Palīdzība

Izdrukāt šo lapu

Sākumlapas galvenajā izvēlnē ir uzskaitītas visas valstis, kuru tiesību aktu datubāzēs jūs varat meklēt.

Lai atlasītu kādu valsti, noklikšķiniet uz tās karodziņa, tad atvērsies meklēšanas logs.

Kreisajā pusē esošajā izvēlnē jums pieejamas šādas 3 opcijas.

 • MEKLĒT
  Varat meklēt vismaz vienā datubāzē atkarībā no tā, kādi materiāli ir pieejami par jūs interesējošo valsti (tiesību akti sākotnējā vai konsolidētā formā, oficiālais laikraksts, juridiskas publikācijas u.c.).
  Pieejamās valodas – dažreiz saturs ir vairākās attiecīgās valsts oficiālajās valodās. Piemēram, Beļģijas oficiālais laikraksts ir franču, nīderlandiešu un vācu valodā.
 • UZZINIET VAIRĀK
  • Par valsts datubāzi
   Šeit ir paskaidrots, kā valsts datubāze ir strukturēta un kāda veida dokumenti tajā ir.
  • [Valsts datubāzes nosaukums valsts valodā]
   Tā ir tieša saite uz valsts datubāzi.
 • VALSTU SARAKSTS 
  Noklikšķinot uz tā, parādās visu pārējo valstu datubāzu saraksts.

Meklēt

Meklēšanas lapa lielos vilcienos ir vienāda visām valstīm neatkarīgi no tā, kāda ir katras valsts tiesību aktu datubāzes uzbūve.

Tomēr, tā kā dažādu valstu datubāzēs atšķiras meklēšanas funkcijas, var būt tā, ka daži meklēšanas lauki ir iekrāsoti pelēki un tos nevar izmantot.

Ieteikumi, kā veikt meklēšanu

 1. Ja nepieciešama palīdzība un piemēri saistībā ar meklējamo vārdu, turiet kursoru virs pirms meklēšanas lauka.
 2. Lai meklētu vārdu valodā, kuru neprotat, noklikšķiniet uz  meklēšanas lauka beigās:
  • Mašīntulkošana
  • Tēzaurs (ES terminu)

Rezultātu pielāgošana

 • Nekas nav atrasts, vai nekas no atrastā nav tas, ko meklējat?
  Izdzēsiet ierakstus no viena vai vairākiem laukiem un mēģiniet vēlreiz (tā tiek paplašināts meklēšanas diapazons).
 • Par daudz rezultātu? 
  Aizpildiet vairāk lauku un mēģiniet vēlreiz (lai iegūtu precīzākus rezultātus).

Meklēšanas rezultāti

Katrā rezultātu lapā ir redzami ievadītie meklēšanas kritēriji, un jūs varat:

 • izdzēst sava sākotnējā meklējuma kritērijus vai pievienot vēl kādus,
 • meklēt vēlreiz pēc citiem kritērijiem.

Atšķirīgs meklēšanas rezultātu attēlojums

Pārejas periodā, kamēr tiek pielāgotas savienojumu tehnoloģijas, iespējams, pamanīsiet dažas atšķirības (attēlojums, pieejamās tulkošanas opcijas u.c.) atkarībā no valsts:

 • Beļģija, Čehija, Grieķija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Portugāle un Slovākija
  • Rezultāti tiek parādīti katrai valstij savādāk (būtībā tiek izmantotas attiecīgās valsts datubāzes attēlojuma un navigācijas opcijas).
  • Dažas ziņas (parādīto lappušu skaits un funkcija “iet uz nākamo lapu” u.c.) ir vienīgi valsts valodā(s);
 • Apvienotā Karaliste (Dalībvalsts līdz 31.01.2020), Austrija, Bulgārija, Dānija, Francija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Nīderlande, Polija, Rumānija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija
  • Standarta attēlojums un navigācija sistēmā “N-Lex”.
  • Valsts valodā(s) ir tikai dokumentu nosaukumi.
  • Šajās datubāzēs ir pieejama meklēšanas rezultātu tulkošanas opcija.

Mašīntulkošana

To var izmantot, lai pārtulkotu meklēšanas rezultātus (tostarp: nosaukumus, atsauces un kopsavilkumus) jebkurā ES oficiālajā valodā. Šī opcija pašlaik pieejama tikai šādās datubāzēs:

Apvienotā Karaliste (Dalībvalsts līdz 31.01.2020), Austrija, Bulgārija, Dānija, Francija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Nīderlande, Polija, Rumānija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija

Kā šo rīku izmantot

Vesela rezultātu lapa tiek pārtulkota apmēram vienā minūtē (ātrums atkarīgs no parādītā teksta daudzuma).

Ja rezultāti ir uz vairāk nekā vienas lapas, jums katra lapa būs jāpārtulko atsevišķi. 

Meklēšana vairākās datubāzēs

Izmantojiet šo funkciju, ja gribat vienlaicīgi meklēt vairāku valstu datubāzēs.

Tā ir pieejama vienīgi šādām valstīm: Apvienotā Karaliste (Dalībvalsts līdz 31.01.2020), Austrija, Bulgārija, Dānija, Francija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Latvija, Nīderlande, Polija, Rumānija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija un Zviedrija

Vienlaicīgi var meklēt 2 –19 valstu datubāzēs.

Vienīgais meklēšanas kritērijs, kas visām šīm valstīm ir kopīgs, ir dokumenta nosaukumā vai pamattekstā esoši vārdi.

Atlasiet jūs interesējošās valstis kreisajā pusē esošajā izvēlnē. Tad attiecīgajos laukos ievadiet vārdu(s) tajā pašā valodā, kurā ir saskarne.

Kad būsiet ievadījis 3 rakstzīmes, “Eurovoc” tēzaurs piedāvās vienu vai vairākus terminus. Ja vārds, ko esat ierakstījis, nav atrodams tēzaurā, tad šo vārdu ar mašīntulkošanas palīdzību pārtulkos avotvalodā (proti, tās datubāzes valodā, kurā veicat meklēšanu).

 Ņemiet vērā, ka, meklējot Vācijas datubāzē, nevarat vienlaicīgi meklēt teksta un nosaukuma laukos ievadītus vārdus.

Meklēšanas rezultātus parādīs katrai valstij atsevišķi, bet visus vienā lapā. Rezultātu tulkošanai ir pieejams mašīntulkošanas rīks.