Σχετικά με το N-Lex

Εκτύπωση σελίδας

Τι είναι το N-Lex;

Πρόκειται για ένα ενιαίο σημείο εισόδου στις βάσεις δεδομένων του εθνικού δικαίου κάθε χώρας της ΕΕ.

Το ίδιο το N-Lex δεν περιέχει έγγραφα. Δεν είναι βάση δεδομένων, αλλά μια εύχρηστη διεπαφή, η οποία σάς παρέχει τη δυνατότητα αναζήτησης στις εθνικές βάσεις δεδομένων (από τις οποίες εξαρτάται ολοκληρωτικά).

Τι μπορείτε να κάνετε μέσω του N-Lex;

  • Να κάνετε χρήση της λειτουργίας απλής αναζήτησης στις βάσεις δεδομένων όλων των χωρών της ΕΕ. Η αναζήτηση γίνεται είτε για μία χώρα είτε για περισσότερες από μία χώρες ταυτόχρονα.
  • Να ανακτάτε έγγραφα απευθείας από αυτές τις βάσεις δεδομένων
  • Να βρίσκετε περιγραφές του περιεχομένου της βάσης δεδομένων κάθε χώρας (διαφορετικά είδη εθνικού δικαίου) και οδηγίες για τη διενέργεια στοχευμένων αναζητήσεων
  • Να βρίσκετε έγγραφα σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ (κάνοντας χρήση της αυτόματης μετάφρασης για να διενεργείτε αναζητήσεις και να μεταφράζετε τις σελίδες με τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας

Ιστορικό

Το N-Lex συμπληρώνει το EUR-Lex, τον ιστότοπο της ΕΕ για τις νομικές πράξεις, εξασφαλίζοντας τη σύνδεση με το εθνικό δίκαιο.

Δημιουργήθηκε από κοινού από την Υπηρεσία Εκδόσεων της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις.