Pomoc

Drukuj stronę

W menu na stronie głównej znajduje się lista krajów, których bazy danych z przepisami prawnymi można przeszukiwać.

Aby wybrać kraj, kliknij na jego flagę. Otworzy się strona wyszukiwania.

Menu po lewej stronie ekranu składa się z 3 nagłówków:

 • SZUKANIE
  Do wyboru jest co najmniej jedna baza danych, w zależności od tego, jakie zbiory dany kraj udostępnia (prawo w formie pierwotnej lub skonsolidowanej, dziennik urzędowy, publikacje prawne itp.).
  Dostępne języki – w przypadku niektórych krajów dokumenty są dostępne w więcej niż jednym języku urzędowym. Przykładowo belgijski dziennik urzędowy jest dostępny w językach francuskim, niderlandzkim i niemieckim.
 • WIĘCEJ INFORMACJI
  • Krajowa baza danych
   Link prowadzi do strony z wyjaśnieniami dotyczącymi struktury krajowej bazy danych i rodzajów zawartych w niej dokumentów prawnych.
  • [Nazwa krajowej bazy danych – w języku danego kraju]
   Bezpośredni link do krajowej bazy danych.
 • LISTA KRAJÓW 
  Po kliknięciu pokaże się lista pozostałych krajowych baz danych.

Szukanie

Strona wyszukiwania zazwyczaj jest taka sama dla wszystkich krajów, niezależnie od struktury poszczególnych baz.

Jednak ze względu na różnice między bazami danych, w przypadku poszczególnych krajów niektóre kryteria wyszukiwania mogą być nieaktywne (zaznaczone na szaro).

Wskazówki dotyczące wyszukiwania

 1. Aby uzyskać pomoc i zobaczyć przykłady wyszukiwanych terminów, najedź myszką na nad polem wyszukiwania.
 2. Aby znaleźć termin, w języku, którego nie znasz, kliknij na na końcu pola wyszukiwania:
  • Tłumaczenie maszynowe
  • Tezaurus (terminy UE)

Jak udoskonalić wyniki wyszukiwania?

 • Brak wyników lub nie znajdujesz tego, czego szukasz
  Usuń wartości z jednego lub kilku pól i spróbuj ponownie (w ten sposób rozszerzysz zakres wyszukiwania).
 • Zbyt dużo wyników wyszukiwania 
  Wprowadź wyszukiwane terminy w kilku polach i spróbuj ponownie (w ten sposób uzyskasz dokładniejsze wyniki).

Wyniki wyszukiwania

Na każdej stronie z wynikami wyszukiwania można znaleźć podsumowanie wybranych kryteriów wyszukiwania, a także:

 • usunąć wcześniejsze kryteria wyszukiwania i dodać nowe
 • rozpocząć nowe wyszukiwanie przy użyciu innych kryteriów.

Różnice w widoku wyników wyszukiwania

W okresie przejściowym, podczas procesu ujednolicania stosowanych technologii, mogą się pojawić pewne różnice (widok strony, dostępne opcje tłumaczenia itp.) w zależności od kraju:

 • Belgia, Czechy, Grecja, Litwa, Luksemburg, Malta, Portugalia i Słowacja
  • Wyniki pokazywane są w różny sposób dla każdego kraju (głównie za pomocą opcji wyświetlania i nawigacji dostępnych w krajowej bazie danych).
  • Niektóre informacje („liczba stron”, „przejdź na następną stronę” itp.) wyświetlane są wyłącznie w języku krajowym.
 • Austria, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania (Państwo członkowskie do 31.01.2020 r.)  Włochy
  • Standardowy sposób wyświetlania i nawigacji za pośrednictwem serwisu N-Lex.
  • W języku krajowym wyświetlają się jedynie tytuły dokumentów.
  • Dla wyników wyszukiwania w tych bazach danych dostępna jest opcja tłumaczenia.

Tłumaczenie maszynowe

Z funkcji tej można skorzystać, aby przetłumaczyć wyniki wyszukiwania (np. tytuł, odniesienie, streszczenie) na każdy z języków urzędowych UE. Możliwość taka jest obecnie dostępna dla następujących baz danych:

Austria, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia,  Łotwa,Niemcy,Polska, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania (Państwo członkowskie do 31.01.2020 r.) i Włochy.

Jak korzystać z tej funkcji

Przetłumaczenie całej strony wyników zajmuje około jednej minuty (prędkość zależy od ilości wyświetlanych treści).

Jeżeli wyniki wyszukiwania zajmują więcej niż jedną stronę, należy skorzystać z funkcji tłumaczenia osobno dla każdej strony wyników. 

Wyszukiwanie w wielu bazach danych jednocześnie

Jest to równoczesne wyszukiwanie w bazach danych wielu krajów.

Jest ono dostępne wyłącznie dla następujących krajów: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia,  Łotwa,Niemcy,Polska, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania (Państwo członkowskie do 31.01.2020 r.) i Włochy.

Wyszukiwanie można przeprowadzić jednocześnie w co najmniej 2 i w co najwyżej 19 krajach.

Jedynym wspólnym kryterium wyszukiwania dla wszystkich krajów jest wyszukiwanie według słów w tytule i w tekście.

Z menu po lewej stronie wybierz kraje, które Cię interesują. Następnie wpisz słowo lub słowa w odpowiednich polach, w języku interfejsu.

Po wpisaniu trzech znaków pojawią się sugestie terminów z tezaurusa EUROVOC. Jeżeli wyszukiwane słowo nie występuje w tezaurusie, wprowadzony termin zostanie przetłumaczony maszynowo na odpowiedni język (język odpowiedniej bazy danych).

 Uwaga: w przypadku Niemiec nie można równocześnie wpisywać słów w polach „słowa w tytule” i „słowa w tekście”.

Wyniki wyszukiwania wyświetlają się na jednej stronie, w podziale na kraje. Można je przetłumaczyć maszynowo.