

Naujausiose naršyklėse galima nustatyti, kad jūsų įrenginyje nebūtų išsaugomi jokie slapukai, tačiau tuomet gali tekti patiems koreguoti kai kurias parinktis kiekvieną kartą apsilankius svetainėje ar puslapyje, o kai kurios paslaugos ir funkcijos gali iš viso tinkamai neveikti (pvz., prisijungimas naudojant profilio duomenis).