Juridische mededeling

Deze pagina afdrukken

Voor de informatie op deze site gelden een disclaimer, een auteursrechtelijke mededeling, een privacyverklaring en een mededeling over het gebruik van cookies.

Disclaimer

Het Bureau voor publicaties wil met N-Lex de officiële wetgevingsdatabanken van de EU-lidstaten beter toegankelijk maken. Dit portaal leidt de gebruikers door naar databanken met nationale wetgeving van de EU-lidstaten en geeft hun de mogelijkheid deze in hun eigen taal te doorzoeken. We proberen actuele en nauwkeurige informatie te geven over deze databanken en over de structuur en inhoud van de nationale wetgevingsstelsels. Gesignaleerde fouten worden zo snel mogelijk gecorrigeerd. Het Bureau voor publicaties aanvaardt echter geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website.

De informatie op N-Lex:

 • heeft een algemeen karakter en is niet voor specifieke doeleinden bestemd

 • is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of up-to-date

 • bevat links naar externe websites waarover het Bureau voor publicaties geen zeggenschap heeft en waarvoor het ook geen verantwoordelijkheid draagt

 • mag niet worden beschouwd als professioneel of juridisch advies (daarvoor moet u altijd een deskundige raadplegen)

We kunnen ook niet garanderen dat een online beschikbaar document exact overeenstemt met de officieel aangenomen tekst.

We proberen technische storingen zoveel mogelijk te beperken. Bepaalde gegevens en informatie op onze site zijn afkomstig van externe bronnen en zijn niet gegarandeerd foutloos omdat bij het aanmaken of structureren ervan fouten in de bestanden of dataformaten kunnen sluipen. Het is daarom mogelijk dat de dienstverlening soms door dit soort fouten wordt verstoord. Het Bureau voor publicaties aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen die voortvloeien uit uw bezoek aan N-Lex of externe websites waarnaar wordt verwezen.

Het kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie, opvattingen en documenten in de nationale databanken waar N-Lex naar verwijst, de relevantie van deze links of andere problemen bij het gebruik van deze databanken. We raden u aan de disclaimers en gebruiksvoorwaarden van de betrokken databanken zorgvuldig te lezen.

Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid van het Bureau voor publicaties in strijd met de toepasselijke nationale wetgeving te beperken of uit te sluiten.

Auteursrechtelijke mededeling

© Europese Unie, 2006-2021

Tenzij anders vermeld mag de algemene inleiding over de databanken van de EU-lidstaten die via N-Lex toegankelijk zijn, worden gedownload en vermenigvuldigd voor eigen gebruik of voor verdere niet-commerciële of commerciële verspreiding, mits er de volgende bronvermelding in wordt opgenomen:

© Europese Unie, n-lex.europa.eu

Deze toestemming geldt niet voor de in de nationale databanken opgenomen beschikbare wetsteksten of documenten. Raadpleeg voor het downloaden, vermenigvuldigen of vertalen daarvan de auteursrechtelijke mededeling van de betrokken databank.

Voor vragen over het hergebruik van N-Lex-teksten kunt u zich schriftelijk wenden tot:

Bureau voor publicaties van de Europese Unie
Directoraat Facilitaire Diensten
Eenheid Contracten en Auteursrecht
Sector Auteursrecht en Juridische Kwesties
2, rue Mercier
2985 Luxemburg
Luxemburg
Fax: +352 2929-42672
E-mail: op-copyright@publications.europa.eu

Privacybeleid

Hoe gaan we met uw gegevens om?

De Europese Unie hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer.

De bescherming van uw privacy door de EU-instellingen is geregeld bij Verordening (EG) 2018/1725 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de instellingen, organen en instanties van de Unie en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Wat gebeurt er met e-mails die u ons stuurt?

Als u ons een e-mail of verzoek stuurt, worden uw persoonsgegevens uitsluitend verwerkt voor zover dat nodig is om u te kunnen antwoorden. Als we uw vraag niet kunnen beantwoorden, sturen we uw bericht door naar een andere dienst. Wij laten u in zo’n geval per e-mail weten naar welke dienst uw bericht is doorgestuurd.

Als u vragen heeft over de verwerking van uw e-mail of uw persoonsgegevens, kunt u die in uw bericht opnemen.

De verwerking van persoonsgegevens door onze helpdesk valt onder een aparte privacyverklaring. Deze verwerking is aangemeld bij de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van de Europese Commissie met referentie DPR-EC-00493 en gepubliceerd in het register van alle activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Dit register kunt u raadplegen op: https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/service-standards-and-principles/transparency/data-processing-register_nl.

U kunt hier de volledige privacyverklaring raadplegen: https://op.europa.eu/nl/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Contact

Heeft u opmerkingen, vragen, bedenkingen of een klacht, dan kunt met ons contact opnemen:
E-mail: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Cookiebeleid

Om de websites van het Bureau voor publicaties goed te laten functioneren, moeten we soms kleine bestanden, "cookies", op uw computer/apparaat zetten.

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat een website op uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u die site bezoekt. Zo onthoudt de website de pagina's die u heeft bezocht en ook uw voorkeuren (zoals gebruikersnaam, taal, lettergrootte en andere voorkeuren) zodat u die niet bij ieder bezoek aan de site opnieuw hoeft in te stellen.

 • Directe cookies zijn cookies van de website die u bezoekt. Alleen die website kan ze lezen. Daarnaast kan een website gebruik maken van externe diensten, die hun eigen cookies plaatsen, zogenaamde cookies van derden of indirecte cookies.
 • Permanente cookies worden op uw computer opgeslagen en niet automatisch gewist wanneer u uw browser verlaat, dit in tegenstelling tot tijdelijke cookies, die dan wel worden gewist.

