O N-Lexu

Ispišite ovu stranicu

Što je N-Lex?

N-Lex je jedinstvena ulazna točka za baze podataka nacionalnog zakonodavstva u pojedinim državama članicama EU-a.

Sam N-Lex ne sadržava nikakve dokumente. On nije baza podataka, nego je sučelje za jednostavno pretraživanje nacionalnih baza podataka (o kojima potpuno ovisi).

Što vam nudi N-Lex?

  • Funkcijom standardnog pretraživanja možete pretraživati baze podataka u bilo kojoj zemlji EU-a, pojedinačno ili u više zemalja istovremeno.
  • Možete izravno dohvatiti dokumente iz tih baza podataka.
  • Možete pronaći opise sadržaja baze podataka za svaku zemlju (različite vrste nacionalnog zakonodavstva) i upute za ciljano pretraživanje.
  • Možete pronaći dokumente na bilo kojem jeziku EU-a (upotrebom automatiziranog prevođenja za pretraživanja i za prijevod stranica s rezultatima pretraživanja).

Kontekst

N-Lex je dopuna EUR-Lexu, web-mjestu EU-a s pravnim aktima, i pruža poveznice na nacionalno pravo.

Zajednički su ga razvili Ured za publikacije EU-a i nacionalne vlade.