Informacja prawna

Drukuj stronę

Informacje na tej stronie internetowej są objęte zastrzeżeniem prawnym, informacją o prawach autorskich, przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz informacją o wykorzystaniu plików cookie.

Zastrzeżenie prawne

Urząd Publikacji prowadzi ten portal internetowy, aby zapewnić użytkownikom dostęp do oficjalnych krajowych baz danych zawierających akty prawne obowiązujące w poszczególnych krajach UE. W portalu N-Lex można wyszukiwać we własnym języku akty prawne obowiązujące w krajach UE. Staramy się, by udostępniane przez nas informacje na temat krajowych baz danych oraz systemów prawnych były aktualne i prawidłowe. W przypadku zgłoszenia nam błędów, dokładamy wszelkich starań, aby wprowadzić potrzebne poprawki. Urząd Publikacji nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tej stronie internetowej.

Informacje dostępne w portalu N-Lex:

 • są natury ogólnej i nie odnoszą się do konkretnej sytuacji

 • nie ma gwarancji, że są wyczerpujące, kompletne, dokładne i aktualne

 • zawierają linki do innych portali, nad którymi Urząd Publikacji nie sprawuje kontroli i za które nie ponosi odpowiedzialności

 • nie są poradami o charakterze specjalistycznym ani o charakterze prawnym (jeżeli istnieje potrzeba uzyskania konkretnej porady, prosimy się skonsultować ze specjalistą).

Należy pamiętać, iż nie możemy zagwarantować, że tekst dokumentu udostępnionego online jest identyczny z oficjalnie przyjętą wersją.

Naszym celem jest ograniczenie do minimum zakłóceń wynikających z błędów technicznych. Jednak niektóre dane lub informacje w naszym portalu mogły zostać stworzone lub udostępnione w plikach lub formatach, które nie są pozbawione błędów: tym samym nie możemy zagwarantować, że dostęp do naszego portalu nie zostanie zakłócony lub w inny sposób utrudniony. Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za tego rodzaju problemy wynikające z korzystania z portalu N-Lex lub innych zewnętrznych serwisów, do których prowadzą linki.

Urząd Publikacji nie ponosi odpowiedzialności za informacje, poglądy i dokumenty zamieszczone w oficjalnych bazach aktów prawnych poszczególnych państw, do których odsyła portal N-Lex, ani za adekwatność podanych linków, ani za problemy, które mogą pojawić się przy korzystaniu z tych baz danych. Zachęcamy do uważnego przeczytania zastrzeżenia prawnego, a także zapoznania się z warunkami i zasadami korzystania z odpowiednich baz danych.

Celem tego zastrzeżenia prawnego nie jest ograniczenie odpowiedzialności Urzędu Publikacji w sposób sprzeczny z wymogami ustanowionymi w obowiązujących przepisach prawa krajowego ani wyłączenie jego odpowiedzialności za kwestie, które na gruncie tego prawa nie podlegają wyłączeniu.

Informacja o prawach autorskich

© Unia Europejska, 2006-2021

O ile nie stwierdzono inaczej, ogólne wprowadzenie dotyczące baz danych w krajach UE dostępnych w portalu N-Lex można pobierać i powielać do użytku osobistego lub do dalszego rozpowszechniania o charakterze niekomercyjnym lub komercyjnym, pod warunkiem, że podane zostanie następujące źródło:

„© Unia Europejska, n-lex.europa.eu”.

Nie dotyczy to tekstów aktów prawnych i dokumentów znajdujących się w krajowych bazach danych. Użytkownik musi się zapoznać z informacją o prawach autorskich dostępną w konkretnej bazie danych, aby sprawdzić, jakie warunki obowiązują przy pobieraniu, powielaniu lub tłumaczeniu tekstów lub aktów prawnych.

Wszelkie pytania co do wykorzystania tekstów i dokumentów dostępnych na stronie N-Lex można kierować do Urzędu na adres:

Urząd Publikacji Unii Europejskiej
Resources and Logistics Directorate (Dyrekcja ds. Zasobów i Logistyki)
(Wydział ds. Zaproszeń do Składania Ofert, Umów i Praw Autorskich)
Copyright and Legal Issues Section (Dział ds. Praw Autorskich i Spraw Prawnych)
2, rue Mercier
2985 Luksemburg
Luksemburg
Faks: +352 2929-42672
E-mail: op-copyright@publications.europa.eu

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Przetwarzanie danych

Unia Europejska przykłada dużą wagę do ochrony prywatności.