Elke keer dat u een website van het Bureau voor publicaties bezoekt, wordt u gevraagd cookies te accepteren of te weigeren.

Cookies kunnen ook worden gebruikt om geanonimiseerde statistieken over de browse-ervaring op onze sites te verzamelen.

Hoe gebruiken we cookies?

Websites van het Bureau voor publicaties gebruiken meestal directe cookies. Dit zijn cookies die door het Bureau voor publicaties worden ingesteld en gecontroleerd, niet door een externe organisatie.

Om sommige van onze pagina’s te bekijken, moet u echter cookies van externe organisaties accepteren.

U kunt cookies wissen of blokkeren, maar sommige onderdelen van de site zullen dan niet naar behoren werken. In de cookies worden de volgende gegevens opgeslagen:

 • display-voorkeuren, zoals taal, soort contrast, lettergrootte, gebruikt apparaat, aantal zoekresultaten per pagina, en kennisgevingsvoorkeuren
 • uw laatste bezoek aan de website (voor statistische doeleinden) en de drie laatst bezochte pagina's (voor als u onze helpdesk om hulp vraagt)
 • of u al dan niet hebt ingestemd met het gebruik van cookies op onze website
 • Bezoekersvoorkeuren

Deze worden door ons ingesteld en alleen wij kunnen ze lezen. Hierin wordt opgeslagen of u het cookiebeleid van de website heeft aanvaard (of afgewezen).

Naam Dienst Doel Soort en levensduur cookie
eu_cookie_consent Goedkeuring cookies Slaat uw cookie-voorkeuren op (wij stellen u deze vraag dan niet opnieuw) Direct tijdelijk cookie, gewist zodra u uw browser verlaat
has_js Contentmananagementsysteem (CMS) Controleert of JavaScript ingeschakeld is in de browser Direct sessiecookie Gewist nadat de gebruiker de browser sluit
 • Operationele cookies

Er zijn enkele cookies die we moeten plaatsen om bepaalde webpagina’s te laten functioneren. Om die reden is uw toestemming niet vereist. Met name voor bepaalde IT-systemen vereiste technische cookies

Technische cookies

Naam Dienst Doel Soort en levensduur cookie
JSESSIONID Java-applicatieserver Aangemaakt door een webcontainer ten behoeve van het sessiebeheer Direct tijdelijk cookie, gewist zodra u uw browser verlaat
 • Analytische cookies

We gebruiken deze uitsluitend voor intern onderzoek om na te gaan hoe we de dienstverlening aan al onze gebruikers kunnen verbeteren.

De cookies analyseren alleen hoe u met onze website communiceert, als anonieme gebruiker (u kunt aan de hand van de verzamelde gegevens dus niet persoonlijk worden geïdentificeerd).

Deze gegevens worden niet gedeeld met anderen en niet voor andere doeleinden gebruikt. De geanonimiseerde statistieken kunnen wel worden gedeeld met contractanten die werken aan communicatieprojecten in het kader van een overeenkomst met het Bureau voor publicaties.

U kunt dit soort cookies weigeren via de cookiebanner op de eerste pagina die u bezoekt.

Naam Dienst Doel Soort en levensduur cookie
_pk_id# Commerciële dienst voor webanalyse op basis van de opensourcesoftware Matomo. Herkent de bezoekers van de website (anoniem – er wordt geen persoonlijke informatie over de gebruiker verzameld). Direct permanent cookie, 13 maanden
_pk_ses# Commerciële dienst voor webanalyse op basis van de opensource-software Matomo. Identificeert de pagina’s die een gebruiker tijdens hetzelfde bezoek bekijkt (anoniem – er wordt geen persoonlijke informatie over de gebruiker verzameld). Direct permanent cookie, 30 minuten
_pk_ref# Commerciële dienst voor webanalyse op basis van de opensource-software Matomo. Slaat informatie op over de website die de gebruiker heeft doorverwezen. Direct permanent cookie, 6 maanden
 • Indirecte cookies

De meeste pagina’s tonen inhoud die van nationale websites afkomstig is.

Om deze inhoud van derden te bekijken, moet u eerst hun specifieke voorwaarden aanvaarden. Dit omvat ook hun cookiebeleid, waarover wij geen controle hebben.

Als u deze inhoud niet bekijkt, worden er op uw toestel geen cookies van derden geplaatst.

Externe aanbieders op de websites van het Bureau voor publicaties

Het Bureau voor publicaties heeft geen controle over deze externe diensten. Aanbieders kunnen hun gebruiksvoorwaarden, het doel en gebruik van cookies enz. te allen tijde wijzigen.

Persoonsgegevens

De in cookies opgeslagen informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren en wij delen de statistische gegevens niet met anderen. Deze cookies worden ook niet voor andere dan de hierboven beschreven doeleinden gebruikt.

Hoe kunt u cookies beheren?

U kunt cookies naar eigen inzicht beheren/wissen, zie aboutcookies.org.

Cookies verwijderen

U kunt alle cookies die al op uw apparaat staan, wissen door de browsergeschiedenis van uw browser te wissen. Hiermee worden alle cookies van alle bezochte websites verwijderd.

Maar let op: u kunt zo ook bepaalde opgeslagen informatie verliezen (bijv. inloggegevens, websitevoorkeuren).

Beheer van sitespecifieke cookies

Bekijk de privacy- en cookie-instellingen van uw browser voor meer gedetailleerde controle over locatiespecifieke cookies.

Cookies blokkeren

U kunt de meeste moderne browsers zo instellen dat er op uw apparaat geen cookies worden geplaatst, maar u moet dan misschien iedere keer wanneer u een site/pagina bezoekt, uw voorkeuren instellen. En sommige diensten en functies werken dan niet of niet goed (bv. inloggen met profiel).