Hjälp

Skriv ut sidan

I huvudmenyn på startsidan visas de länder vars rättsdatabaser du kan söka i.

Välj ett land genom att klicka på flaggan. Ett sökfönster öppnas.

I vänstermenyn på söksidan har du tre alternativ:

 • SÖK
  Du kan söka i en eller flera databaser, beroende på hur många som finns i ett land (t.ex. lagstiftning i original eller i konsoliderad form, den officiella tidningen och offentliggöranden).
  Tillgängliga språk – ibland finns innehållet på flera av landets officiella språk. Belgiens officiella tidning finns t.ex. på franska, nederländska och tyska.
 • LÄS MER
  • Om den nationella databasen
   Här förklaras hur den nationella databasen är uppbyggd och vilken typ av rättsinformation du kan hitta där.
  • [Namnet på den nationella databasen – på landets språk]
   Länk till databasen.
 • LISTA ÖVER LÄNDER 
  Klicka här för att öppna en lista med alla andra nationella databaser.

Sökning

Söksidan är i stort sett densamma för alla länder, oberoende av hur de nationella databaserna är uppbyggda.

Däremot skiljer sig sökfunktionerna i de underliggande databaserna åt mellan länderna. Gråa sökfält går inte att använda.

Söktips

 1. Om du behöver hjälp och exempel på sökord – för musen över framför sökfältet.
 2. Om du vill hitta en term på ett språk du inte kan – klicka på till höger om sökfältet:
  • Maskinöversättning
  • Tesaurus (med EU-termer)

Inte nöjd med sökresultatet?

 • Inga träffar eller inga relevanta träffar?
  Ta bort ett eller flera sökkriterier och försök igen (då breddar du sökningen).
 • För många träffar? 
  Skriv sökkriterier i fler fält och försök igen (då avgränsar du sökningen).

Sökresultat

Du ser dina sökkriterier på alla sidor med träffar och du kan

 • ta bort kriterier från din ursprungliga sökning eller lägga till kriterier
 • göra en ny sökning.

Visning av sökresultatet

Under en övergångsperiod då tekniken justeras kan du se vissa skillnader mellan länderna (visning, tillgängliga översättningsmöjligheter osv.):

 • Belgien, Grekland, Litauen, Luxemburg, Malta, Portugal, Slovakien och Tjeckien
  • Träffarna visas på olika sätt för varje land (de bygger i huvudsak på de berörda nationella databasernas visnings- och navigeringsmöjligheter).
  • Vissa uppgifter finns bara på landets språk (t.ex. ”antal visade sidor” och ”gå till nästa sida”).
 • Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket (EU-land t.o.m. 31.01.2020), Tyskland, Ungern och Österrike
  • Visning och navigering är standardiserad via N-Lex.
  • Enbart dokumenttitlarna är på landets språk.
  • Det går att använda maskinöversättning för träffarna i de här databaserna.

Maskinöversättning

Du kan maskinöversätta dina träffar (inkl. titlar, referenser och sammanfattningar) till alla officiella EU-språk. Det här fungerar just nu bara för följande länder:

Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket (EU-land t.o.m. 31.01.2020), Tyskland, Ungern och Österrike

Så här maskinöversätter du

Det tar cirka en minut att översätta en sida med träffar (hastigheten avgörs av textmängden).

Om du får flera sidor med träffar, måste varje sida översättas för sig. 

Sökning i flera databaser

Du kan söka i flera länder samtidigt.

Det här fungerar dock bara för följande länder: Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Italien, Irland, Kroatien, Lettland, Nederländerna, Polen, Rumänien, Slovenien, Spanien, Sverige, Förenade kungariket (EU-land t.o.m. 31.01.2020) , Tyskland, Ungern och Österrike.

Du kan söka i 2–19 länder på samma gång.

Du kan bara använda ett sökkriterium när du söker i flera länder samtidigt, nämligen sökning på ord i titeln och texten.

Välj länder i vänstermenyn. Skriv ett eller flera ord på navigeringsspråket i respektive sökfält.

Efter tre tecken föreslår Eurovocs tesaurus en eller flera termer. Om ditt sökord inte finns med i tesaurusen maskinöversätts det till källspråket (dvs. språket för respektive databas).

För Tyskland kan du inte ha ord i sökfälten ”text” och ”titel” på samma gång.

Träffarna visas per land på samma sida. Du kan maskinöversätta dina träffar.