Polityka w dziedzinie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje Unii opiera się na rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1725 z dnia 23 października 2018 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje, organy i jednostki organizacyjne Unii i swobodnego przepływu takich danych.

Co dzieje się z nadesłanymi do nas e-mailami?

Dane osobowe użytkowników, którzy wysłali wiadomość e-mail lub zapytanie do naszego działu pomocy technicznej, są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi. Jeżeli zespół zarządzający skrzynką pocztową nie jest w stanie odpowiedzieć na dane zapytanie, przekazuje wiadomość innemu działowi. Użytkownicy są informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej, do kogo ich wiadomość została przesłana.

Wszelkie pytania dotyczące przetwarzania e-maili i związanych z tym danych osobowych należy przesyłać drogą elektroniczną.

Przetwarzanie danych osobowych przez nasz dział pomocy technicznej zostało wyjaśnione w oświadczeniu o ochronie prywatności – szczegółowe zasady przetwarzania danych w tym przypadku zostały zgłoszone inspektorowi ochrony danych Komisji Europejskiej pod numerem referencyjnym DPR-EC-00493 i opublikowane w rejestrze wszystkich operacji przetwarzania danych osobowych. Rejestr ten jest dostępny pod adresem: http://ec.europa.eu/dpo-register.

Pełny tekst oświadczenia o ochronie prywatności: https://op.europa.eu/en/web/about-us/legal-notices/helpdesk.

Kontakt

Wszelkie uwagi, pytania i skargi można przesyłać na nasz adres:
E-mail: eurlex-helpdesk@publications.europa.eu.

Polityka wykorzystywania plików cookie

Aby strony internetowe Urzędu Publikacji sprawniej działały, czasami na urządzeniu użytkownika zapisywane są niewielkie pliki, tzw. cookies.

Co to są „pliki cookie”?

Cookie to mały plik tekstowy, który strona internetowa zapisuje na komputerze lub urządzeniu przenośnym użytkownika w chwili, gdy ten ją przegląda. Strona ta może w ten sposób „zapamiętać” na dłużej czynności i preferencje użytkownika (takie jak jego login, język, rozmiar czcionki i inne opcje). Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

 • Pliki cookie administratora to pliki należące do odwiedzanej strony internetowej. Tylko ta strona internetowa może je odczytać. Strona internetowa może ewentualnie korzystać z serwisów zewnętrznych, które również posiadają własne pliki cookie – są to pliki cookie osób trzecich.
 • Trwałe pliki cookie są zapisywane na komputerze użytkownika i nie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki w przeciwieństwie do sesyjnych plików cookie, które są usuwane po zamknięciu przeglądarki.

Podczas każdych odwiedzin na stronach internetowych Urzędu Publikacji system pyta użytkownika, czy akceptuje pliki cookie, czy nie.

Pliki cookie mogą być również używane do sporządzania anonimowych statystyk o korzystaniu ze stron internetowych.

Do czego służą pliki cookie?

Na stronach internetowych Urzędu Publikacji najczęściej używane są „pliki cookie administratora”. Są to pliki tworzone i kontrolowane przez Urząd Publikacji, nie przez organizację zewnętrzną.

Przeglądanie niektórych stron wymaga jednak wyrażenia zgody na pliki cookie organizacji zewnętrznych.

Pliki cookie można usunąć albo zablokować, ale w takim wypadku niektóre elementy strony mogą nie działać prawidłowo. W plikach cookie zapamiętywane są:

 • preferencje wyświetlania, takie jak wybrany język, kolor kontrastu, rozmiar czcionki, urządzenia używane do przeglądania, preferencje dotyczące wyników wyszukiwania oraz ustawienia powiadomień;
 • ostatnia wizyta na danej stronie (do celów statystycznych) oraz trzy ostatnio odwiedzone strony (pomaga to naszemu zespołowi pomocy technicznej w rozwiązywaniu problemów zgłaszanych przez użytkowników);
 • czy użytkownik wyraził zgodę na korzystanie przez stronę z plików cookie.
 • Preferencje odwiedzającego

To pliki tworzone przez nas, które mogą być odczytane tylko przez nas. Zapamiętywana tutaj jest zgoda (lub brak zgody) użytkownika na politykę dotyczącą plików cookie.

Nazwa Usługa Cel Rodzaj i ważność pliku cookie
eu_cookie_consent Zgoda na pliki cookie Zapamiętuje preferencje dotyczące plików cookie (użytkownik nie będzie pytany ponownie). Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki
has_js System zarządzania treścią (CMS) Sprawdza, czy jest włączona obsługa JS Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki.
 • Operacyjne pliki cookie

Niektóre pliki cookie są niezbędne do poprawnego funkcjonowania niektórych stron. Z tego powodu ich stosowanie nie wymaga zgody użytkownika. Techniczne pliki cookie, wymagane w niektórych systemach informatycznych

Techniczne pliki cookie

Nazwa Usługa Cel Rodzaj i ważność pliku cookie
JSESSIONID Java Application Server Wygenerowany przez kontener serwletów i wykorzystywany do zarządzania sesją Sesyjny plik cookie, usuwany po zamknięciu przeglądarki
 • Analityczne pliki cookie

Używane są wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, a mianowicie do udoskonalania usług oferowanych wszystkim użytkownikom.

Pliki cookie analizują interakcję anonimowego użytkownika ze stroną (gromadzone dane nie odnoszą się do konkretnej osoby).

Dane te nie są udostępniane osobom trzecim ani wykorzystywane do innych celów. Anonimowe statystyki mogą być udostępniane usługodawcom zajmującym się projektami komunikacyjnymi na podstawie umowy z Urzędem Publikacji.

Każdy może odrzucić tego rodzaju pliki cookie za pośrednictwem banera plików cookie wyświetlanego na pierwszej odwiedzanej stronie.

Nazwa Usługa Cel Rodzaj i ważność pliku cookie
_pk_id# Usługa analityki sieciowej oparta na oprogramowaniu open source (Matomo) Rozpoznaje użytkowników odwiedzających stronę internetową (anonimowo – nie gromadzi informacji o użytkowniku). Trwały plik cookie administratora, 13 miesięcy
_pk_ses# Usługa analityki sieciowej oparta na oprogramowaniu open source (Matomo) Identyfikuje strony przeglądane przez tego samego użytkownika podczas danej wizyty. (anonimowo – nie gromadzi informacji o użytkowniku). Trwały plik cookie administratora, 30 minut
_pk_ref# Usługa analityki sieciowej oparta na oprogramowaniu open source (Matomo) Służy do przechowywania informacji o atrybucie – źródle pierwotnego przekierowania na stronę Trwały plik cookie administratora, 6 miesięcy
 • Pliki cookie osób trzecich

Większość stron zawiera treść stron krajowych.

Aby obejrzeć treści podmiotów zewnętrznych, użytkownik musi najpierw zaakceptować ich szczegółowe warunki. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą nie mamy kontroli.

Jeżeli użytkownik nie obejrzy tego rodzaju treści, na jego urządzeniu nie zainstalują się pliki cookie osób trzecich.

Podmioty zewnętrzne na stronach internetowych Urzędu Publikacji

Te usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Urzędu Publikacji. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie itp.

Dane osobowe

Informacje związane z plikami cookie nie są wykorzystywane do identyfikowania użytkownika, a dane dotyczące preferencji są pod ścisłą kontrolą. Nie używamy plików cookie do żadnych innych celów niż te opisane na tej stronie.

Jak zarządzać plikami cookie?

Plikami cookie można swobodnie zarządzać i można je usuwać. Więcej informacji można znaleźć na stronie aboutcookies.org.

Usuwanie plików cookie z urządzenia

Wszystkie pliki cookie na urządzeniu można usunąć – wystarczy wyczyścić historię przeglądania w przeglądarce. W ten sposób usuwa się wszystkie pliki cookie ze wszystkich odwiedzonych stron.

Należy jednak pamiętać, że można w ten sposób utracić zapisane informacje (np. zapisane dane logowania, preferencje stron).

Zarządzanie plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron

Więcej informacji o zarządzaniu plikami cookie pochodzącymi z konkretnych stron można znaleźć w ustawieniach prywatności i plików cookie w wybranej przeglądarce.

Blokowanie plików cookie

Za pomocą większości współczesnych przeglądarek można zapobiec umieszczaniu plików cookie na urządzeniu, ale wtedy przy każdej wizycie na stronie konieczne może być ustawianie preferencji na nowo. Niektóre usługi i funkcje mogą nie działać poprawnie (np. logowanie do profilu).